Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ Giải pháp đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi VN

  loisongsailam loisongsailam is offline (2,894 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH BHNT DAI-ICHI VIỆT NAM 3
  1.1.QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY DAI-ICHI VIỆT NAM 3
  1.2.MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY DAI-ICHI VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KHAI THÁC BẢO HIỂM 8
  1.3. CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CHỦ YẾU CỦA DA-ICHI VIỆT NAM 10
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BHNT DAI-ICHI VIỆT NAM 12
  2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KHAI THÁC BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DAI-ICHI VIỆT NAM 12
  2.1.1.TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KHAI THÁC BẢO HIỂM 12
  2.1.2.HỆ THỐNG SẢN PHẨM CỦA DAI-ICHI VIỆT NAM 16
  2.1.3.ĐỘI NGŨ TƯ VẤN TÀI CHÍNH CỦA DAI-ICHI VIỆT NAM 27
  2.1.4.KHÁCH HÀNG 42
  2.2.QUY TRÌNH KHAI THÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY DAI-ICHI VIỆT NAM 45
  2.2.1.CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH KHAI THÁC BẢO HIỂM 45
  2.2.2.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUY TRÌNH KHAI THÁC BẢO HIỂM TẠI DAI-ICHI VIỆT NAM 51
  2.2.3.DOANH THU VÀ BIỆN PHÁP TĂNG DOANH THU BẢO HIỂM TẠI DAI-ICH VIỆT NAM 56
  2.3.KẾT QUẢ KHAI THÁC BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BHNT DAI-ICHI VIỆT NAM 59
  2.3.1.KẾT QUẢ KHAI THÁC BẢO HIỂM CỦA CÔNG TY BHNT DAI-ICHI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003-2007 59
  2.3.2.ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH KINH DOANH MỘT SỐ NĂM VỪA QUA 67
  2.4.MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC KHAI THÁC BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BHNT DAI-ICHI VIỆT NAM 68
  CHƯƠNG III.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHAI THÁC BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BHNT DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM 70
  3.1.MỘT SỐ GIẢI PHÁP 71
  3.1.1.ĐẦU TƯ THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN PHẨM 71
  3.1.2.MỞ RỘNG VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẠI LÝ 73
  3.1.3.HỖ TRỢ TVTC TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 76
  3.1.4.MỞ RỘNG CHIẾN LƯỢC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU 80
  3.2.KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 81
  KẾT LUẬN 83
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
  PHỤ LỤC 84
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  BHNT Bảo hiểm nhân thọ
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  TVTC Tư vấn tài chính
  TS Tiến sĩ
  HCM Hồ Chí Minh
  CNTT Công nghệ thông tin
  KD Kinh doanh
  WTO World Trade Orgnization
  STBH Số tiền bảo hiểm
  SPBHCB Sản phẩm bảo hiểm cơ bản
  TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  MDRT Million Dollar Round Table
  RMIT Royal Merlbourne Institues of Technology
  BH Bảo hiểm
  HĐ Hợp đồng

  VNĐ Việt Nam đồng
  ASGD An sinh giáo dục


  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ


  Sơ đồ I.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Dai-ichi Việt Nam 10
  Sơ đồ II.1 :Minh hoạ tuổi tham gia, tuổi đóng phí và tuổi đáo hạn 19
  Bảng II.2:Kết quả tuyển dụng TVTC từ 2003 đến 2007 30
  Bảng II.3:Phụ cấp huấn luyện trong 3 tháng làm việc đầu tiên 36
  Bảng II.4: Tỷ lệ hoa hồng hưởng dựa trên phí bảo hiểm (Đơn vị:%) 36
  Bảng II.5: Tỷ lệ hoa hồng với sản phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo dài hạn 37
  Bảng II.6: Phụ cấp hỗ trợ phát triển 37
  Bảng II.7: Tỷ lệ thưởng duy trì hợp đồng 38
  Bảng II.8: Câu lạc bộ các ngôi sao của Dai-ichi Việt Nam 39
  Sơ đồ II.9: Các bước trong quy trình khai thác bảo hiểm 45
  B ảng II.10: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả khai thác bảo hiểm 59
  Biểu đồ II.11. Biểu đồ kết quả doanh thu phí BH giai đoạn 2003-2007 60
  Bảng II.12: Tỷ trọng doanh thu phí BH của các sản phẩm 62
  Biểu đồ II.13: Số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm tại Dai-ichi Việt Nam 63
  thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********
  Trả lời · 21-01-2011 lúc 22:12
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  loisongsailam loisongsailam is offline (2,894 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 910 Mua 3 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  2,913
  Tài liệu đã gửi
  2894
  Tài liệu đã bán
  3330
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  100840
  Tài khoản thưởng
  10 đ
 8. S
  starfish_forever · Thành Viên Chính Thức · 56 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo được
  Trả lời · 06-12-2016 lúc 03:59 #2
 9. S
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  56
  Tài liệu đã gửi
  18
  Tài liệu đã bán
  129
  Tài liệu đã mua
  51
  Mã số thành viên
  445447
  Tài khoản thưởng
  1200 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)