Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Đường lối đấu tranh ngoại giao của Đảng ta trong thời kỳ 1945-1946

  V
  vothisang vothisang is offline (187 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  13
 3. Chia sẻ
  27
 4. Thông tin
  21
 5. Công cụ
  1. Hoàn cảnh lịch sử giai đoạn 1945-1946
  1. Tình hình thế giới.
  Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, tình hình thế giới có những biến chuyển hết sức to lớn. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt, lực lượng đế quốc bị suy yếu, không còn giữ vị thế ưu thế như trước. Chủ nghĩa xã hội từ một nước là Liên Xô, bây giờ đang trong quá trình hình thành cả một hệ thống trên thế giới. Phong trào giải phóng dân tộc lên cao, phong trào đấu tranh đòi dân chủ phát triển mạnh mẽ ở các nước tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, với bản chất phản động, xâm lược, chủ nghĩa đế quốc thực dân vẫn tiếp tục tìm mọi cách để xâm chiếm, giành giật lại từng thuộc địa đã mất. Việt Nam cũng trở thành đối tượng tranh giành giữa các đế quốc Mỹ, Anh, Pháp, và quân Tưởng.
  1. Tình hình trong nước.
  Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ vừa mới ra đời đã phải đối phó với nhiều kẻ thù. Ở miền Bắc, 20 vạn quân Tưởng với danh nghĩa quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật đã tràn vào đóng quân từ vĩ tuyến 16 đến biên giới Việt – Trung. Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, cũng với danh nghĩa quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật, nhưng thực chất quân đội Anh muốn giúp quân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam lần nữa. Được sự ủng hộ của quân Anh, ngày 23/9/1945, Pháp tiến công Sài Gòn, mở đầu cuội xâm lược nước ta lần thứ hai. Sự chiếm đóng của hàng vạn quân Tưởng, Anh, Nhật trên đất nước ta đã tạo điều kiện cho bọn tay sai của chúng như Việt Quốc, Việt Cách nổi dậy chống phá cách mạng.
  Trong khi đó, nền kinh tế nước ta lúc này lại bị kiệt quệ, tiêu điều do hậu quả của chính sách cai trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Các ngành kinh tế đều bị ngừng trệ, tài chính quốc gia trống rỗng, nạn đói cuối năm 1944 đầu 1945 làm hơn 2 triệu người chết chưa khắc phục được thì nguy cơ nạn đói mới lại đe dọa. Chế độ thực dân để lại nhiều hậu quả xã hội nặng nề, đặc biệt là hơn 90% dân số mù chữ, các tệ nạn như cờ bạc, rượu chè, mê tín rất phổ biến. Với hàng loạt khó khăn từ mọi phía, vận mệnh Tổ quốc như “ngàn cân treo sợi tóc”.
  Tuy nhiên, chúng ta có những thuận lợi cơ bản như sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân lao động đã giành và làm chủ được chính quyền, được hưởng các quyền lợi và gắn bó với chế độ mới, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đang hình thành, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển là nguồn ủng hộ và cổ vũ to lớn cho nhân dân ta. Đó là những động lực để cho cách mạng nước ta vượt qua hiểm nghèo của những năm đầu tiên sau cách mạng tháng 8- 1945.
  1. Đường lối đấu tranh ngoại giao của Đảng trong giai đoạn 1945-1946
  Trong giai đoạn này ta chủ trương “phân hóa kẻ thù, tránh đối đầu cùng lúc với nhiều kẻ thù”. Gồm 2 giai đoạn sau đây:
  1. Giai đoạn hòa với Tưởng để tập trung sức đánh Pháp (từ tháng 9-1945 đến trước 6/3/1946)
   1. Tại sao ta chủ trương hòa với Tưởng?
  Trong hoàn cảnh phải đối phó với dã tâm xâm lược trở lại của thực dân Pháp ở miền Nam và sự uy hiếp lật đổ chính quyền cách mạng của quân Trung hoa Dân quốc. Trên cơ sở xác định thực dân Pháp là kẻ thù chính, Đảng, Chính Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch rõ: phải tránh trường hợp cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù; mũi nhọn của cách mạng lúc này là tập trung lực lượng đối phó với Pháp ở miền Nam. Hơn nữa, Tưởng vào Việt Nam dưới danh nghĩa Đồng minh giải giáp quân Nhật, nếu ta xung đột với Tưởng sẽ gây nhiều bất lợi cho ta, Pháp và Tưởng có thể mược cớ để bắt tay tiêu diệt ta. Từ đó ta chủ trương tạm thời hòa hoãn tránh xung đột với quân Trung hoa Dân quốc.
  1. Nội dung hòa hoãn
  Để hòa với Tưởng, trước hết chúng ta nêu khẩu hiệu Hoa - Việt thân thiện. Thực hiện phương châm “tiêu cực đề kháng”: không gây xung đột với quân Tưởng, nhân nhượng cho quân Trung hoa Dân quốc một số quyền lợi về kinh tế như cung cấp một phần lương thực, thực phẩm, phương tiện giao thông vận tải, cho phép dùng tiền Trung Quốc trên thị trường Việt Nam.
  Đồng thời, nhằm hạn chế sự phá hoại của quân Trung hoa Dân quốc và tay sai, Quốc hội khóa I tại phiên họp đầu tiên đã đồng ý cho các Đảng Việt quốc, Việt cách 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử (trong đó Nguyễn Hải Thần được nhận chức Phó Chủ tịch Quốc hội), 4 ghế trong Chính phủ cho tay sai. Tuy nhiên, mọi sự nhượng bộ của chúng ta đều phải đảm bảo 4 nguyên tắc: chính quyền phải được giữ vững, Hồ Chí Minh phải là người đứng đầu Chính phủ, Đảng phải lãnh đạo được chính quyền, độc lập, chủ quyền của đất nước phải được tôn trọng.
  Để giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù, tránh hiểu lầm trong và ngoài nước có thể trở ngại đến tiền đồ, sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời dặt lợi ích dân tộc lên trên hết, Đảng cộng sản Đông Dương tuyên bố “tự giải tán” (11/11/1945) nhưng thực chất là tạm thời rút vào hoạt động “bí mật” tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo chính quyền cách mạng. Vào tháng 7/1946 với sự giúp đỡ của Đảng cộng sản, giới tri thức yêu nước thành lập Đảng xã hội Việt Nam.
  Trả lời · 26-09-2011 lúc 08:44
  #1
 6. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  V
  vothisang vothisang is offline (187 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 8,809 Mua 21 Bình luận 13

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  V
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  191
  Tài liệu đã gửi
  187
  Tài liệu đã bán
  285
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  381471
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 7. M
  minhduong1993 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Hạ giá xuống tí bạn ơi!
  Trả lời · 14-01-2013 lúc 10:00 #2
 8. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  833788
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 9. V
  votinkt11 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Cảm ơn các bạn.
  Trả lời · 04-02-2013 lúc 21:56 #3
 10. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  895833
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 11. H
  huyendo183 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 10-03-2013 lúc 20:19 #4
 12. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  918644
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 13. H
  hobatu · Thành Viên KiloBooks · 26 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 10-09-2013 lúc 00:08 #5
 14. H
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  26
  Tài liệu đã gửi
  19
  Tài liệu đã bán
  2
  Tài liệu đã mua
  11
  Mã số thành viên
  867027
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 15. A
  AnhShouar Kong · Thành Viên KiloBooks · 286 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 14-02-2014 lúc 22:49 #6
 16. A
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  286
  Tài liệu đã gửi
  73
  Tài liệu đã bán
  381
  Tài liệu đã mua
  217
  Mã số thành viên
  1059708
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 17. Q
  Quỳnh Mai HLU · Thành Viên KiloBooks · 12 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 16-02-2014 lúc 19:26 #7
 18. Q
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  12
  Tài liệu đã mua
  13
  Mã số thành viên
  1048057
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 19. H
  hạt cát nhỏ · Thành Viên KiloBooks · 11 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 21-02-2014 lúc 14:49 #8
 20. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã mua
  11
  Mã số thành viên
  944407
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 21. T
  thuyyduong · Thành Viên KiloBooks · 24 bài gởi
  Nhịn chầu cafe với bạn bè tương đương 150 xu để đầu tư cho việc học, không hối tiếc
  Trả lời · 03-09-2014 lúc 22:25 #9
 22. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  24
  Tài liệu đã gửi
  6
  Tài liệu đã bán
  24
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  1082497
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 23. T
  thuyyduong · Thành Viên KiloBooks · 24 bài gởi
  Bạn thuyyduong mua rồi share cho mình với!
  Trả lời · 06-09-2014 lúc 22:59 #10
 24. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  24
  Tài liệu đã gửi
  6
  Tài liệu đã bán
  24
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  1082497
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  http:www.kilobooks.comduong-loi-dau-tranh-ngoai-giao-cua-dang-ta-trong-thoi-ky-1945-1946-a-91211

  phân tích đường lối đối ngoại của đảng trong giai đoạn 1945-1946

  http:www.kilobooks.comthreads91211-duong-loi-dau-tranh-ngoai-giao-cua-dang-ta-trong-thoi-ky-1945-1946.html

  phan tich duong loi doi ngoai cua dang trong giai doan 1945-1946

  phan tich duong loi ngoai giao cua dang giai doan 1945-1946

  phân tích đường lối ngoại giao của đảng giai đoạn 1945 1946

  ĐƯỜNG LỐI NGOẠI GIAO CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN 1945-1946

  phân tich đường lối đối ngoại của đảng trong 1945 1946

  phan tich duong loi ngoai giao cua dang giai doan 1945 - 1946

  dau tranh ngoai giao 1945 1946 phan tích đường lối ngoại giao của đảng giai đoạn 1945-1946 duong loi dau tranh ngoai giao tu 1945-1946 duong loi dau tranh ngoai giao cua dang ta 91945 -121946 duong loi ngoai giao 1945 Phan tich duong loi doi ngoai cua dang trong giai doan 1945 1946 duong loi ngoai giao cua dang nam 1945 1946 phân tích đường lối ngoại giao của Đảng giai đoạn 1945-1946 duong loi doi ngoai cua dang nam 1945-1946 phan tich duong loi doi ngoai cua dang 1945 den 1946 duong loi doi ngoai cua dang ta giai doan 1945-1946 phân tích đường lối đối ngoại của đảng những năm 1945 1946 quan diem cua dang ve duog loi doi ngoai trong giai doan 1945 1946 trình bày nội dung cuộc đấu tranh ngoại giao 1945 - 1946 phan tich duong loi doi ngoai cua dang ta trong giai doan 1945- 1946 đương lôi ngoai giao 1945 1946

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  chủ trương hoà hoãn với tưởng hoat dong chu yeu cua ho chi minh 91945den1946 Duong loi doi ngoai cua dang giai doan 1945 1946 duong loi ngoai giao nam 1945-1946 Duong loi doi ngoai cua Dang 1945-1946 phan tich duong loi doi ngoai cua dang 1945 1946 duong loi ngoai giao cua dang tu nam 1945 den 1946 duong loi doi ngoai cmt8 1945 ngoai giao dang ta dua ra (1945-1946) duong loi doi ngoai cua dang nam 1945-1946 tinh hinh the gioi 1946 Vi sao ta hoa tuong danh phap Đường lối ngoại giao năm 1946 duong loi ngoai giao cua dang nam 1945 1946 Duong loi ngoai giao dung dan cua đang 1945- 1946 Cuoc dau tranh ngoai giao cua đảng 1945-1946 duong noi doi ngoai cua dang giai doan 1945-1946 phan tich duong loi dau tranh cua dang 1945-1946 Phan tich duong loi ngoai giao cua Dang tu 8-1945 duog loi ngoaj gjao sau cmt8-1945 đường lôi ngoại giao tu 1945-1946 duong loi ngoai giao 1945 duong loi ngoai giao dung dan cua dang 1945 duong loi ngoai giao sau cmt8 nam 1945 duong loi dau tranh ngoai giao tu 1945-1946 duong loi doi ngoai cua dang nam 1946 hoat dong ngoai giao 1945 den 1946 đường lối đối ngoại 1945 duong loi doi ngoai năm 1945 1946 duong loi doi ngoai cua dang 1945 - 1946 duong loi doi ngoai cua danh nam 1945-1946 chính sách ngoại giao của đảng1945 1946 ngoại giao 1945-1946 phan tich duong loi ngoai giao nam1945 đường lối ngoại giao sau năm 1945 tinh hing the gioi nam 1945-1946 duong loi ngoai giao dang ta sau 1945 tình hình thế giới 1945-1946 Ngoai giao thoi ky 1946 chính sách của đảng năm 1945-1946 phan gtich doi sach ngoai giao thoi ky 1945-1946 Chinh sach dau tranh ngoai giao 1945-1946 phan tich duong loi doi ngoai giai doan 1945_1946 phan tich chich sach ngoai giao cua dang 1945-1946 Phân tích cs đối ngoại sau cmt8 1945 qua trinh dau tranh ngoai giao tu 1945-1946 nghe thuat ngoai giao thoi ki 1945 - 1946 Duong loi doi nhoi thoi ki 1945-1946 phan tich duong loi doi ngoai cua dang 1945-1946 phan tich duong loi ve ngoai giao 1945-1946 duong loi chong thu trong giac ngoai# duong loi chinh sach cua dang:1945 1946 chu truong doi ngoai nam 1945-1946 duong loi doi ngoai cua damg giai doan 1945- 1946 chính sách ngoại giao năm 1946 chính sách ngoại giao nam 1945-1946 dau tranh ngoai giao 1945 1946 duong loi dau tranh ncoai duong loi dau tranh ngoai giao 1945-1946 đương loi ngoai giao giai doan 1945 1946 đương lôi ngoai giao 1945 1946 Cuộc đấu tranh ngoại giao 1945-1946

  Xem các từ khóa (tags) khác