Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠi CÔNG TY ĐẦU TƯ-PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin

   Mã số tài liệu: 259219

   Danh mục: Hành Chính

   Thể loại: Luận Văn · Lượt xem: 476 · Lượt mua: 1

   Người bán 301283 301283 is offline

   Loại file:

  1
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC

  PHẦN I.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN SỰ
  I. Khái niệm, vai trò và ý nghĩa về quả trị nguồn nhân sự .
  1. Khái niệm .
  2 . Vai trò
  3. Ý nghĩa của quản trị nguồn nhân sự .
  II.Phân loại nguồn nhân sự .
  1.Cấp quản trị .
  2. Cấp nhân viên
  III. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC .
  1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc .
  a.Khái niệm
  b. Ý nghĩa. .
  2.Nội dung cơ bản của việc phân tích công việc
  3. Phân tích theo định mức lao động .
  IV. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
  1.Khái niệm .
  2. Tiêu chuẩn trong tuyển chọn nhân viên
  3. Tiến trình tuyển chọn
  a.Giai đoạn chuẩn bị .
  b. Giai đoạn chính thức
  V. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN TRỊ .
  1. Khái niệm .
  2. Xác định nhu cầu đào tạo .
  3. Thực hiện quá trình đào tạo
  VI.CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
  1. Chính sách tiền lương
  2. Chính sách về tiền thưởng và phúc lợi
  3. Chính sách bồi dưỡng đào tạo
  PHẦN II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

  I.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY .
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty .
  2.Chức năng, nhiệm vụ của Công Ty đầu tư - phát triển nhà Đà Nẵng . .
  a.Chức năng
  b.Nhiệm vụ .
  c.Lĩnh vực hoạt động
  II .CƠ CẤU TỔ CHỨC.

  1. Mô hình
  2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .
  a. Giám đốc
  b.Phó giám đốc
  c .Phòng tổ chức –hành chính .
  d.Phòng tài chính .
  f. Phòng kỹ thuật .
  h .Phòng kinh doanh .
  III. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
  1.Môi trương vĩ mô .
  a. Yếu tố kinh tế
  b. Yếu tố pháp luật-chính trị
  c. Yếu tố dân số
  d. Yếu tố văn hoá xã hội .
  e. Yếu tố tự nhiên. .
  2. Môi trường vi mô .
  a. Khách hàng .
  b. Đối thủ cạnh tranh .
  c. Nhà cung cấp .
  d.Công chúng,cộng đồng
  IV.TÌNH HÌNH NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY


  1.Nguồn nhân lực
  2.Mặt bằng, nhà xưởng .
  3.Tình hình tài chiính của công ty
  V. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
  1.Sản phẩm
  2.Thị trường .
  3.Tình hình tiêu thụ .
  4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm .
  5.Chẩn đoán tình hình tài chính .
  6.Thuận lợi và khó khăn
  a.Những thuận lợi .
  b. Khó khăn
  PHẦN III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠi CÔNG TY ĐẦU TƯ-PHÁT TRIỂN NHÀ ĐN


  I.Tiền đề dẫn đến việc nâng cao công tác đào tạo và tuyển dụng nhân viên
  1.Những yếu tố tác động đến môi trường kinh doanh
  a. Định hướng phát triển của nhà nước .
  b. Nhu cầu thị trường về nhà ở của công ty .
  II.Một số biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo và tuyển dụng nhân viên tại công ty .
  1.Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân sự
  2.Nâng cao công tác đào tạo .
  3. Nâng cao công tác tuyển dụng .
  Trả lời · 10-06-2012 lúc 22:43
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  301283 301283 is offline (3,104 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 476 Mua 1 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  3,315
  Tài liệu đã gửi
  3104
  Tài liệu đã bán
  8988
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  79519
  Tài khoản thưởng
  50 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)