Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Đề tài Thêm bớt-phân chia – tách gộp trong phạm vi 9

  guinness guinness is offline (2,121 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin

   Mã số tài liệu: 303084

   Danh mục: Lớp 4

   Thể loại: Tài Liệu · Lượt xem: 4,203 · Lượt mua: 1

   Người bán guinness guinness is offline

   Loại file:

  1
 5. Công cụ
 6. I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
  Trẻ hiểu từ 1 nhóm có số lượng ban đầu là 9, trẻ có thể tách ra
  thành hai nhóm hoặc thành nhiều nhóm nhỏ hơn bằng nhiều
  cách khác nhau, khi gộp lại thì trở về số lượng ban đầu.
  Trẻ biết tách số lượng 9 thành hai hoặc nhiều nhóm nhỏ bằng
  nhiều cách khác nhau theo đặc điểm đối tượng.
  Phát triển tư duy, ngôn ngữ toán học : nhiều hơn – ít hơn, bằng
  nhau, tách, gộp.
  Giáo dục trẻ biết chia sẻ kinh nghiệm cùng bạn.
  II.CHUẨN BỊ :
  Trả lời · 19-12-2012 lúc 12:06
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  guinness guinness is offline (2,121 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 4,203 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2,186
  Tài liệu đã gửi
  2121
  Tài liệu đã bán
  3633
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  839695
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. M
  Mầm non BK · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 27-03-2016 lúc 19:51 #2
 9. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2016
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  1461399
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

tach gop trong pham vi 9

giáo án tách gộp trong phạm vi 9

tách gộp trong phạm vi 9

giao them bot tach gop trong pham vi 10

them bot chia nhom trong pham vi 9

tach gop trong pham vi 9 chu de giao thong

giao an tach gop trong pham vi 9

giao an toan tach gop trong pham vi 9

soan giao an day toan gop 2doi tuong dem trong pham vi 9 mau giai 5tuoi

http:www.kilobooks.comde-tai-them-bot-phan-chia-tach-gop-trong-pham-vi-9-a-303084

tach gop 2 doi tuong trong pham vi 9

giao an day tre tach gop trong pham vi chin

day tre tach gop trong pham vi 9

tach gop trong pham vi10 gop trong pham vi 9 tach gop trong pham vi 4 mua he giao an tach gop trong pham vi 10 chu de giao thong them bot chia tach trong pham vi 7 chu de nghe nghiep gop tach doi tuong trong pham vi 3 soan giao an tach gop trong pham vi 7 giao an mon toan tach gop trong pham vi 9 giao an day tre chia tach trong pham giáo án môn toán về tách gộp trog phạm vi 9 giao an tach gop trong pham vi 9 chu de thuc vat giao an tach gọp trong phạm vi 9

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

lớp 4 tài liệu tach gop trong pham vj 10 giao an tach gop trong pham vi 10 lop la toan them bot tach gom ttong pham vi 10 Them bot phan chia tach gop trog pham vj 3 giao an toan tach gop trong pham vi 9 tach gop trong pham vi 9 tach gop so luong trong pham vi 9 Them bot chia nhom do vat 9 thanh hai phan soan giao an tach gop trong pham vi 10 tro choi tach gop trong pham vi 5 giao an toan tach gop trong pham vi 7 tach gop trong pham vi 5 bai them bot chia tach trong pham vi 10 dem so sanh tach gop trong pham vi 10 tiet 2 giáo án tách gộp trong phạm vi 9 them bot chia tach gop trong pham vi 9 giáo án tách gộp trong phạm vi 10 giao an day tre chia tach trong pham giao an mon toan tach gop trong pham vi 9 giao an tach gop so luong 6 soan giao an tach gop trong pham vi 7 giao an toan tach gom so toi 9 giao an mon toan tach gop trong pham vi 7 them bot chia tach trong pham vi 7 giao an tach gop trong pham vi 9 chu de giao thong day tre tach gop trong pham vi 9 giao an tach gop trong pham vi 9 giao an day tre tach gop trong pham vi chin tach gop 2 doi tuong trong pham vi 9 tach gop trong pham vi 9 chu de giao thong tro choi tach gop so 7 tien hanh day chia tach nhom co so luong 7 giao an mon toan tach gop them bot trong pham vi 2 giao an mau tach gop them bot giao an them bot tach gop trong pham vi 7 giao an day tre tach so 9 them bot chia nhom trong pham vi 9 giao an tay them bot tach gop trong pham vi 9 them bot trong pham vi 9 giao an them bot phan chia tach gop so luong 9 giao an tach gop trong pham vi 3 giao them bot tach gop trong pham vi 10 tach gop so sanh trong pham vi 10 giao an tach gop nhom doi tuong trong pham vi 7 Tach gop so luong 10 chu de giao thong giao an tach 3 nhom doi tuong thanh 2 nhom nho tach gop trong phaam vi 9 giao an tach nhom doi tuong trong pham vi 10 giao an tach gop chia nhom trong pham vi 10 giao an toan them bot trong pham vi 9 tiet 2 giao an them bot chia nhom trong pham vi 9 giáo án toán tách gộp trong phạm vi 9 phan chia trong pham vi 9 Giao an day tre tach gop trong pham vi 10 tach gop tronh pham vi 9 tach gop trong pham vi 4 mua he Day tre them bơt phan chia tach gop 10 doi tuong Giao an them bot phan chia tach gop 10 doi tuong tách gộp trong phạm vi 9 gop trong pham vi 9 toan hoc 4 5tuoi them bot chu de nghe nghiep phan chia them bot doi tuong trong pham vi 9 them bot trong pham vi 10tach gop trong pham vi 10 tro choi them bot trong pham vi 5 giao an dien tu gop trong pham vi 10 giao an toan 5T chia tach gôp trong pham vi 10 giao an tach gop trong pham vi 10 them bot tach cong gop trong pham vi 10 vi tach gop trong pham vi10 giao an mautach gop chia nhom trong pham vi10 giao an them bot trong pham vi 9 Tach gop trong pham vi 9 thanh 2 phan giao an them bot tach gop trong pham v4 Giao an day tre gop trong pham vi 9 giáo án phan chia tách gộp trong phạm vi 9 phân chia phjamj vi 9 tách gộp trong phạm vi 10 phan chia them bot trong pham vi 9 giao an tach gọp trong phạm vi 9 giao an tach gop trong pham vi 9 chu de thuc vat

Xem các từ khóa (tags) khác