Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Giáo án Văn 9 bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

  B
  big_love110 big_love110 is offline (1,954 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Ngày soạn : 4/2/2009.
  Ngày giảng: 6/2/2009.

  Tiết 102: Các thành phần biệt lập
  (tiếp theo)
  A.Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh
  - Nhận biết hai thành phần biệt lập: Gọi- đáp và phụ chú.
  - Nắm được công dụng riêng của mỗi thành phần trong câu.
  - Biết đặt câu có thành phần gọi - đáp, thành phần phụ chú.
  - Tích hợp với văn, tập làm văn.
  B.Chuẩn bị:
  - Thầy: Hệ thống câu hỏi và bài tập.
  - Trò: Chuẩn bị theo hướng dẫn.
  C.Tiến trình lên lớp:

  * Hoạt động 1: Khởi động
  1.Tổ chức: ổn định và sĩ số.
  2.Kiểm tra:
  -Ta đã học các thành phần biệt lập nào? Tác dụng của nó.
  -Trình bày bài tập số 4 trang 19?
  3.Bài mới: Giới thiệu bài:
  Trả lời · 04-02-2012 lúc 13:03
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  B
  big_love110 big_love110 is offline (1,954 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 1,835 Mua 2 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  B
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  1,976
  Tài liệu đã gửi
  1954
  Tài liệu đã bán
  9449
  Tài liệu đã mua
  921
  Mã số thành viên
  480579
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. N
  ngocda1976 · 3 bài gởi
  thank you verry much
  Trả lời · 19-02-2013 lúc 10:29 #2
 9. N
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  899401
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

http:www.kilobooks.comthreads189907-giao-an-van-9-bai-cac-thanh-phan-biet-lap-tiep-theo.html

soan bai cac thanh phan biet lap (tt)

các thành phần biệt lập (tt)

giao an cac thanh phan biet lap

Soan bai cac thanh phan biet lap tiep theo

ngu van 9 cac thanh phan biet lap (tiep theo )

Bai soan cac thanh phan biet lap

ngu van 9 cac thanh phan biet lap tiep theo

soan bai nv 9 cac thanh phan biet lap(tt)

cac thanh phan biet lap (tt)

cac thanh phan biêt lap tiêp theo lop 9

các thành phần biệt lập tiếp theo ngữ văn 9

http:www.kilobooks.comgiao-an-van-9-bai-cac-thanh-phan-biet-lap-tiep-theo-189907

ngữ văn 9 các thành phần biệt lập tiếp theo

soan ngu van bai cac thanh phan biet lap tt giao an bai cac thanh phan biet lap Lam bai tap bai các thành phần biệt lập tiêp theo lớp 9 Giaoan bai cac thanh phan biet lap Soan ngu van 9 cac thanh phan biet lap tt soan bai cac thanh phan biet lap tiet 3 Ngu van 9 tap 2 giai cau hoi trong sach giao khoa bai cac thanh phan biet lap (tiep theo) Bai tap cac thanh phan biet lap tiep theo soan van 9 cac thanh phan biet lap tt soan van 9 cac thanh phan biet lap tiep theo cac thanh phan biet lap tiep theo

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

Bai soan cac thanh phan biet lap Ngu van lop 9 soan bai cac thanh phan biet lap văn 9 các thành phần biệt lập tiếp theo soan bai(cac thanh phan biet lap) soan bai cac thanh phan biet lap (tt) xem bai soan cac thanh phan biet lap lop9 soan bai cac thanh phan biet lap tt van 9 cac thanh phan biet lap tiep theo 9 giao an thanh phan biet lap tiep theo bai soan cac thanh phan biet lap tt yahoo các thành phần biệt lập ngu van 9 cac thanh phan biêt lap tiêp theo lop 9 giao an bai cac thanh phan biet lap tt Soan bai cac thanh phan biet lap tiep theo soan bai cac thanh phan biet lap tt ngu van 9 cac thanh phan biet lap tiep theo ngu van 9 cac thanh phan biet lap soan bai cac thanh phan biet lap tt ngu van 9 soan van bai cac thanh phan biet lap (tiep) bai tap 4 ngu van cac thanh phan biet lap ngu van 9 cac thanh phan biet lap tiếp theo ngu van 9 bai cac thanh phan biet lap(tiep theo) Cac thanh phan biet lap . Lop9 (van 9)soan bai cac thanh phan biet lap (tt) soan baj cac thanh phan biet lap(tiep theo) soan van Cac thanh phan biet lap (tt) cac thanh phan biet lap (tt) soan bai thanh phan biet lap tiep theo ngu van 9 cac thanh phan biet lap (tiep theo ) các thành phần biệt lập (tt) soan ngu van bai cac thanh phan biet lap tt Soan ngu van 9 cac thanh phan biet lap tt soan bai cac thanh phan biet lap tiet 3 Bai tap cac thanh phan biet lap tiep theo soan bai nv 9 cac thanh phan biet lap(tt) soan van 9 cac thanh phan biet lap tiep theo cac thanh phan biet lap tiep theo Van 9 : Cac thanh phan bjet lap (tjep theo ) giai ngu van 9cac thanh phan biet lap tt soan van lop 9:cac thanh phan biet lap soan van 9 cac thanh phan biet lap tt giao an cac thanh phan biet lap giao an cac thanh phan biet lap tiet 2 giao an bai cac thanh phan biet lap

Xem các từ khóa (tags) khác