Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ Đổi mới phương pháp dạy học thể dục lớp 5

  H
  hoangbaclk hoangbaclk is offline (18 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. CHUYỀN ĐỀ
  "ĐÔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
  MÔN THÊ DỤC LỚP 5"
  A. PHẦN MỞ ĐẦU
  I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ:
  Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Điều 41 có
  ghi: "Quy định chế độ Giáo dục thể chất bắt buộc trong trường học". Điều này xuất
  phát từ ý nghĩa to lớn của Giáo dục thể chất trong nhà trường.
  Phân môn thể dục cũng với các phân môn khác trong nhà trường, có nhiệm vụ
  quan trọng trong hĩnh thành ở người học những nhân cách sống của con người lao
  động mới, trong thời đại mới, mà mục tiêu giáo dục của Đảng ta là đão tạo con người:
  Tự chủ - năng động - sảng tạo, có năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra, tự do
  được việc làm, lập nghiệp và thăng tiến trong cuộc Sống. Qua đó góp phần Xây dụng
  đất nước giàu mạnh, Xã hội công bằng, Văn minh. Không những thể, Giáo dục thể chất
  cho thể hệ thanh niên là một mặt của nền giáo dục tiến bộ, là như cầu tất yếu khách
  quan của sự tồn tại và phát triển của một xã hội Văn minh nói chung và của công cuộc
  Xây dụng XHCN, bảo Vệ Tổ quốc nói riêng. Phân môn thể đục còn mang lại cho thể hệ
  trẻ cuộc sống vui tươi, lãnh mạnh và tác động mạnh mẽ đến các mặt giảo dục như:
  Giáo đục đạo đức, giảo đục trí tuệ, lao động thẩm mĩ nhằm góp phần đão tạo thể hệ
  thanh niên Việt Nam thành những người "phát triển cao về trí tuệ, cường trảng về thể
  chất, phong phú về tinh thần, trong sảng về đạo đức".
  Đối với học sinh Tiểu học, các em còn nhỏ, hệ Xương chưa phát triển đầy đủ, tổ
  chức sụn chiếm tỷ lệ cao, cột sống yếu. Hệ hô hấp ở độ tuổi này có đường hô hấp còn
  hẹp, hệ tuần hoãn hoạt động còn kém (do tìm còn nhỏ). Sự tập trung chủ ý chưa bền
  vững, để phân tán, tính hưng phẩn cao, trí tướng tượng phát triển hơn song còn nghèo
  nàn, tản mạn, ít có tế chức, tư duy logic chưa cao. Do đó làm thể nào để dạy phân môn
  thể dục trong trường Tiểu học thực sự thu hút được học sinh tập trung chủ ý, tích cực
  tập luyện và tập luyện có hiệu quả, phù hợp với các em là một vấn đề đòi hỏi cần phải
  có sự đầu tư, nghiên cứu.
  Từ thực tế giảng dạy và Xuất phát từ mục tiêu trên, đáp ứng được yêu cầu đối
  mới nội dung và phương pháp dạy học để tìm ra những biện pháp tối ưu nhất góp phần
  nâng cao chất lượng giảng dạy. Ban giảm hiệu trường Tiếu học Đằng Bài đã chỉ đạo
  cho tôi là giảo viên dạy phân môn Thể dục nghiên cứu và thực hiện chuyên đề: "Đổi
  mới phương pháp dạy học phân môn Thể dục lóp 5 ".
  II. CƠ SỞ LÍ LUẬN:
  Giáo dục thể chất trong nhà trường phổ thông là một bộ phận quan trọng trong
  toàn bộ sự nghiệp TDTT nói chung. Giáo dục thể chất trong nhà trường được cụ thể
  hoá bằng các nhiệm Vụ cụthể:
  - Nhiệm Vụ bảo Vệ và nâng cao Sức khoẻ: Thúc đẩy sự phát triển bài hoã của cơ
  thể đang trường thành, pháttriển một cách hợp lý các tổ chất thể lực và năng lực hoạt
  động cơ bản, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, nâng cao khả năng làm việc trí óc và
  thể lực.
  - Nhiệm vụ giảo dưỡng: Trang bị cho học sinh trì thức, kỹ năng, kĩ Xảo Vận
  động cần thiết cho các hoạt động khác nhau trong cuộc Sống, rèn luyện nếp Sống Văn
  minh, lãnh mạnh, phát triển hứng thú, hình thành thói quen tự tập luyện.
  - Nhiệm Vụ giáo dục: Góp phần tích cực vào việc hình thành thói quen đạo đức,
  phát triển trí tuệ, thẩm mĩ, chuẩn bị thể lực cho thanh thiếu niên đi vào cuộc Sống lao
  động và sản Xuất.
  - Nhiệm Vụ phát hiện và bồi dưỡng nhân tài thể thao: Phát hiện và bồi dưỡng
  được những hạt nhân năng khiếu.
  Trên cơ sở đó chương trình Thể dục Tiểu học đã đề ra mục tiêu quan trọng nhất
  đó là cũng cố sức khoẻ và phát triển thể lực cho học sinh. Mội dung chương trình Thế
  dục lớp 5 nhằm tiếp tục trang bị cho học sinh một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về hoạt
  động, vận động cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. Thông qua thực hiện các bài tập,
  động tác để hình thành kỹ năng, rèn luyện các tư thể Vận động cơ bản góp phần giữ gìn
  và nâng cao sức khoẻ, phát triển toàn diện các tố chất thể lực của học sinh. Bằng các
  hoạt động tập luyện theo nội dung của môn học Xây dụng cho các em một số nền nếp
  sống học tập, góp phần rèn luyện cho học sinh lối sống lành mạnh, tác phong nhanh
  nhẹn, kỷ luật và phẩm chất đạo đức của con người mới. Trong quả trĩnh học tập còn
  giúp các em biết cách ứng dụng những kỹ năng của thể dục vào hoạt động học tập và
  sinh hoạt ở trong và ngoài nhà trường.
  Nội dung học tập Thể dục lớp 5 là sự tiếp nối và cũng cố những kết quả các em
  đã học tập được ở các lớp 1, 2, 3, 4 và phát triển cao hơn các tế chất thể lực, tiếp tục
  hĩnh thành các thói quen thường Xuyên tập luyện TDTT.
  - Cung cấp cho học sinh một số kiến thức và những hiểu biết cơ bản về đội hĩnh
  đội ngũ; thể dục rèn luyện tư thể và kĩ năng Vận động cơ bản; trò chơi và một số môn
  thể thao tự chọn phù hợp với khả năng, trĩnh độ và đặc điểm tâm Sinh lí lứa tuổi, giới
  tính của các em.
  - Xây dụng cho các em tác phong nhaI1h nhẹn hoạt bát trong tập luyện TDTT, ý
  thức giữ gìn Vệ sinh và lớp sống lãnh mạnh, vui chơi giải tú có tổ chức và kỷ luật, góp
  phần giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, và nhân cách của học sinh.
  - Tạo điều kiện cho học sinh có thể Vận dụng ở mức nhất định những kiến thức,
  kĩ năng đã học để tập luyện và vui chơi hằng ngày.
  Từ đó, để học Sinh có thể lĩnh hội, khám phả và chiếm lĩnh kiến thức thĩ người
  giáo viên phải thường Xuyên có những biện pháp kích thích học Sinh hứng thú, tự giác,
  tích cực trong giờ học nhằm giúp học sinh lĩnh hội tối đa kiến thức.
  Tóm lại: Người giáo viên cần đổi mới phương pháp dạy học để giúp học sinh
  học tập, tích cực hoạt động, tụ: giác tri thức, phát huy tư duy sảng tạo và các tố chất
  cho học sinh.

  III. CƠ SỞ THỰC TIỄN:
  1. Thuận lợi:
  - Cùng với việc đổi mới nội dung - chương trình ở lớp 5, phân môn Thế dục là
  môn học được thay đổi nhiều về nội dung chương trình và cấu trúc SGK Vĩ nó được
  Xây dụng theo hướng tích cực, tránh sự trùng lập giảm thời lượng học tập tăng tính
  tích cực hoá hoạt động cho học sinh.
  - Ở các khối 1,2, 3, 4 đã thực hiện đối mới nội dung chương trình và phương
  pháp dạy học. Những điểm mới về nội dung chương trình đã có tác dụng rất tích cực
  đến quá trình lĩnh hội chỉ thức của học Sinh.
  - Giáo viên được tập huấn thay sách, được hướng dẫn cách xây dụng thiết kế
  bài học theo hướng mới phân chia hoạt động cụ thể, rõ ràng, có chỉ dẫn các phương
  pháp dạy học theo từng chủ đề.
  - Học sinh luôn say mê, học hỏi, luôn có như cầu được hoạt động do đặc điểm
  tâm sinh lý lứa tuổi thời kỳ này trẻ rất hiếu động.
  2. Khó khăn:
  - Trong trường Tiểu học hiện nay, mặc dù thời gian biểu cũng như phân lượng
  thời gian số tiết cho các môn học rất rõ ràng nhưng ở môn thể dục nhiều khi Vẫn mang
  tính chất là môn phụ. Bới Vĩ khối lượng kiến thức Toán và Tiếng Việt rất nhiều nên
  phân môn Thể dục bị lấn lướt và bị cắt giảm thời lượng.
  - Giảo viên còn thiếu kinh nghiệm với cách thức tổ chức hoạt động tích cực cho
  học sinh lĩnh hội kiến thức. Hoặc có tổ chức thì còn lúng túng, mất thời gian, còn qua
  loa, đại khái. Chưa dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu kỹ đồ dùng giảng dạy
  trước khi lên lớp.
  Chính Vĩ Vậy, Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá
  hoạt động của học sinh trong phân môn Thể dục là vấn đề nóng bỏng, bức Xúc, cần
  thiết giúp học sinh chủ động trong các hoạt động, tự chiếm lĩnh, tự tìm kiếm kiến thức
  mới tốt hơn, trớ thành những người năng động, sảng tạo, làm bước đã để học sinh
  thích ứng với sự phát triển nhaI1h chóng của Xã hội.
  Những vấn đề trăn trớ và tồn tại trên là đọng lực thúc đẩy nhóm chúng tôi
  nghiên cứu thực tế giảng dạy, tìm tòi tham khảo sách báo, tạp chí, chuyên san, để
  bắt tay vào xây dụng chuyên đề: Đổi mới phương pháp dạy học phân môn Thế dục.
  Trả lời · 28-02-2012 lúc 10:29
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  H
  hoangbaclk hoangbaclk is offline (18 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  0
  Xem 2,147 Mua 2 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  H
  Thành Viên Mới
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  18
  Tài liệu đã gửi
  18
  Tài liệu đã bán
  48
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  449164
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. C
  chocolate000 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 09-10-2013 lúc 13:09 #2
 9. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  279859
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

chuyen de doi moi phuong phap day the duc lop 5

ĐỔI MỚI PPDH TOAN 5

doi moi phuong phap day hoc mon the duc lop 5

doi moi phuong phap day the duc lop 5

chuyen de the duc lop 5

Doi moi phuong phap day hoc the duc lop 5

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)