Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Giáo án Văn 8 bài Ôn tập về luận điểm

  B
  big_love110 big_love110 is offline (1,954 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. Tiết 98
  Ngày soạn:3/3/2011

  Ôn tập về luận điểm

  A.mục tiêu cần đạt:
  I.chuẩn kiến thức kỷ năng:
  1.Kiến thức :
  -Nắm khái niệm luận điểm
  -Quan hệ giữa luận điểm với các vấn đề nghị luận, quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận.
  2.Kỷ năng:
  -Tìm hiểu, nhận biết, phân tích luận điểm
  -Sắp xếp các luận điểm trong bài văn NL
  3.Thái độ:
  - Yêu thích văn nghị luận.

  b. Chuẩn bị
  +Giáo viên: Soạn bài, kẻ bảng trong SGK vào bảng phụ.
  +Học sinh: Đọc và tìm hiểu luận điểm ở sách giáo khoa lớp 7
  c.Phương pháp:
  Diễn dịch-Quy nạp và luyện tập
  d. Tiến trình dạy học
  Trả lời · 02-02-2012 lúc 21:29
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  B
  big_love110 big_love110 is offline (1,954 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 3,521 Mua 5 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  B
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  1,976
  Tài liệu đã gửi
  1954
  Tài liệu đã bán
  9748
  Tài liệu đã mua
  921
  Mã số thành viên
  480579
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. T
  toandatinh21 · 1 bài gởi
  May quá, chỉ ở đây là miễn phí
  Trả lời · 04-03-2013 lúc 06:18 #2
 9. T
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  913153
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. M
  miss.nhoc92@gmail.com · Thành Viên KiloBooks · 28 bài gởi
  Down về được rồi. Thanks kilobooks nha
  Trả lời · 08-03-2013 lúc 14:00 #3
 11. M
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  28
  Tài liệu đã mua
  28
  Mã số thành viên
  797959
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

on tap ve luan diem ngu van 8

http:www.kilobooks.comthreads189476-giao-an-van-8-bai-on-tap-ve-luan-diem.html

soan bai on tap ve luan diem lop 8

soan bai on tap ve luan diem

on tap ve luan diem

ngu van 8 on tap ve luan diem

Soan bai on tap ve luan diem ngu van 8

soan bai on tap luan diem lop 8

soạn bài ôn tập về luận điểm

soan on tap ve luan diem

on tap luan diem ngu van 8

soan bai giao an dien tu bai on tap ve luan diem lop8 soạn bài ôn tập về luận điểm ôn tập về luận điểm lớp 8 ôn tập về luận điểm ngữ văn lớp 8 ngu van 8 bai on tap ve luan diem Soan van bai on tap ve luan diem soan ngu van lop 8 bai on tap ve luan diem bai soan on tap ve luan diem soạn bài ôn tập luận điểm soan van 8 bai on tap luan diem soạn văn 8 bài ôn tập về luận điểm soạn bài ôn tập luận điểm bài soạn mẫu ôn tập về luận điểm soan van 8 bai on tap ve luan diem

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

soan ngu van lop 8 bai on tap ve luan diem bài giảng ôn tập về luận điểm ngu van 8 bai on tap ve luan diem soan ngu van on tap ve luan diem on tap ve luan diem ngu van 8 ngu van 8 on tap ve luan diem soan bai on tap ve luan diem van 8 soan bai on tap ve luan diem soan bai on tap ve luan diem lop 8 Soan van bai on tap ve luan diem on tap ve luan diem giao an on ve luan diem bài soạn ôn tập về luận điểm soan bai on tap luan diem lop 8 on tap luan diem ngu van 8 Soan van 8 on tap ve luan cu soan bai on tap luan diem On tap ve luan diem lop 8 Soan bai: On tap ve luan diem ngu van lop 8 soan van 8 on tap ve luan diem Soai bai on tap ve luận điểm luyen tap bai on tap ve luan diem ngu van 8 luyen tap on tap ve luan diem ôn tập về luận điểm ngữ văn lớp 8 soạn bài ôn tập về luận điểm bai on tap ve luan diem lop 8 ngữ văn 8 bài ôn tập về luận điểm soan ngu van 8 bai on tap ve luan diem soạn bài ôn tập về luận điểm văn 8 ôn tập về luận điểm soạn văn 8 bài ôn tập về luận điểm soan van lop 8 bai on tap ve luan diem Soan bai on tap ve luan diem ngu van 8 Ôn tap ve luan diem van 8 on tap be luan diem Soan van on tap luan diem 8 giáo án ôn tập về luận điểm lớp 8 soạn bài ôn tập về luận điểm lớp 8 soan van 8 bai on tap ve luan diem bài soạn mẫu ôn tập về luận điểm soạn bài ôn tập luận điểm bai on tap ve luan diem ngu van 8 sach giai bai on tap ve luan diem ngu van lop8 soan on tap ve luan diem soan van on tap veluan diem ôn tập về luận điểm 8 soan van 8 ôn tập về luận điểm soạn bai on tập về luận diêm lớp 8 giáo án ôn tập về luận điểm Giai bai on tap ve luan diem lop 8 tap hai tiet 98 on tap ve luan diem Coi soan bai ngu van 8 bai on tap ve luan diem [ngu van 8] soan bai : on tap ve luan diem Ngu van 8 soan bai on tap ve luan diem Huong dan soan on tap ve luan diem ngu van lop 8 soan bai: on tap ve luan diem giai bai tap ve luan diem lop 8 ngu van 8 tap hai bai on tap ve luan diem soan van 8 bai on tap luan diem ôn tập luận điểm 8 ôn tập về luận điểm lớp 8 ngữ văn 8 ôn tập về luận điểm Soan bai on tap luan diem 8 soạn bài: ôn tập về luận điểm Nv 8 on tap ve luan diem ontapveluandiem soạn bài ôn tập luận điểm bài soạn ôn tập về luận điểm soạn ôn tập về luận ddiểm giao an bai on tap ve luan diem lop 8 ôn tập về luan diem soan bai: on tap ve luan diem van 8 gia an ôn tập luan diem ngu van 8 ôn tập về luận điểm(lớp 8) van 8 on tap luan diem van 8 Soan on tap luan diem soan on tap luan diem ngu van 8 ngu van 8 on tap ve luam diem giup soan on tap ve luan diem bai on tap ve luan diem. ngu van 8 soạn ôn tập về luận điểm Soạn bài Ôn Tập Về Luận Điểm xem giao an ngu van 8 bai on tap ve luan diem soan van bai on tap luan diem lop 8 Soan bai ôn tap ve luan diem soan tap lam van on tap luan diem soan tap lam van on tap luan diem lop 8 soan van on tap luan diem ngu van 8 soan van bai on tap ve luan diem lop 8 Ôn tập về luận điểm ngữ văn 8 Ôn tập về luận điểm bai soan on tap ve luan diem soạn bài on tap ve luan diem soan van on tap ve luan diem Soan On ve luan diem(lop8) soan van on tap ve luan diem lop 8 Soan bài ôn tâp về luân diểm lop 8 soạn văn lớp 8:Ôn tập về luận điểm soạn văn bài ôn tập về luận điểm ngu van on tap ve luan diem van 8 on tap ve luan diem soan on tap ve luan djem - ngu van 8 on tap ve luan djem - ngu van 8 soan on tap ve luan djem - ngu van 8 ngu van lop 8 on tap ve luan diem soan bai on tap luan diem lop8 tap 2 soạn văn ôn tập về luận điểm soạn văn ôn tập về luận điểm 8 soan on tap ve luan diem lop 8 giao an ngu van 8 on tap ve luan diem soạn văn bài ôn tập về luẩn điểm huong dan soan bai on tap ve luan diem ôn tập về luận điểm ngữ văn 8 giao an on tap luan diem

Xem các từ khóa (tags) khác