Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Đề cương chi tiết môn Triết Học (Dành Cho Cao Học Và Nghiên Cứu Sinh)

  A
  Admin Admin is offline (68 tài liệu)
  Quản Lý Trưởng
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  27
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  146
 5. Công cụ
 6. Dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong Trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh

  Gửi các anh chị và các bạn đề cương chi tiết môn TRIẾT HỌC ( xem file đính kèm)

  Xin được trích lược một phần rất nhỏ của đề cương này :

  PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

  1. Môn học được chia thành 2 đợt học, có 2 lần kiểm tra giữa kỳ và 1 lần thi kết thúc môn học
  2. Kiểm tra giữa kỳ lần 1

  - Nội dung kiểm tra: Nội dung các chương 1 – 4; đặc biệt chú trọng đến tư tưởng triết học của: Phật giáo, Am dương gia, Nho gia, Đạo gia, Pháp gia, Đêmôcrít, Platông, Ph.Bêcơn, R.Đềcáctơ, Hêghen, Phoiơbách, Các giai đoạn hình thành & phát triển của triết học Mác – Lênin
  - Hình thức kiểm tra: Tự luận; Không sử dụng tài liệu;
  - Thời gian làm bài: 75 phút;
  - Người ra đề, xây dựng thang điểm và chấm bài: Giảng viên trực tiếp giảng dạy phần 1;
  - Thời gian kiểm tra: Sau khi học xong các chương 1 – 4 ít nhất 2 tuần;
  - Trọng số: 30% điểm tổng hợp.
  3. Kiểm tra giữa kỳ lần 2
  - Nội dung kiểm tra: Nội dung các chương 5 – 11;
  - Hình thức kiểm tra: Viết tiểu luận (ở nhà); Số lượng trang viết: 13-15 trang A4; Trình bày – theo quy định trình bày Luận văn thạc sĩ,
  - Người xác định tên đề tài, chỉnh sửa đề cương, xây dựng thang điểm và chấm tiểu luận: Giảng viên trực tiếp giảng dạy phần 2;
  - Thời gian nộp tiểu luận: Sau khi kết thúc giảng dạy lý thuyết 1 tuần, học viên nộp bài tiểu luận của mình cho Lớp trưởng; Lớp trưởng nộp bài cho Cán bộ quản lý lớp học; Cán bộ quản lý lớp học nộp bài tiểu luận, bản phôtô điểm kiểm tra giữa kỳ lần 1 cho giảng viên giảng dạy phần 2.
  - Trọng số: 30% điểm tổng hợp.
  Thi kết thúc học phần lần 1
  - Nội dung thi: Toàn bộ nội dung môn học (các chương 1 – 11);
  - Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp với tự luận; Được sử dụng tài liệu;

  - Thời gian làm bài: 100 phút;
  - Người ra đề và xây dựng thang điểm: Trưởng Tiểu ban Triết học;
  - Thời gian kiểm tra: Sau khi học xong toàn bộ chương trình ít nhất 2 tuần;
  - Người chấm bài: Giảng viên giảng dạy phần 2;
  - Trọng số: 40% điểm tổng hợp.
  Thi kết thúc học phần lần 2 (Tổ chức cho học viên không đạt (điểm tổng hợp  5 hay không dự thi kết thúc học phần nhưng có xin phép)
  - Nội dung thi: Toàn bộ nội dung môn học (các chương 1 – 11);
  - Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp với tự luận; Được sử dụng tài liệu;
  - Thời gian làm bài: 100 phút;
  - Người ra đề và xây dựng thang điểm: Trưởng Tiểu ban Triết học;
  - Thời gian kiểm tra: Khoa Sau đại học xác định;
  - Người chấm bài: Trưởng tiểu ban và một vài giảng viên được phân công;
  - Trọng số: 100%.

  Lưu ý:

  - Giảng viên giảng dạy phần 2 là người ghi lại điểm kiểm tra lần 1, chấm và ghi điểm kiểm tra lần 2 (tiểu luận), điểm thi kết thúc học phần, tính và ghi điểm tổng hợp (không làm tròn số) vào bảng điểm thi kết thúc học phần.
  - Những học viên (hay nghiên cứu sinh) nào không có đủ điểm kiểm tra giữa kỳ và điểm thi kết thúc học phần hay có điểm tổng hợp dưới năm đều không đạt yêu cầu môn Triết học. Những học viên này sẽ được dự thi kết thúc học phần lần 2; nếu lần này, học viên vẫn đạt điểm dưới năm, thì tòan bộ các kết quả kiểm tra và thi môn Triết học trước đây sẽ không còn có giá trị. Khoa Sau đại học sắp xếp cho những học viên không đạt yêu cầu môn Triết học lần 2 dự học và thi cùng với những học viên khóa sau.
  - Kết quả kiểm tra giữa kỳ chỉ được bảo lưu đối với những học viên nào không dự kiểm tra hay không dự thi kết thúc học phần nhưng có xin phép và được Trưởng Khoa Sau đại học đồng ý.
  - Cán bộ quản lý Khoa Sau đại học hay nhân viên Phòng Khảo thí phải phối hợp với Thư ký Khoa Triết học bố trí cán bộ coi thi & tổ chức thi môn Triết học thật nghiêm túc và đúng quy định.
  - Không nhận đơn phúc tra điểm kiểm tra giữa kỳ; nếu có sai sót, học viên tự liên hệ với giảng viên phụ trách để điều chỉnh lại.
  Trả lời · 23-11-2010 lúc 23:11
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  A
  Admin Admin is offline (68 tài liệu)
  Quản Lý Trưởng
  3
  Xem 5,750 Mua 146 Bình luận 27

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  A
  Quản Lý Trưởng
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  805
  Tài liệu đã gửi
  68
  Tài liệu đã bán
  2926
  Tài liệu đã mua
  23
  Mã số thành viên
  1
  Tài khoản thưởng
  1400 đ
 8. H
  hoanguyvanquan · 3 bài gởi
  Tài liệu hay, đúng cái mình cần. Tks
  Trả lời · 20-12-2012 lúc 18:43 #2
 9. H
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  857666
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. V
  Van Khe · 1 bài gởi
  Đã chia sẽ lên facebook rồi nhé
  Trả lời · 27-12-2012 lúc 14:19 #3
 11. V
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  863110
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. B
  blonhair · 2 bài gởi
  Cảm ơn kilobooks nhen
  Trả lời · 29-12-2012 lúc 15:54 #4
 13. B
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  864633
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. H
  haipkcavico · 1 bài gởi
  Giờ mới biết đến kilobooks, muộn còn hơn không.
  Trả lời · 07-01-2013 lúc 13:08 #5
 15. H
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  871052
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. T
  thanhnga_doan · 3 bài gởi
  Down về được rồi. Thanks kilobooks nha
  Trả lời · 08-01-2013 lúc 09:12 #6
 17. T
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  871878
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. T
  tinhdoncoi24102002 · 1 bài gởi
  Em cảm ơn các bác nhiều nha :x
  Trả lời · 15-01-2013 lúc 23:38 #7
 19. T
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  879951
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. D
  doxuanson · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  các bạn sưu tầm đâu ra tài liệu hay thế
  Trả lời · 18-01-2013 lúc 16:19 #8
 21. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  228082
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. banchau · Facebook User · 1 bài gởi
  Kilobooks rất thiết thực cho sinh viên chúng mình
  Trả lời · 18-01-2013 lúc 21:47 #9
 23. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  883062
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. V
  vithithanhthuy89 · 1 bài gởi
  Kilobooks thật bổ ích
  Trả lời · 22-01-2013 lúc 19:55 #10
 25. V
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  886652
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 >>
 • Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)