CHỦ ĐIỂM: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ (7 TUẦN)
CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN
Soạn CN. 5/9/2012
Giảng: T2. 6/9/2012
A. ĐÓN TRẺ - ĐIỂM DANH – TRÒ CHUYỆN VỚI TRẺ
1. Đón trẻ:
- Cô trò chuyện với trẻ đi học đã biết những bạn nào trong lớp? Bạn trai hay bạn gái?
- Bé thích những bain nào trong nhóm lớp?
- Bé và các bạn đã cùng nhau làm gì?
- Bé và các bạn được chơi trò chơi gì?
2. Điểm danh:
- Cô điểm danh vào sổ theo dõi
- Báo cơm.
3. Trò chuyện với trẻ:
- Cô trò chuyện với trẻ về ngày hoọi đến trường của bé.
- Cô hỏi trẻ: Đến lớp các con biết những ai trong lớp? Hôm nay ai đưa con đi học? đi học bằng xe gì?
Kết thúc: Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “Bóng tròn to”
B. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
ĐỀ TÀI: - BÉ TRỔ TÀI
- BTPTC: CHIM SẺ
VĐCB: - BÒ TRONG ĐƯỜNG HẸP
- LĂN BÓNG BẰNG HAI TAY
I/ YÊU CẦU:
- Trẻ đi được trong đường hẹp, không dẫm vào vạch đi thẳng người và biết cầm bóng bằng hai tay lăn về phía trước.
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn chân và đôi bàn tay.
- Trẻ nói được tên bài và trả lời được câu hỏi của cô.

- Trẻ biết đoàn kết trong khi chơi, không xô đẩy nhau.
II/ CHUẨN BỊ:
- Sân chơi rông phẳng có vẽ đường hẹp
- Bóng: 10 quả
NDTH: NBTN
III/ TIẾN HÀNH:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
1)
Hoạt động 1: BÉ CHƠI CÙNG CÔ
- Cô và trẻ cùng nhau đi chơi vừa đi vừa hát bài “khúc