Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Giáo án Văn 9 bài Viết bài tập làm văn số 5 Nghị luận về một sự việc, hiện tượng của đời sống.

  B
  big_love110 big_love110 is offline (1,954 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Ngày soạn : 7/2/2009.
  Ngày giảng:10,12/2/2009.

  Tiết 104-105: Viết bài tập làm văn số 5
  Nghị luận về một sự việc, hiện tượng
  của đời sống.
  A.Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh
  - Ôn tập tổng hợp các kiến thức đã học về văn nghị luận.
  - Tích hợp các kiến thức đã học về văn, tiếng Việt, tập làm văn.
  - Kiểm tra kỹ năng viết văn bản nghị luận về sự việc, hiện tượng, xã hội.
  B.Chuẩn bị:
  - Thầy: Ra đề, đáp án chấm.
  - Trò: Ôn tập kỹ kiến thức vận dụng để viết bài.
  C.Tiến trình lên lớp:

  * Hoạt động 1: Khởi động
  1.Tổ chức:
  2.Kiểm tra: Đồ dùng (giấy, bút để viết bài).
  3.Bài mới: Giới thiệu bài:
  *Hoạt động 2: Nội dung
  Trả lời · 04-02-2012 lúc 13:03
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  B
  big_love110 big_love110 is offline (1,954 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 4,201 Mua 2 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  B
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  1,976
  Tài liệu đã gửi
  1954
  Tài liệu đã bán
  13796
  Tài liệu đã mua
  921
  Mã số thành viên
  480579
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. M
  mitvodich · 1 bài gởi
  cám ơn BQT đã tạo ra trang tài liệu có ích
  Trả lời · 25-01-2013 lúc 19:13 #2
 9. M
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  889705
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. C
  chogaccua · 2 bài gởi
  chúc kilobooks ngày càng vững mạnh
  Trả lời · 01-02-2017 lúc 22:07 #3
 11. C
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2017
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1537302
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

http:www.kilobooks.comgiao-an-van-9-bai-viet-bai-tap-lam-van-so-5-nghi-luan-ve-mot-su-viec-hien-tuong-cua-doi-song-189908

http:www.kilobooks.comthreads189908-giao-an-van-9-bai-viet-bai-tap-lam-van-so-5-nghi-luan-ve-mot-su-viec-hien-tuong-cua-doi-song.html

bai viet so 5 de 4 lop 9

bai viet so 5 lop 9 de 4

viet bai tap lam van so 5 nghi luan xa hoi

de 4 bai viet so 5 lop 9 viet bai tap lam van so 5 lop 9 de 4 viết bài tập làm văn số 5 lớp 9 đề 4 viet bai van so 5 de 4 lop 9 bài viết số 5 lớp 9 đề 4 tap lam van so 5 lop 9 de 4 Viet bai tap lam van so 5 lop 9 viết bài tập làm văn số 5 lớp 9 Viet bai tap lam van so 5-nghi luan xa hoi bài viết số 5 lớp 9 đề 4 hay nhất van nghi luan xa hoi . lop9 de 4 tap lam van so 5 viết bài văn số 5 lớp 9 đề 4 viet bai tap lam van so 5 nghi luan xa hoi lop 9 nghi luan ve cac van đe xa hoj dang quam tam bai lam van so5 lop9viet ve noi hoc doi pho bai viet so5 lop9 de4 bai viet so 5 lop 9 Viet bai TLV so 5 de 4 lop 9 viêt bai lam van sô5 nghi luan xa hoi de4 van9 viet bai tap lam van so 5 - nghi luan xa hoi lop 9

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

bài viết số 5 - văn 9 bai tap lam van so 5 lop 9 Viet bai tap lam van so 5-nghi luan xa hoi Viet bai tap so 5 -ngu van 9 de4 viết bài tập làm văn số 5 lớp 9 viet bai tap lam van so 5 nghi luan xa hoi bai lam van so 5 lop 9 Viet bai tap lam van so 5 lop 9 đê 2 Viet bai tap lam van so 5 lop 9 Viet bai tap lam van so 5-nghi luan xa hoi:de 2 viet bai tap lam van so 5 nghi luan xa hoi d viet bai van so5 lop9 tap lam van so 5 nghi luan xa hoi văn 9 : bài viết số 5 Bai tap lam van so 5.nghi luan xa hoi bai tap lam van so 5-nghi luan xa hoi lop9 de 2 viet bai tap lam van so 5 de 4 lop 9 Tap lam van so 5 lop 9 baj vjet so 5 de 4 lop 9 bai viet van so 5 lop 9 de 4 Bai tap lam van so 5 lop 9 de 4 viết bài tập làm văn số 5 lớp 9 viet tap van so 5 de 2 bai van nghi luan xa hoi lop9 tap lam van so 5 Bai tap lam van so 5 de 4 chep van lop9 viet bai tap lam van so5 de2 viet bai tap lam van so5 lop 9 vjet baj van so 5 de 4 lop 9 Viet bai tap lam van so 5-nghi luan xa hoi.de 1 bài tlv số 5 lớp 9 tập làm văn số 5 lớp 9 đề 1 nhung bai van hay lop9 van so5 de4 De 4 bai tlv so 5.lop 9 xem tap lam vsn so5lop9 viet bai tap lam van so 5 lop 9 de2 Viết bai tap laM van s0 5 - nghi luan xa h0i viet bai tap lam van so 5 lop 9 de 4 Viet tap van so 5 lop 9 de 4 bai viet tap lam van so 5 lop 9 de2 bai tap lam van so5 lop9 de 4 tap lam van so5 ngu van 9 de4 tap lam van so5 ngu van ngu van lop 9 viet bai tap van 5 de2 tap lam van so 5 lop 9 de 4 Ngu van lop 9 tap lam van so 5 de 4 viet bai tlv so 5 lop 9 viet bai tap lam van so 5-nghi luan xa hoi(lop 9) Ngu van 9:viet bai tap lam van so 5 bai tap lam van so 5 de2 lop 9 Bai tap lam van nghi luan so5 de 4 lop 9 giao an viet tap lam van so 5 ngu van 9 tap 2 bài viết số 5 lớp 9 đề 4 viet tap van so 5 lop9 de 2 de 4.bai tap lam van so 5.van hoc9 viêt bai tlv sô5 lop 9 bai viet so5 de4 lop9 bai viet so 5de4 lop 9 Bai viêt tap lam van sô 5-lop 9 Vjet paj tap lam van so5 lop9 de4 van mau 9baj vjet so 5 viet bai tap lam van so 5-nghi luan xa hoj lop 9 Dan y bai viet sô5 de2 van 9 van mau bai viet so 5 de 4 lop 9 van9 tap2 bai tap lam so5 Bai van mau so5 lop 9tap 2 dan y de1 2 3 4bai viet so5van9 viet bai tap lam van so5 nghi luan xa hoi lop 9 Tlv lop9baj so 5 bai tap lam van số 5lop 9 de 4 bai viet so 5 lop 9 viet bai tap lam van so 5 - nghi luan xa hoi lop 9 viet bai tap lam van so5.ngu van 9.tap2. De 2bai tap lam van so 5 nghi luan xa hoi lop 9 viet bai tap lam van so 5_nghi luan xa hoi de 4 tlv so 5 lop 9 de 4 viet bai tap van so 5 de 4 ngu van 9 viêt bai lam van sô5 nghi luan xa hoi de4 van9 Viet bai TLV so 5 de 4 lop 9 viet bai van so 5de4 lop 9 Bai lam van so 5 lop 9 de4 bai van mau bai tap lam van so 5 lop 9 Bai viet so 5-TLV 9 de 4 bai viet so 5 lop 9 tap 2 bai viet so 5 lop 9 de 4 tlv so 5 lop 9 bai viet so 5 lop 9 viet bai tap lam van so 5- nghi luan xa hoi_lop 9 ngu van9 baitlv so5 de4 bai viet so5 lop9 de4 tlv so 5 de 4 lop 9 bai viet so 5 de4 bai viet so 5 lop 9 tap2 de 4 Bai viet so 5:nghi luan xa hoi lop 9 bai tap lam van so5_de4 lop9 viet bai van so 5 de 4(van9 tap2) viet bai tlv so 5 lop 9 de 4 van so5 ngi luan xa hoi lop 9 de4 bai tap lam van so 5 đề 4lop 9 bai tap lam van so 5 lop9 de4 viet tap lam van so 5-nghi luan xa hoi.de 4 kiem tra bai viet so5 lop9 viet bai tap lam van so5 lop9 de4 bai viet so5 lop9 viet bai tap lam van so5 d bai lam van so5 lop9viet ve noi hoc doi pho de4 baj viet so5 9 vjet baj tap lam van so 5 de 4 lop9 Bai viet so5 ngu van9 viet bai tap lam van so 5-nghi luan xa hoi lop9 van 9 bai viet so 5 nghi luan ve cac van đe xa hoj dang quam tam Viêt bai tap lam van so 5-nghi luan xa hoi lop 9 tlv9 bai viet sô5 de 4 lop 9 bai viet so 5 Viet bai tap lam vsn so 5-nghi luan xa hoi lop9 Bai viet so 5-nghi luan xa hoi lop 9 viet bai tap lam van so 5 lop9 tap2 vjet baj tap lam van so 5-nghj luan xa hoj Van 9 viet tap lam van so 5 đe 4 viet bai tap lam van so5 de 4.lop9 Viet TLV so 5 lop9. Nghi luan xa hoi viet bai tap lam van so 5 nghi luan xa hoi lop 9 tap.lam van so5 lop 9tap 2 bai viet so 5 nghi luan xa hoi de4 lop 9 Vjet baj tâp lam văn lơp 9đê 2 de 1 bai viet so 5 lop 9 đề 4 bài viết số 5 lớp 9 Viet bai van so5 lop 9 de 1 Vjet baj lam van so 5 - nghi luan xa hoi viet van so 5 lop 9 de1 dan bai viet so 5 de 4ngu van 9 ngu van viet tap lam van so 5 nghi luan xa hoi bai viet so 5 lop 9 de 2 viet bai tap lam van so 5 lop 9viet bai van so 5 de 9 de4 bai viet so5 lop 9 viet bai tap lam van lop 9 so5 viet bai van so 5 de 4 lop 9 lớp 9 bai viet so 5 de 2 bai van nghi luan xa hoi 9tap 2bai viet sô 5 bai viet so 5 lop9 tap2 de 4 viet bai tap lam van so5de 1 lam bai tap lam van so 5 de 4 lop 9 dan y bai van so5 de2 lop9 viết bài văn số 5 lớp 9 đề 4 bai tap lam van so 5 de 4 lop 9 De 4 bai tap lam van so 5 sach ngu van 9 tap 2 bai viet so 5 de 2 viet bai van nghi luan xa hoi so5 lop9 tap2 Tlv so5 van 9 tiet 104 105 nghi luan xa hoi de 2

Xem các từ khóa (tags) khác