Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ Giảm nhẹ rủi ro thảm họa trong trường học và cộng đồng do trẻ em khởi xướng

  H
  hachi0404 hachi0404 is offline (303 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mục lục
  1. Chuẩn bị: Khởi đầu
  1.1. Lựa chọn trẻ
  1.2 Giới thiệu về dự án và giải thích vai trò của trẻ em trong dự án
  2. Giảm nhẹ rủi ro trong thảm họa:Khái niệm và định nghĩa
  2.1. Thế nào là “hiểm họa”? Thế nào là “thảm họa”?
  2.2. Thế nào là “rủi ro”, “đánh giá rủi ro”, và “quản lý rủi ro”?
  2.3. Hoạt động đánh giá rủi ro: Dự báo thời tiết
  2.4. Hoạt động đánh giá rủi ro: Ở nhà một mình
  2.5. Hoạt động đánh giá rủi ro: Những rủi ro của hiểm họa tự nhiên
  2.6 Khái niệm “dễ bị tổn thương” có nghĩa là gì?
  2.7 Thế nào là “năng lực”?
  2.8. Ôn lại các khái niệm
  2.9. Hiểm họa và thảm họa ở Việt Nam
  3. Bản đồ rủi ro và nguồn lực của cộng đồng
  3.1. Bản đồ rủi ro và nguồn lực của cộng đồng là gì?
  3.2. Lập bản đồ cơ sở
  3.3. Chuẩn bị cho công việc tại thực địa
  3.4. Tổ chức cho trẻ em tham quan thực địa
  3.5. Phân tích những kinh nghiệm về thảm họa
  3.6. Phân tích các phát hiện
  3.7. Lập bản đồ rủi ro và nguồn lực
  3.8. Kiểm tra chéo thông tin của bản đồ
  3.9 Chia sẻ thông tin của bản đồ trong cộng đồng
  3.10 Lợi ích của việc lập bản đồ trong phòng chống hiểm họa
  4. Xây dựng chiến dịch truyền thông giáo dục giảm nhẹ rủi ro thảm họa
  4.1. Những nguyên tắc cơ bản để tiến hành một chiến dịch truyền thông giáo dục
  4.2. Xây dựng tài liệu và hoạt động cho chiến dịch truyền thông
  4.2.1. Bước 1: Đánh giá tình hình

  A. Hoạt động đánh giá tình hình: Lịch thời vụ
  B. Hoạt động đánh giá tình hình: Cây vấn đề
  4.2.2. Bước 2: Lập kế hoạch
  A. Lựa chọn nhóm mục tiêu chính
  B. Thiết lập các mục tiêu
  C. Chuẩn bị thông điệp
  D. Lựa chọn tài liệu và phương tiện truyền thông
  E. Kế hoạch hành động, khung thời gian và ngân sách
  4.2.3. Bước 3: Xây dựng
  4.2.4. Bước 4: Thử nghiệm tài liệu và phương tiện truyền thông
  4.2.5. Bước 5: Phát động chiến dịch truyền thông
  4.2.6. Bước 6: Đánh giá
  Trả lời · 15-05-2011 lúc 16:13
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  H
  hachi0404 hachi0404 is offline (303 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 662 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  H
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  304
  Tài liệu đã gửi
  303
  Tài liệu đã bán
  516
  Tài liệu đã mua
  74
  Mã số thành viên
  290388
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)