Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Đề thi tuyển dụng - SACOMBANK

  D
  vipdaoluan daoluan is offline (491 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  6
 5. Công cụ

 6. CÂU HỎI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM NHÂN VIÊN TÍN DỤNG
  Kiến thức tổng quát về kinh tế - ngân hàng

  Ứng viên chọn 01 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong các phương án trả lời dưới đây (A ; B ; C ; D) để điền vào Phiếu trả lời trắc nghiệm kèm theo.

  Câu hỏi 1: Theo Luật các tổ chức tín dụng, tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá:
  A/ 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng
  B/ 15% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng
  C/ 15% vốn pháp định của tổ chức tín dụng
  D/ 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng

  Câu hỏi 2: Theo Bộ Luật dân sự, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi:
  A/ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.
  B/ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
  C/ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.
  D/ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

  Câu hỏi 3: Nghị định số 181/2004 ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai do cấp có thẩm quyền nào ban hành ?
  A/Chính phủ
  B/ Thủ tướng Chính phủ

  C/ Bộ Tài nguyên và Môi trường
  D/ Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp – Bộ Xây dựng

  Câu hỏi 4: Cổ tức là số tiền hàng năm công ty trả cho mỗi cổ phần được trích từ:
  A/ Doanh thu công ty
  B/ Các quỹ của công ty
  C/ Vốn điều lệ của công ty
  D/ Lợi nhuận của công ty
  Trả lời · 28-01-2011 lúc 13:02
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  D
  vipdaoluan daoluan is offline (491 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Xem 3,383 Mua 6 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  D
  Thành Viên KiloBooks
  2
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  486
  Tài liệu đã gửi
  491
  Tài liệu đã bán
  548
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  47214
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)