Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam hiện nay

  hoaibac1983 hoaibac1983 is offline (349 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ


  1.1. Khái quát về dân chủ và thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa
  1.2. Những vấn đề chung về quy chế và hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở


  Chương 2: THỰC TRẠNG QUY CHẾ VÀ THI HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


  2.1. Thực trạng Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở
  2.2. Thực trạng thi hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở


  Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


  3.1. Những yêu cầu mang tính khách quan đối với việc hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam hiện nay
  3.2. Một số quan điểm có tính nguyên tắc đối với việc hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam hiện nay
  3.3. Một số phương hướng và giải pháp pháp lý hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở


  KẾT LUẬN
  Trả lời · 01-06-2012 lúc 16:28
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  hoaibac1983 hoaibac1983 is offline (349 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 371 Mua 3 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  406
  Tài liệu đã gửi
  349
  Tài liệu đã bán
  74
  Tài liệu đã mua
  74
  Mã số thành viên
  637919
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)