Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU đề thi khảo sát học sinh giỏi cấp huyện Năm học 2009-2010 môn: Tiếng anh lớp 8

  N
  nmhoangtq nmhoangtq is offline (174 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. UBND HUYỆN QUẾ SƠN
  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
  KỲ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

  Năm học 2009-2010

  MÔN: TIẾNG ANH LỚP 8

  I. Circle the letter A,B,C or D next to the word or phrase which best completes the following sentences. (1pt)
  1. Are you interested .playing badminton after class?
  A. in B. with C. on D. for
  2. Hoa works very so she always gets good marks.
  A. badly B. good C. hardly D. hard
  3. Are you proud .your country and its tradition ?
  A. about B. on C. of D. for
  4. Do you collect stamps or other things ?- Yes, I am a stamp .

  A. collecting B. collector C. collect D. collection
  5. It is very dangerous in the polluted environment.
  A. to live B. lives C. living D. live
  6 Our resources are limited so we should recycle all used things.
  A. nature B. natural C. naturing D. naturally
  7. This ruler of plastic.
  Trả lời · 13-10-2011 lúc 08:24
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  nmhoangtq nmhoangtq is offline (174 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 1,074 Mua 2 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  174
  Tài liệu đã gửi
  174
  Tài liệu đã bán
  52
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  406362
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Đặng Hồng Anh · Facebook User · 2 bài gởi
  Down về được rồi. Thanks kilobooks nha
  Trả lời · 25-09-2015 lúc 20:27 #2
 9. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2015
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1341189
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Christina Mami Giang · Facebook User · 4 bài gởi
  Tìm mãi mới thấy tài liệu này
  Trả lời · 06-04-2016 lúc 07:30 #3
 11. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2015
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1421735
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)