Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Giải pháp ứng dụng chiến lược marketing ngân hàng vào việc phát triển các sản phẩm tín dụng mới

  pippi.hlu pippi.hlu is offline (2,001 tài liệu)
  Cộng Tác Viên
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  8
 5. Công cụ
 6. Tên đề tài
  Giải pháp ứng dụng chiến lược marketing ngân hàng vào việc phát triển các sản phẩm tín dụng mới

  MỤC LỤC


  Lời nói đầu 1
  Chương 1: Chiến Lược Maketing ngân hàng và sản phẩm tín dụng ngân hàng 3
  1.1. Khái quát chung về hoạt động Marketing. 3
  1.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của Marketing . 3
  1.1.2. Sự cần thiết của Marketing trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng . 4
  1.1.3. Vai trò của Marketing trong các hoạt động ngân hàng 5
  1.2. Chiến lược Maketing ngân hàng 8
  1.2.1. Khái niệm về chiến lược Maketing ngân hàng. 8
  1.2.2. Các mục tiêu của chiến lược MKT ngân hàng. 9
  1.2.3. Các chiến lược Marketing trong hoạt động ngân hàng. 10
  1.2.4. Các chính sách thực hiện chiến lược MKT ngân hàng 13
  1.3. Khái quát về sản phẩm tín dụng NHĐT&PT Thăng Long. 21
  1.3.1. Các sản phẩm tín dụng hiện tại của NHĐT & PT Thăng Long 21
  1.3.2. Các sản phẩm tín dụng mới của NHĐT & PT Thăng Long. 26
  1.4. Sự cần thiết việc ra đời các sản phẩm mới. 27
  1.4.1. Thị trường quốc tế. 27
  1.4.2. Thị trường chứng khoán. 28
  1.4.3. Thị trường sản phẩm Ngân hàng mới trong nước với hoạt động Maketing 29


  Chương 2: Thực trạng hoạt động triển khai chiến lược MArKeting Ngân hàng vào việc phát triển các sản phẩm tín dụng mới tại Ngân hàng ĐT & PTVN-chi nhánh Thăng Long 32
  2.1. Khái quát về ngân hàng ĐT&PT Thăng Long 32
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 32
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh 33
  2.1.3. Tổng quan các hoạt động của Chi nhánh Thăng Long 34
  2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh. 36
  2.2.1. Những kết quả đạt được 39
  2.2.2. Một số tồn tại chủ yếu. 40
  2.3. Triển khai chiến lược marketing vào việc phát triển sản phẩm tín dụng mở tại ngân hàng. 41
  2.3.1. Quy trình nghiên cứu, triển khai sản phẩm tín dụng mới. 41
  2.3.2. Tiêu chuẩn đối với việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng. 41
  2.3.3. Những kết quả đạt được: 42
  2.3.4. Một số tồn tại chủ yếu. 48


  Chương 3: Một số giải pháp nâng cao ứng dụng chiến lược Marketing vào phát triển các sản phẩm tín dụng mới của ngân hàng ĐT&PT Thăng long 49
  3.1. Định hướng hoạt động tín dụng theo định hướng của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam. 49
  3.1.1 Các giới hạn tín dụng. 49
  3.1.2. Một số lĩnh vực đầu tư chủ yếu. 49

  3.2. Những giải pháp chủ yếu nâng cao ứng dụng chiến lược Marketing vào phát triển các sản phẩm mới tại ngân hàng. 50
  3.2.1 Nâng cao và hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng. 50
  3.2.2. Nâng cao quy trình nghiên cứu khách hàng và thị trường. 51
  3.2.3. Mở rộng và nâng cao hoạt động dịch vụ. 54
  3.2.4. Hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng sản phẩm. 55
  3.2.5. Cần có chính sách giá năng động mềm dẻo thu hút khách hàng. 56
  3.2.6. Đẩy nhanh tốc độ và hoàn thiện công nghiệp hiện đại hoá ngân hàng. 57
  3.2.7. Nâng cao hoạt động khuyếch trương giao tiếp. 58
  3.2.8. Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ. 60
  3.2.9. Thành lập và hoàn thiện phòng MKT. 61
  3.3. Các kiến nghị. 62
  3.3.1. Đối với nhà nước và nhà ngân hàng nhà nước. 62
  3.3.2. Đối với NHĐT & PTVN. 63
  Kết Luận 64


  Danh mục tài liệu tham khảo 65
  Trả lời · 28-04-2012 lúc 23:58
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  pippi.hlu pippi.hlu is offline (2,001 tài liệu)
  Cộng Tác Viên
  4
  Xem 678 Mua 8 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Cộng Tác Viên
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  2,001
  Tài liệu đã gửi
  2001
  Tài liệu đã bán
  1300
  Mã số thành viên
  537705
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 8. L
  lequan1212 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 21-01-2013 lúc 22:17 #2
 9. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  867516
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)