Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Hòa giải ở cơ sở:lí luận và thực tiễn

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
  11
 4. Thông tin
  13
 5. Công cụ
 6. Đề tài: HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ:LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN


  Luận văn dài 63 trang
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHO HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
  1.1 LỊCH SỬ CHẾ ĐỊNH THỦ TỤC HÒA GIẢI ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ
  1.2 QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC HÒA GIẢI
  1.3 CƠ CẤU, TỔ CHỨC VÀ CAI TRÒ CỦA HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
  1.4 QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC HÒA GIẢI
  CHƯƠNG 2. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HÒA GIẢI CƠ SỞ
  2.1 PHẠM VI HÒA GIẢI
  2.2 PHƯƠNG THỨC VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH HÒA GIẢI
  2.3 THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH HÒA GIẢI
  2.4 NGƯỜI TIẾN HÀNH HÒA GIẢI
  2.5 CÁC NGUYÊN TẮC VỀ HÒA GIẢI
  2.6 CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ CỦA LUẬT CHUYÊN NGÀNH
  2.7 THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
  2.8 KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC HÒA GIẢI

  2.9 KẾT THÚC VIỆC HÒA GIẢI
  CHƯƠNG 3. THỰC TIỄN HÒA GIẢI Ở CỞ SỞ HIỆN NAY
  3.1 HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI VẪN CHƯA PHÁT HUY HẾT HIỆU QUẢ
  3.2 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TAC HÒA GIẢI
  3.3 GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÒA GIẢI
  3.4 KẾT HỢP HÒA GIẢI Ở CỞ SỞ VỚI TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
  3.5 NHỮNG BÁT HỢP LÍ CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
  Trả lời · 15-06-2011 lúc 09:32
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 3,679 Mua 13 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

luan van cong tac hoa giai o co so

luan van hoa giai o co so

tiểu luận công tác hòa giải ở cơ sở

bai tieu luan hoa giai o co so

http:www.kilobooks.comthreads70534-hoa-giai-o-co-so-li-luan-va-thuc-tien.html

luan van ve hoa giai o co so

tieu luan cong tac hoa giai o co so Li luan ve cong tac hoa giai o co so tiểu luận về công tác hòa giải ở cơ sở tiểu luận về công tác hòa giải tiểu luận hòa giải cơ sở đề tài hòa giải cơ sở tiểu luận về hòa giải ở cơ sở đề tài về hòa giải ở cơ sở tieuluanhoagiaiocoso Tiểu luận nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)