Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Đánh giá về sự tham gia của cộng đồng trong chương trình 135 thông qua tiêu chí công bằng

  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Đề tài: Đánh giá về sự tham gia của cộng đồng trong chương trình 135 thông qua tiêu chí công bằng

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU
  NỘI DUNG
  I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH 135

  1. Sự ra đời của chương trình 135
  2. Phạm vi và đối tượng chương trình
  2.1 Phạm vi Chương trình
  2.2 Đối tượng của Chương trình
  2.3 Phương pháp xác định các xã thuộc khu vực khó khăn
  2.3.1 Các tiêu chí đánh giá các xã thuộc diện đối tượng chương trình
  2.3.2 Phương pháp phân định
  3. Mục tiêu
  3.1 Mục tiêu tổng quát
  3.2 Mục tiêu cụ thể
  4. Nội dung chính chương trình
  5. Nguồn vốn
  6. Một số kết quả đã đạt được của chương trình 135 qua hai giai đoạn
  6.1 Giai đoạn I
  6.2 Giai đoạn II

  II. ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH 135 THEO TIÊU CHÍ CÔNG BẰNG
  1. Sơ lược sự tham gia của người dân vào chương trình 135
  1.1 Tầm quan trọng của người dân khi tham gia
  1.2 Sự tham gia của người dân vào chương trình 135 gồm các buớc
  1.3 Tiêu chí đánh giá mức độ tham gia của người dân và chương trình 135
  2. Đánh giá sự tham gia của người dân vào chương trình 135 theo tiêu
  2.1 Cơ hội và khả năng tham gia của người dân
  2.1.1 Trong tiếp nhận thông tin về nguồn hỗ trợ
  2.1.2 Trong thực hiện dự án

  2.2 Phương pháp bình xét hộ nghèo
  2.3 Về vấn đề bất bình đẳng giới
  2.4 Về phương pháp phân bổ nguồn lực

  III. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH CÔNG BẰNG
  1. Về phía chính quyền địa phương
  2. Nhóm giải pháp nhằm đảm bảo tính công bằng và hợp lý cho người dân khi tham gia chương trình 135
  2.1 Giải pháp nhằm tăng khả năng và cơ hội tham gia của người dân
  2.2 Nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực
  2.3 Tăng cường vai trò và sự tham gia của phụ nữ
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Trả lời · 30-06-2011 lúc 10:54
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  V
  VNvodjch VNvodjch is offline (1,701 tài liệu)
  N.N.T.K
  3
  Xem 995 Mua 2 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  V
  N.N.T.K
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  1,790
  Tài liệu đã gửi
  1701
  Tài liệu đã bán
  1820
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  201090
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm qua, nền kinh tế xã hội ở nước ta có nhiều bước phát triển, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn mới, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa có nhiều đổi thay. Góp phần vào sự đổi thay đó chính là việc đầu tư có hiệu quả đầu tư từ chương trình 135 là chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình với mục đích nâng cao mức sống của tầng lớp dân cư nghèo lên để làm giảm bớt khoảng cách giàu nghèo, làm giảm bất công bằng. Để đánh giá về chương trình, một vấn đề không thể bỏ qua đó là sự tham gia của cộng đồng. Rõ ràng một chương trình muốn thành công, muốn đạt được mục tiêu về kinh tế xã hội như 135 thì sự tham gia của cộng đồng là rất quan trọng. Đánh giá vấn đề này cũng có rất nhiều tiêu chí phải xét. Một trong số đó là tiêu chí công bằng – cũng là tiêu chí mà nhóm em muốn tìm hiểu và đánh giá về chương trình này. Với mong muốn tìm hiểu xem một chương trình với mục tiêu xã hội là giảm bớt sự bất công bằng trong mức sống của người dân thì tiêu chí công bằng về sự tham gia của cộng đồng đã được đảm bảo chưa, nhóm em đã cùng nhau nghiên cứu về đề tài “ Đánh giá về sự tham gia của cộng đồng trong chương trình 135 thông qua tiêu chí công bằng”. Trình bày về đề tài này chúng em chia thành 3 phần chính:
  Phần 1: Giới thiệu về chương trình 135
  Phần 2: Đánh giá chương trình 135 theo tiêu chí công bằng
  Phần 3: Giải pháp, kiến nghị để đảm bảo tính công bằng
  Trả lời · 04-07-2011 lúc 22:49 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Thông tư số 41/UB-TT (8/1/1996) của UBDT
  Thông tư liên tịch 666
  Quyết định 164/2006/QĐ-TTg
  Quyết định 113/2007/QĐ-TTg
  Quyết định 135/1998/QĐ-TTg
  Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
  Trang web của Uỷ ban dân tộc miền núi; Bộ Kế hoạch đầu tư; Bộ Tài chính
  Một số tạp chí kinh tế
  Một số luận văn tốt nghiệp của sinh viên Đại học KTQD
  Trả lời · 04-07-2011 lúc 22:49 #3
 11. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)