Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Điều tra nghiên cứu tình hình sâu, nhện hại lúa và khả năng phòng chống một số loài gây hại chính vụ xuân 2008 tại Hưng Yên

  casaubong casaubong is offline (675 tài liệu)
  DDLL
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Điều tra nghiên cứu tình hình sâu, nhện hại lúa và khả năng phòng chống một số loài gây hại chính vụ xuân 2008 tại Hưng Yên

  MỤC LỤC

  1. MỞ ĐẦU
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU.
  2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI.
  2.2. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGOÀI
  2.2.1. Nghiên cứu về thành phần sâu hại lúa
  2.2.2. Nghiên cứu về một số loài sâu hại chính trên cây lúa
  2.2.2.1. Nghiên cứu về sâu cuốn lá nhỏ
  2.2.2.2. Nghiên cứu về rầy nâu
  2.2.2.3. Nghiên cứu về rầy lưng trắng hại lúa
  2.2.2.4. Nghiên cứu về sâu đục thân lúa 2 chấm
  2.2.2.5. Tình hình nghiên cứu nhện gié trên thế giới.
  2.3. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU Ở TRONG NƯỚC.
  2.3.1. Nghiên cứu về thành phần sâu hại lúa.
  2.3.2. Những nghiên cứu về sâu hại chính trên cây lúa.
  2.3.2.1. Những nghiên cứu về sâu cuốn lá nhỏ hại lúa.
  2.3.2.2. Những nghiên cứu về rầy nâu hại lúa.
  2.3.2.3. Những nghiên cứu về rầy lưng trắng hại lúa
  2.3.2.5. Nghiên cứu về nhện gié hại lúa.
  3. NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
  3.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
  3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu.
  3.3. Vật liệu và dụng cụ nghiên cứu:

  3.3.1. Vật liệu nghiên cứu:
  3.3.2. Dụng cụ nghiên cứu:
  3.4. Phương pháp nghiên cứu
  3.4.1. Điều tra thành phần sâu và nhện hại và thiên dịch trên lúa vụ xuân 2008 tại Hưng Yên
  3.4.2. Điều tra diễn biến mật độ, tác hại của sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng , sâu đục thân bướm hai chấm và nhện gié.
  3.4.2.1. Điều tra diễn biến mật độ, tác hại của sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng , sâu đục thân bướm hai chấm và nhện gié trên các giống lúa phổ biến ngoài sản xuất vụ xuân 2008.
  3.4.2.2. Điều tra diễn biến mật độ, tác hại của sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng trên các yếu tố mật độ, liều lượng phân bón, giống lúa và chân đất.
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.
  4.1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA CỦA HUYỆN YÊN MỸ- HƯ­NG YÊN.
  4.2. THÀNH PHẦN SÂU HẠI LÚA TẠI YÊN MỸ- H­ƯNG YÊN.
  Trả lời · 21-05-2011 lúc 14:42
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  casaubong casaubong is offline (675 tài liệu)
  DDLL
  3
  Xem 704 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  DDLL
  3
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  703
  Tài liệu đã gửi
  675
  Tài liệu đã bán
  279
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  25989
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)