Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Hãy nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam

  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  20
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Hãy nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam

  MỤC LỤC

  I . LỜI MỞ ĐẦU

  II. NỘI DUNG

  1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA
  1.1 – Về quy mô dân số
  1.2- Cơ cấu dân số
  1.3 Chất lượng dân số
  1.4 Phân bố dân cư

  2. TÁC ĐỘNG CỦA DÂN SỐ ĐẾN KINH TẾ Ở VIỆT NAM
  2.1 Dân số tác động đến lao động và việc làm
  2.2 Gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế
  2.3 Dân số tiêu dùng và tích luỹ

  3. ẢNH HƯỞNG CỦA DÂN SỐ ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

  3.1 Ảnh hưởng dân số đến giáo dục
  3.2 Ảnh hưởng của dân số đến y tế
  3.3 Ảnh hưởng của sự gia tăng dân số quá nhanh đến bình đẳng giới
  3.4 Tác động của sự gia tăng dân số đến việc nâng cao mức sống dân cư

  4.GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ

  III. KẾT LUẬN
  Trả lời · 27-11-2010 lúc 15:44
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Mr BA Mr BA is offline (2,526 tài liệu)
  Trùm Bựa
  4
  Xem 6,255 Mua 20 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  I . LỜI MỞ ĐẦU

  Xuất phát từ thực tế đặc điểm và thực trạng đất nước ta trong trong quá khứ cũng như hiện tại : Nước ta đã trải qua bao cuộc chiến tranh đối đầu với bao thử thách, nền kinh tế của nước ta đã vực dậy sau những thời kỳ suy sụp nặng nề bởi hậu quả của những cuộc chiến tranh đó. Cho đến nay mặc dù nền kinh tế nước ta đã vững và đang trên đà phát triển, nhưng sự phát triển đó còn hạn chế bởi nhiều yếu tố, những yếu tố nội bộ và những yếu tố khách quan bên ngoài. Trong đó yếu tố nội bộ cần đề cập và xem xét, nghiên cứu, phân tích đó là dân số. Vì vậy em chọn đề tài : “Hãy nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam.”

  II. NỘI DUNG
  1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA :
  1.1 – Về quy mô dân số :

  Việt nam là một quốc gia có quy mô dân số lớn, tốc độ phát triển dân số ngày càng nhanh. Năm 2000 Việt Nam đặt 77,68 triệu người, đứng thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau Indo-nêxia và xếp thứ 13 trong tổng số hơn 200 nước trên thế giới. Quy mô dân số lớn còn thể hiện ở mối quan hệ giữa dân số và đất đai. Theo các nhà khoa học tính toán mật độ dân số thích hợp chỉ nên dừng lại từ 35 đến 40 người/ 1 km¬2, thì ở Việt Nam gấp 5 đến 6 lần “Mật độ chuẩn” và gần gấp 2 lần mật độ dân số của Trung Quốc – nước đông dân nhất nhất thế giới.
  Cùng với điều đó tốc độ phát triển dân số ngày càng nhanh. Đến năm 1921, dân số Việt Nam là 15,58 triệu người, Năm 1960 dân số tăng gấp đôi : 30,17 triệu người, năm 1989 dân số đạt 60,47 triệu người. Giai đoạn 1921-1995 dân số nước ta tăng 4,7 lần , trong khi đó dân số thế giới chỉ tăng 3,1 lần. Nếu 35 năm (1921- 1955) dân số tăng lên 9,6 triệu người thì 40 năm tiếp theo ( 1955-1995) dân só bùng nổ với 48,9 triệu người tăng thêm.
  Mặc dù tỷ lệ giảm sinh vừa qua đã giảm và còn tiếp tục giảm, nhưng kết qủa giảm sinh chưa thật sự vững chắc, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng dân số nhanh trở lại, tư tưởng trọng nam khinh nữ có chuyển biến nhưng vẫn còn 16 tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh là 115 nam so với 100 nữ, vượt quá mức sinh sản tự nhiên (ở những vùng nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa tỷ lệ này còn cao hơn). Nếu không duy trì sự nỗ lực thì quy mô dân số nước ta vào giữa thế kỷ XXI có thể nên tới 125 triệu người hoặc cao hơn, và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Do đó công tắc dân số cần tiếp tục đẩy mạnh, làm chuyển đổi hành vi một cách bền vững trong việc thực hiện chuẩn mực gia đình ít con .
  1.2- Cơ cấu dân số:
  Cơ cấu dân số ở nước ta trong thời gian qua là không hợp lí cả về giới tính, nhóm tuổi, giữa thành thị và nông thôn. Thực tế cho thấy tình trạng mất bình đẳng về giới ở nước ta vẫn xảy ra nhất là khả năng tiếp cận giáo dục, đào tạo về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái còn nhiều hạn chế.
  Cơ cấu giới tính : Tỷ lệ nữ trên tổng số dân ở nước ta không ổn định và biến động thất thường, giao động từ 50,3 % đến 50,7% (giai đoạn 1921-1939), 50,9% đến 51,4% (giai đoạn 1943-1970), tăng lên 52,1% (năm 1975), giảm dần và đạt 50,6% (năm 1989) lên và ổn định ở mức 51,2% (trong một năm 90, thế kỷ XX), riêng năm 1989 là 51,49% và giảm xuống 50,85% (Năm 1999).
  Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi cũng có những khác biệt lớn. Trước miền Nam giả phóng, dân số theo nhóm 0-14 tuổi chiếm 48%, dưới 20 tuổi chiếm 60% . Ở miền Bắc, theo số liệu điều tra năm 1960 nhóm tuổi 0-14 tuổi là 42,8%, và tương ứng các năm 1979, 1989 và 1999 là 42,55% , 39,82% và 33,4%. Tỷ lệ người già từ 60 tuổi trở lên, tăng từ 7,07% (năm 1979) ; 7,14% (năm 1989) tới 8,04% (năm 1999). Dân số phụ thuộc đă giảm từ 49,62% (năm 1979), 46,96% (năm 1989) xuống 41,15% (năm 1999). Điều này chứng tỏ dân số phụ thuộc đang giảm theo thời gian, xong tỷ lệ người già lại tăng lên.
  Cơ cấu dân số thành thị và nông thôn : Đầu thế kỷ XX dân số thành thị mới chiếm 2% dân số toàn quốc, đến năn 1943 chiếm 9,2%. Tỷ lệ dân số thành thị miền Bắc năm 1931 là 4,6%, miền Trung 3,4% và miền Nam là 4,6%. Đến năm 1952 dân số thành thị là 10%, năm 1960 là 15%, năm 1970 là 17%. Năm 1980, cơ cấu dân số thành thị cả nước chiếm 19,1%. Tổng điều tra dân số 1989 cho thấy, dân số thành thị các tỉnh miền núi và Trung Du Bắc Bộ là 19,92%, Tây Nguyên là 22,13%. Tổng điều tra dân số năm 1999 tiếp tục cho thấy dân số thành thị Tây Nguyên giảm 5,43% và miền núi phía Bắc giảm 4,26% so với năm 1989.
  1.3 Chất lượng dân số :
  Nhìn một cách tổng quát chất lượng dân số Việt Nam còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lưc chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các yếu tố về thể lực của người Việt Nam nhất là chiều cao cân nặng sức bền còn rất hạn chế. Theo điều tra mức sống năm 1997-1998 tỷ lệ suy dinh dưỡng ở người lớn là 65% với nam và 38% với nữ có tới 41,51% số trẻ em thuộc diện thấp, còi (thấp hơn so với lứa tuổi ) và 40,1% trẻ em có cân nặng thấp hơn so với tuổi. Ngoài ra có hàng triệu trẻ em bị tàn tật, mắc bệnh bẩm sinh, ảnh hưởng bởi chất độc màu ra cam, về trí lực, mặc dù tỷ lệ biết đọc, biết viết khá cao 91,2% (năm 1999), nhưng 74% số người đã thôi học mới chỉ có trình độ phổ thông cơ sở, số người đạt trình độ phổ trung học chỉ giao động trong khoảng từ 10% đến 15% (kết quả suy rộng mẫu điều tra năm 1999), 91,84% dân số từ 15 tuổi trở lên không có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Theo số liệu năm 2002 của tổng cục dạy nghề, chỉ có 17,7% trong tổng số gần 40 triệu lao động của Việt Nam được coi là có kỹ năng chuyên môn. Tội phạm, tiêu cực xã hội tăng, trong đó có cả trẻ em đang là lỗi bức bối của xã hội. Chỉ số phát triển con người ở Việt Nam (HDI) năm 1999 là 0,682 điểm, xếp hạng 101 trong số 162 quốc gia.
  Trả lời · 27-11-2010 lúc 15:47 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. M
  mendhhp@yahoo.com · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 11-05-2013 lúc 08:03 #3
 11. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  991178
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. 0
  03.02 · Thành Viên KiloBooks · 8 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thanh luận văn cuối khoá.
  Trả lời · 16-10-2013 lúc 00:36 #4
 13. 0
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  8
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  1075716
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

su bung no dan so anh huong den y te giao duc

phan tich anh huong cua lua tuoi hioi tinh toi su phat trien kinh te

thuyet minh vê su bung no dan so

phân tich anh huong su gia tang dân số su phat trien kinh tê xa hôi

phân tich anh hương cua cơ câu dân so gia va dân so tre đôi vơi kinh tê xa hôi cua môt quốc gia

phan tich anh huong cua gia tang dan so doi voi su phat trien kimh te

Phân tich bung no dan so lop12

phan tich hau qua cac dac djem dan so den su phat trjen kjh te.xa hoj

anh huong cua co cau dan so gia va dan so tre den su phat trien kinh te xa hoi dia li 9

Dia li 11 neu va phan tich anh hưong cua bung no dan so doi voi kinh te

Phan tich anh hưong cua bung no dan so doi voi kinh te

Phân tich hâu qua cua sư bung nô dân sô co anh gi đên sư phat triên kinh tê.

phan tich nhung anh huong gia tang dan so wa nhanh

phân tich bung no dan so

dia li 11 phan tich anh huong cua bun no dan so doi voi su phat trien kinh te xa hoi

Em hay phan tich anh huong cua bung no dan so den su phat trien kinh te xa hoi

phan tich moi quan he giua dan so va phat triên xa hoi

phan tich anh huong cua bung no dan so den phat trien kinh te o tuyen quang

phan tich bung no dan so anh huong den phat trien kinh te o tinh tuyen quang

cac yeu to anh huong toi su gia tang dan so

http:www.kilobooks.comthreads7604-hay-neu-va-phan-tich-anh-huong-cua-su-phat-trien-dan-so-den-kinh-te-xa-hoi-o-viet-nam.html

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)