Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU đề thi học sinh giỏi cấp huyện Năm học 2010-2011 môn: Tiếng anh lớp 8

  N
  nmhoangtq nmhoangtq is offline (174 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  6
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  12
 5. Công cụ
 6. PHÒNG GIÁO DỤC CHÂUTHÀNH

  KỲ THI CHỌN HSG LỚP 8 VÒNG HUYỆN
  NĂM HỌC 2010- 2011

  Môn thi: Tiếng Anh
  Lớp: 8
  Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

  I/ LANGUAGE FOCUS :
  Part 1. Choose and circle the word (A, B, C, or D) that best completes each sentence: (4pts)

  1. The weather is warm enough for us ________________

  A. going out B. to going out C. go out D. to go out

  1. Bell started ________________ with ways of transmitting speech.

  A. experiment B. experimenting C. to experimenting D. experimented

  1. She is too _______________ to speak and laugh in front of other people.

  A. shy B. active C. humor D. interested

  1. He finally _______________ the decision to go abroad.

  A. came up B. came C. came with D. came up with

  1. The women sang the song _______________

  A. beauty B. beautiful C. beautifully D. beautifuly
  Trả lời · 13-10-2011 lúc 08:31
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  N
  nmhoangtq nmhoangtq is offline (174 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Xem 2,001 Mua 12 Bình luận 6

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  N
  Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  174
  Tài liệu đã gửi
  174
  Tài liệu đã bán
  52
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  406362
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. T
  tranhuy2712 · 3 bài gởi
  Thư viện thật chất lượng
  Trả lời · 24-03-2013 lúc 12:15 #2
 9. T
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  938314
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. V
  VHM1999 · 2 bài gởi
  Chia sẻ tài liệu miễn phí
  Trả lời · 21-04-2013 lúc 18:30 #3
 11. V
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  973830
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. M
  mylove-8a · 1 bài gởi
  xin cảm ơn nhìu về tài liệu này
  Trả lời · 30-03-2014 lúc 20:13 #4
 13. M
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1156137
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. M
  moonlight1979 · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Down free mà nhanh thật
  Trả lời · 12-03-2016 lúc 09:20 #5
 15. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2015
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  5
  Mã số thành viên
  1433678
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. Christina Mami Giang · Facebook User · 4 bài gởi
  May quá, chỉ ở đây là miễn phí
  Trả lời · 06-04-2016 lúc 07:25 #6
 17. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2015
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1421735
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. N
  nle469869 · 1 bài gởi
  Giờ mới biết đến kilobooks, muộn còn hơn không.
  Trả lời · 13-01-2017 lúc 19:31 #7
 19. N
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2017
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1536452
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)