Vui lòng gửi mail về địa chỉ kilobook@gmail.com để nhận tài liệu này!

 1. BÁO CÁO Tình hình hoạt động thương mại của VN
 2. CHUYÊN ĐỀ Buôn lậu & gian lận thương mại ở VN - thực trạng & giải pháp chống buôn lậu & gian lận thương mại
 3. CHUYÊN ĐỀ Buôn lâu và gian lận thương mại ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp”.
 4. CHUYÊN ĐỀ Buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
 5. CHUYÊN ĐỀ Sự phát triển của thương mại VN & những điều chỉnh trong chính sách thương mại của VN trong quá trình hội nhập kinh tế và khu vực
 6. CHUYÊN ĐỀ Thương mại trong sự nghiệp CNH-HĐH nước ta hiện nay
 7. LUẬN VĂN Khảo sát nhu cầu mua sắm tại trung tâm Thương Mại Long Xuyên - An Giang
 8. LUẬN VĂN Một số biện pháp mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng và Dịch vụ Hải Đăng
 9. TIỂU LUẬN Dịch vụ thương mại
 10. TIỂU LUẬN Tác động của tự do hoá thương mại tới tăng trưởng & nghèo đói ở VN
 11. TIỂU LUẬN Thương mại và các biện pháp phát triển thương mại trong giai đoạn hiện nay
 12. TIỂU LUẬN Vị trí, vai trò của thương mại trong sự phát triển nền KTTT theo định hướng XHCN