Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức HCM - động lực tinh thần cho sự phát triển và hiện đại hoá xã hội nước ta

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  8
 3. Chia sẻ
  14
 4. Thông tin
  14
 5. Công cụ
 6. Tiểu luận dài 18 trang:

  MỞ ĐẦU
  Cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực chất là cuộc vận động văn hoá để xây dựng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo động lực tinh thần cho sự phát triển và hiện đại hoá xã hội nước ta.
  Đây là một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng trong đời sống của Đảng và của nhân dân ta, nhất là trong thời kỳ phát triển bước ngoặt hiện nay của cách mạng nước ta.
  Cuộc vận động sâu rộng và lâu dài trong suốt nhiệm kỳ đại hội X của Đảng, đặt cơ sở cho sự phát triển bền vững những giá trị văn hoá tinh thần trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân, trong các thế hệ người Việt Nam. Đây thực chất là một cuộc vận động văn hóa để xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân, tạo động lực tinh thần cho sự phát triển đất nước theo định hướng XHCN.
  Từ chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, “văn hoá không ở bên ngoài mà ở trong kinh tế và chính trị”, “văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”, “dân tộc Việt Nam phải trở thành một dân tộc thông thái”, và “xây dựng chủ nghĩa xã hội là xây dựng một xã hội văn hoá cao” .do đó, chúng ta cần tiếp tục nhận thức ý thức sâu xa vai trò của khoa học trong xây dựng văn hoá để phát triển xã hội. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo đó phải rất chú trọng giáo dục nhận thức, nâng cao trình độ tư tưởng, rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo cho toàn Đảng, toàn dân.
  Đạo đức Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Người chứa đựng trong đó sức mạnh của trí tuệ, động cơ và mục đích cao thượng của hoạt động sống và tranh đấu của Người, tình yêu thương vô hạn và không bao giờ thay đổi của người đối với đồng bào dân tộc mình và nhân dân các dân tộc trên toàn thế giới. Đó là ngọn nguồn mãnh liệt và bền bì dẫn tới nghị lực phi thường, tình cảm trong sáng, chân thành của người. Nó thấm đượm chất nhân văn vị tha và khoan dung, biểu hiện một tâm hồn tinh tế và phong phú, lộng gió thời đại. Lối sống giản dị, tự nhiên của Hồ Chí Minh được tạo nên từ những giá trị đó, là sự kết tinh và thể hiện một bản lĩnh văn hoá. Đạo đức và đời sống đạo đức của Hồ Chí Minh đã đạt tới sự mẫu mực của văn hoá đạo đức, hài hoà Chân -Thiện - Mỹ, ở đó quyện chặt truyền thống, bản sắc dân tộc với tinh hoa văn hoá thế giới và tinh thần thời đại.
  Vì vậy, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được nhìn nhận là một quá trình công phu giáo dục và thực hành văn hoá đạo đức đối với từng người, từng tổ chức và cả cộng đồng. Mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải đi đầu và làm gương mẫu trong công cuộc vận động đó.

  Nói và làm phải đi đôi với nhau, đã nói thì phải làm, nói ít làm nhiều, cái chủ yếu là hành động, cái gì tốt cho dân, có lợi cho dân, cho nước, cái đó là chân lý. Phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý một cách cao cả nhất. Làm “công bộc” trung thành tận tuỵ của dân là thực hành một lẽ sống cao thượng nhất. Cái gì có lợi cho dân thì quyết làm cho bằng được, cái gì có hại tới dân thì quyết tránh cho bằng được. Cái nên làm thì không đợi ai thúc giục, cái phải tránh thì không đợi ai nhắc nhở. Tính tự giác đó trở thành lý trí sáng suốt và hành động tự giác đó phải trở thành một nhu cầu thường trực, thôi thúc từ nội tâm. Đó là sự gắn liền và thúc đẩy lẫn nhau từ ý thức đạo đức tới hành vi đạo đức, mà niềm tin và tình cảm là những động lực quan trọng của đời sống đạo đức.
  Đó là những chỉ dẫn rất quý báu của Hồ Chí Minh đối với chúng ta. Sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, sự nhất quán giữa nói và làm là thước đo quan trọng nhất của tính trung thực đạo đức, của sự trưởng thành đạo đức và nhân cách ở mỗi con người. Đó cũng chính là thước đo văn hoá mà lúc sinh thời Hồ Chí Minh coi như triết lý nhân sinh và hành động - ở đời thì phải thân dân, làm người thì phải chính tâm.
  Cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng thực hành đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư theo gương sáng Hồ Chí Minh. Nhận thức đúng là cơ sở của hành động tích cực, tự giác và sáng tạo. Hành động phải thiết thực, cụ thể ,hữu ích, chống hình thức, phù phiếm, khoa trương, phải hướng đích vào kết quả, hiệu quả. Mỗi cá nhân, tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị cần đạt tới qua cuộc vận động này là, phát huy tác dụng thúc đẩy của những tấm gương “người tốt, việc tốt”, làm cho cái tốt, cái tích cực và tiến bộ trở thành chủ đạo trong đời sống xã hội, đẩy lùi được cái xấu, cái tiêu cực và lạc hậu, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn về đạo đức, lối sống, thực sự xứng đáng là một đảng cách mạng chân chính, có đủ năng lực và phẩm chất của một đảng cầm quyền.
  Cùng với luật pháp, Nhà nước phải được bảo đảm bởi đạo đức, trước hết là đạo đức công chức và kỷ luật công vụ trong hoạt động của bộ máy và trong hành vi của những người được dân ủy quyền, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm để Nhà nước thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Các tổ chức đoàn thể góp sức cùng với Đảng và Nhà nước làm lành mạnh đời sống xã hội, đẩy mạnh giáo dục truyền thống đạo đức dân tộc để chấn hưng đạo đức xã hội. Làm được như vậy chính là chúng ta thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sách chủ nghĩa cá nhân”. Tâm nguyện này của Người còn được nói rõ trong Di chúc một cách thiết tha và cảm động, nhất là những lời căn dặn toàn Đảng, phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, thật sự trau dồi đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.
  Trả lời · 21-02-2011 lúc 09:06
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 5,213 Mua 14 Bình luận 8

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ
 8. N
  Ngọc Tài · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 31-12-2012 lúc 10:47 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  865374
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. T
  tienduong.bmt · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Chúc thư viện ngày càng phát triển
  Trả lời · 05-03-2013 lúc 20:38 #3
 11. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  912875
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  thanhtrungsod · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Chúc thư viện ngày càng phát triển
  Trả lời · 07-03-2013 lúc 14:35 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  800431
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. L
  Lamdaingoc · Thành Viên KiloBooks · 22 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 31-10-2013 lúc 05:34 #5
 15. L
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gởi
  22
  Tài liệu đã mua
  31
  Mã số thành viên
  510375
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. KaKa Rot · Facebook User · My Tho, Vietnam · 13 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 21-10-2014 lúc 10:12 #6
 17. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2014
  Bài gởi
  13
  Tài liệu đã mua
  13
  Mã số thành viên
  1227454
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 18. Nguyentandc · Facebook User · Bắc Ninh, Vietnam · 1 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 08-12-2014 lúc 16:08 #7
 19. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1281182
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  Trần Mậu Lương · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 16-06-2015 lúc 10:52 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2015
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1364862
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. Đức Trung Đặng · Facebook User · 3 bài gởi
  Cám ơn bạn bài viết hay và có chất lượng. Phát huy bạn nhé. Cám ơn
  Trả lời · 15-10-2015 lúc 08:11 #9
 23. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2015
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1403216
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

tiểu luận học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

tieu luan hoc tap va lam theo tam guong

tieu luan hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh

tieu luan ve hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho chi minh tiểu luận học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh viet tieu uan hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh bai tieu luan ve noi dung hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh trong thoi dai ngay nay tiểu luận về học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh tieu luan ve hoc tap va lam theo taam guong dao duc ho chi minh bai tieu luan ve hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh tiểu luận cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh bai tieu luan hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh viet tieu luan hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh tieu luan hoc tap va lam theo tam guong đao đuc hcm tieu luan tam guong dao duc ho chi minh tiểu luận sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh tieu luan hoc t Tiểu luận Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiểu luận học tập và theo tấm gương đạo đức hcm tieu luam hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh tieu luan hay cuoc van dong hoc tap va lam theo tam guong dao duc HCM Tieu luan hay ve cuoc van dong hoc tap va lam theo tam guong dao duc HCM de tai tieu luan hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh Tieu luan ngan ve hoc tap va lm theo tam guong hcm tieu luan ve mot tam guong da hoc tap va lam theo tam guong dao duc hcm

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)