Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Hiện trạng sử dụng đất và biến động tình hình sử dụng đất thời kỳ 2000 - 2003, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Hiện trạng sử dụng đất và biến động tình hình sử dụng đất thời kỳ 2000 - 2003, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy

  MỤC LỤC


  CHưƠNG1 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 7
  1.1 Đất đai “tư liệu sản xuất đặc biệt” 7
  1.1.1 Đặc điểm tạo thành 7
  1.1.2 Tính hạn chế về số lượng 7
  1.1.3 Tính không đồng nhất 8
  1.1.4 Tính không thay thế 8
  1.1.5 Tính cố định vị trí 8
  1.1.6 Tính vĩnh cửu (khả năng mang tính sản xuất) 8
  1.2. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong sản xuất của xã hội 8
  1.2.1 Trong các ngành phi nông nghiệp 9
  1.2.2 Trong ngành nông nghiệp 9
  1.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng đất 10
  1.3.1 Nhân tố tự nhiên 10
  1.3.2 Nhân tố kinh tế - xã hội 12
  1.3.3 Nhân tố không gian 13
  1.4. Xu thế phát triển sử dụng đất đai 14
  1.4.1 Sử dụng đất phát triển theo chiều rộng và tập trung 14
  1.4.2 Cơ cấu sử dụng đất phát triển theo hướng phức tạp hoá và chuyên môn hoá 14
  1.5. Biến động đất đai 15
  1.5.1 Khái niệm: 15
  1.5.2 Những đặc trưng của biến động đất đai 17
  1.5.3 Ý nghĩa thực tiễn của việc đánh giá biến động tình hình sử dụng đất đai 18

  CHưƠNG 2: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHưỜNG TRUNG HOÀ 19
  2.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội 19
  2.1.1 Điều kiện tự nhiên 19
  2.1.2 Kinh tế xã hội 20
  2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai của phường Trung Hoà năm 2000 và 2003 22

  2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất của phường Trung Hoà năm 2000 22
  2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất phường Trung Hoà năm 2003 27

  CHưƠNG 3 : BIẾN ĐỘNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA PHưỜNG TRUNG HOÀ THỜI KỲ 2000 – 2003 33
  3.1 Diện tích các loại hình sử dụng của phường Trung Hoà thời kỳ 2000 2003 33
  3.2 Nguyên nhân biến động tình hình sử dụng đất 2000 - 2003 37
  3.2.1 Biến động diện tích đất nông nghiệp 37
  3.2.2 Biến động diện tích đất chuyên dùng 38
  3.2.3 Biến động diện tích đất ở 41
  3.2.4 Biến động diện tích đất chưa sử dụng 42
  3.2.5 Xu hướng sử dụng đất đối với chưa sử dụng 43
  3.3 Nhận xét chung 43
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  Trả lời · 22-12-2010 lúc 23:06
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 2,055 Mua 4 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9191
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lí do chọn đề tài


  Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng.

  Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 điều 17,18 đã quy định “ Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích và hiệu quả”. Luật đất đai năm 1993 quy định nội dung trách nhiệm thẩm quyền và duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất( điều 16, 17, 18) căn cứ để giao đất, thẩm quyền giao đất phải dựa vào quy hoạch sử dụng đất( điều 19, 23).

  Trong quá trình khai thác tài nguyên đất đai để phục vụ lợi ích của con người sẽ
  làm biến đổi cả về hình thái lẫn cấu trúc của đơn vị đất đai, làm cho tình hình sử dụng
  đất cũng phải thay đổi theo. Những biến động này vừa có thể là kết quả sự phát triển của quy luật tự nhiên vừa là kết của việc sử dụng vào các mục đích kinh tế của con người.

  Biến động sử dụng đất đai do tác động của con người có thể trái với quy luật tự nhiên dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái tự nhiên gây nên những hậu quả nghiêm trọng như: sạt lở, xói mòn, thoái hoá đất, Để xem xét hiệu quả của việc sử dụng đất đai cần
  đánh giá trên các mặt:

  - Sự biến động về diện tích giữa các loại hình sử dụng đất.

  - Sản phẩm, giá trị của sản phẩm, lợi nhuận trên đơn vị diện tích đất.

  - Bảo vệ đất đai, môi trường và nhất là độ phì nhiêu của đất.

  Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội kèm theo đó là sự sử dụng đất đai ngày càng gia tăng làm cho đất đai có sự biến động. Vấn đề đặt ra là phải sử dụng đất như thế nào cho hợp lý. Do đó hiện trạng sử dụng đất đai và biến động tình hình sử dụng đất là vấn đề được thành phố đặc biệt quan tâm trong quá trình nghiên cứu quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai.

  Vì vậy, việc đánh giá biến động tình hình sử dụng đất đai của phường nói riêng và cả thành phố nói chung là rất cần thiết, giúp cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất cũng như quy hoạch đô thị và quản lý chặt chẽ quỹ đất
  đai của địa phương mình. Để làm tăng hiệu quả sử dụng đất góp phần vào việc phát triển  kinh tế - xã hội nhằm đô thị hoá cấp phường tạo đà cho thủ đô hiện đại hơn đàng hoàng hơn trong tương lai và có môi trường sinh thái thích hợp.

  2. Đối tượng nghiên cứu

  Nghiên cứu thực trạng và biến động đất đai là một trong những quá trính nghiên cứu về đất đai nhằm đưa đất đai vào sử dụng trong cuộc sống. Biến động đất đai được phân tích kỹ thể hiện rõ các nguyên nhân biến động theo loại hình sử dụng đất và theo
  đối tượng sử dụng đất.

  3. Phạm vi nghiên cứu

  Đề tài chỉ đề cập đến sử dụng đất chung mà không đi sâu vào nghiên cứu từng loại đất cụ thể vì thời gian có hạn, số liệu thu thập cũng như kinh nghiệm của người thực
  hiện.

  Về mặt lãnh thổ chỉ giới hạn trong phạm vi hẹp là phường Trung Hoà - quận Cầu
  Giấy - thành phố Hà Nội.

  4. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài

  4.1. Mục đích:

  Dựa trên sự phân tích cơ sở khoa học và thực tiễn cũng như việc thu nhập, xử lý và phân tích tài liệu về các nhân tố ảnh hưởng và hiện trạng sử dụng đất đai để đánh giá biến động tình hình sử dụng đất đai của phường Trung Hoà- quận Cầu Giấy thời kỳ
  2000- 2003. Từ đó biết được đất đai biến động theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực
  để đưa ra những hoạch định phát triển trong tương lai và đề xuất những giải pháp quản lý cũng như sử dụng đất đai đem lại hiệu quả cao nhất và đảm bảo môi trường sinh thái.

  4.2. Nhiệm vụ:

  Để đáp ứng được mục đích đặt ra, đề tài cần phải giải quyết được những nhiệm vụ sau đây:

  - Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của biến động tình hình sử dụng đất đai.

  - Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất phường Trung Hoà thời kỳ 2000- 2003.

  - Đánh giá biến động tình hình sử dụng đất ở thời kỳ 2000- 2003, những nhân tố chính gây nên sự biến động và xu hướng biến động, ảnh hưởng của biến động tình hình sử dụng đất đai đến tài nguyên môi trường khu vực nghiên cứu.  - Đề xuất những giải pháp và những hoạch định phát triển trong tương lai, nhằm góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai và bảo vệ môi trường sinh thái.

  5. Ý nghĩa thực tiễn

  Qua việc đánh giá biến động tình hình sử dụng đất phường Trung Hoà thời kỳ
  2000 - 2003 đề tài góp phần vào công tác kiểm kê đất đai hằng năm và theo định kỳ
  đảm bảo chính xác, khoa học. Đồng thời giúp cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất cũng như quy hoạch đô thị và quản lý chặt chẽ quỹ đất
  đai của phường.

  6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

  6.1. Phương pháp luận

  6.1.1. Quan điểm hệ thống

  Quan điểm hệ thống cho phép nghiên cứu bản chất của các sự vật và hiện tượng (theo chủ nghĩa duy vật biện chứng). Trong tự nhiên các sự vật tồn tại như một hệ thống bao gồm các thành phần cấu tạo có tác động qua lại chặt chẽ. Khi có sự thay đổi một trong các thành phần của hệ thống sẽ kéo theo sự thay đổi của toàn bộ hệ thống. Trong sự biến đổi của tự nhiên thì sự tác động của con người dù trực tiếp hay gián tiếp đều có
  ảnh hưởng rất lớn. Nhưng để tồn tại và phát triển thì con người phải tiến hành sản xuất
  ra của cải vật chất và như vậy con người đã tác động vào môi trường sinh thái làm cho môi trường biến đổi theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực đối với đời sống của con người là do sự hiểu biết và trình độ sản xuất của xã hội đó. Do vậy, để khai thác tài nguyên đất đai một cách hợp lý và bảo vệ môi trường sinh thái thì điều đầu tiên cần phải nghiên cứu đầy đủ, nghiêm túc dặc điểm địa lý của bất kỳ lãnh thổ nào muốn đem sử dụng vào mục đích kinh tế dưới dạng hình thức này hay hình thức khác. Chỉ có nhận thức được đặc điểm địa lý thì mới có thể nhận biết được mối tương quan giữa các thành phần sẽ thay đổi theo chiều hướng nào dưới tác động của các mục đích kinh tế. Sự can thiệp của con người kém hiểu biết vào lĩnh vực các mối liên hệ nhân quả tinh tế của tự nhiên chẳng khác gì sự can thiệp của những con ong vào mạng nhện. Như vậy, để sử dụng một lãnh thổ theo hướng mong muốn, cần phải biết tác động vào nó như thế nào và chỉ có thể thực hiện điều này khi chúng ta biết lãnh thổ đó bao gồm những cái gì, các quá trình ở trong đó được gắn chặt với nhau bởi những mối liên hệ như thế nào và chúng sẽ thay đổi ra sao nếu làm ảnh hưởng đến một trong các quá trình đó hoặc đến toàn bộ  quá trình đó. Không thể sử dụng tài nguyên đất đai của một lãnh thổ hiệu quả và phù hợp với các quy luật tự nhiên nếu không nghiên cứu kỹ cấu trúc của lãnh thổ đó.

  Khi nghiên cứu biến động tình hình sử dụng đất đai của một lãnh thổ thì theo quan điểm hệ thống đây là một tổng thể tự nhiên trong đó đất đai là một thành phần cấu tạo và có tác động với các thành phần khác như: khí hậu, địa hình, thuỷ văn. Mặt khác, việc sử dụng đất đai của con người vào mục đích kinh tế trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp không gây ô nhiễm, xây dựng, thương mại dịch vụ và các ngành khác cũng
  đã tác động đến các thành phần này một cách sâu sắc. Chính vì vậy cần phải xét sự biến
  động của đất đai trong hệ thống địa - kỹ thuật đó là hệ thống tự nhiên - kinh tế - xã hội.

  6.1.2. Quan điểm tổng hợp lãnh thổ

  Khi nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên hay kinh tế - xã hội đều phải gắn với một lãnh thổ cụ thể có những điều kiện và đặc điểm riêng biệt hoàn toàn khác với những lãnh thổ bên cạnh. Những đặc điểm đó sẽ là yếu tố tác động tới sự phát triển và biến
  động của các hiện tượng tự nhiên - kinh tế - xã hội của lãnh thổ đó.

  Đất đai là một thành phần của tự nhiên có mối quan hệ chặt chẽ với các hợp phần tự nhiên khác, nhưng đất đai được sử dụng vào các mục đích kinh tế để phục vụ cho lợi ích của con người. Như vậy để sử dụng đất đai một cách hiệu quả của một lãnh thổ thì phải xét trong hệ thống tự nhiên - kinh tế - xã hội của lãnh thổ đó, tức là phải nghiên cứu các điều kiện tự nhiên của lãnh thổ trong đó đất đai là một thành phần được sử dụng vào mục đích kinh tế, đồng thời cũng phải nghiên cứu các điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đai.

  6.1.3. Quan điểm sinh thái môi trường

  Các thành phần đất đai có quan hệ chặt chẽ với các hợp phần tự nhiên khác, khi mà đất đai bị biến động theo chiều hướng xấu ảnh hưởng đến năng suất cây trồng cũng như toàn bộ hệ sinh thái và môi trường tự nhiên. Quá trình khai thác sử dụng đất không hợp lý cũng làm thoái hoá môi trường đất hoặc bất cứ tác động nào của con người trong hoạt động kinh tế làm mất cân bằng sinh thái ví dụ như: khoan giếng không theo quy
  định, nguồn nước thải trong các khu dân cư, khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp xử lý chưa tốt. Để cải thiện môi trường đô thị thì cần phải trồng và bảo vệ cây xanh hai bên
  đường giao thông, trồng cây dọc bờ sông, công viên để giảm tiếng ồn, bụi và tăng lượng ô xy.  6.2. Phương pháp nghiên cứu

  6.2.1. Phương pháp điều tra khảo sát

  Để nghiên cứu đề tài này cần phải tiến hành thu thập các số liệu, tài liệu có liên quan đến đề tài gồm có:

  - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất phường Trung Hoà.

  - Số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất đai phường Trung Hoà.

  - Số liệu thống kê kinh tế- xã hội của phường thời kỳ 2000- 2003.

  - Tài liệu về điều kiện tự nhiên và phát triển kinh tế của phường thời kỳ 2000-
  2003.

  6.2.2. Phương pháp điều tra và nghiên cứu thực tế

  Điều tra là cơ sở để thẩm định lại những nhận định trong quá trình nghiên cứu và phân tích tổng hợp ban đầu, thẩm định lại kết quả phân tích sự biến động đất đai trong bản đồ biến động tình hình sử dụng đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

  6.2.3. Phương pháp thống kê

  Mức độ biến động của các yếu tố cần nghiên cứu định lượng do vậy cần phải sử dụng phương pháp thống kê để xử lý các kết quả thu thập được.

  Hệ số biến động cho phép so sánh mức độ biến động của các yếu tố theo thời gian và ảnh hưởng của nó tới sự phân hoá lãnh thổ. Để xét ảnh hưởng của mỗi yếu tố
  đến sự phân hoá lãnh thổ hoặc sự biến động theo thời gian của mỗi quá trình, một hiện tượng nào đó, thì căn cứ vào sự biến động của các yếu tố, yếu tố nào có biến động lớn thì nó đóng vai trò quan trọng trong sự biến động của quá trình mà nó tham gia.

  Phân tích biến động: Xác định sự ảnh hưởng của một nhân tố đến dấu hiệu nào
  đó cần nghiên cứu.

  6.2.4. Phương pháp hệ thông tin địa lý(GIS)

  Để thành lập bản đồ biến động tình hình sử dụng đất đai của phường Trung Hoà - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội 2000 - 2003, cần phải số hoá ít nhất 2 bản đồ: bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2000 và năm 2003 của phường Trung Hoà, sau đó chồng xếp các lớp thông tin để được bản đồ biến động tình hình sử dụng đất đai của phường thời kỳ 2000 - 2003.  7. Cấu trúc của khoá luận

  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khoá luận tốt nghiệp gồm có 3 chương:

  - Chương 1: Cở sở khoa học của vấn đề sử dụng đất đai.

  - Chương 2: Hiện trạng sử dụng đất đai phường Trung Hoà năm 2003.

  - Chương 3: Biến động tình hình sử dụng đất đai phường Trung Hoà thời kỳ 2000
  - 2003.
  Trả lời · 23-05-2011 lúc 13:58 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10798
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)