Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Luận văn dài 114 trang: Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ

  1.1 Tính cấp thiết của đề tài

  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì có thể thay thế được của ngành sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là các nguồn lợi tự nhiên như khí hậu, thời tiết, nước, không khí, khoáng sản nằm trong lòng đất, sinh vật sống trên bề mặt trái đất thậm chí cả sinh vật sống trong lòng đất.
  Đồng thời đất đai là nguồn tài nguyên có hạn về số lượng, có vị trí cố định trong không gian. Chính vì vậy, đất đai cần được quản lý một cách hợp lý, sử dụng một cách có hiệu quả, tiết kiệm và bền vững.
  Hơn nữa, quá trình phát triển kinh tế, quá trình đô thị hoá ở làm cho mật độ dân cư ngày càng tăng. Chính sự gia tăng dân số, sự phát triển đô thị và quá trình công nghiệp hoá làm cho nhu cầu về nhà ở cũng như đất xây dựng các công trình công cộng, khu công nghiệp trong cả nước vốn đã “bức xúc” nay càng trở nên “nhức nhối” hơn. Đây là vấn đề nan giải không chỉ với nước ta mà còn với các nước đang phát triển và phát triển trên thế giới. Để giải quyết vấn đề này, mỗi quốc gia đều xây dựng cho mình những chương trình, kế hoạch, chiến lược riêng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình để sử dụng đất đai được hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Đặc biệt là đối với nước ta - một đất nước mà quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp cả nước. [1]
  Từ năm 1945 khi thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà cho đến nay, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Nhà nước ta luôn quan tâm thích đáng đến vấn đề đất đai và đã ban hành, đổi mới Luật đất đai: Luật đất đai 1988, Luật đất đai năm 1993; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật đất đai 1993 năm 1998, năm 2001; Đặc biệt, Luật đất đai năm 2003 chính thức có hiệu lực ngày 01/7/2004 đã từng bước đưa pháp luật đất đai phù hợp với thực tế quản lý và sử dụng đất. Các văn bản, Thông tư, Nghị định đi kèm đã giúp rất nhiều cho việc nắm chắc, quản lý chặt chẽ quỹ đất đai của quốc gia cũng như phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới.
  Công tác quản lý Nhà nước về đất đai với 13 nội dung được ghi nhận tại điều 6 của Luật đất đai năm 2003, đây là cơ sở pháp lý để Nhà nước nắm chắc, quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên của quốc gia cũng như để người sử dụng đất yên tâm sử dụng và khai thác tiềm năng từ đất mang lại.
  Long Biên là quận nội thành thuộc thành phố Hà Nội được thành lập theo Nghị định 132/2004/NĐ-CP ngày 01/01/2004 của Chính phủ. Với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quận Long Biên đã và đang có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Các ngành dịch vụ, thương mại, công nghiệp của quận phát triển mạnh. Mô hình sản xuất nông nghiệp đơn thuần đã dần được chuyển dịch theo hướng nông nghiệp kết hợp khai thác dịch vụ sinh thái.
  Vì là quận mới thành lập nên tốc độ gia tăng dân số, sự đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ và sâu sắc dẫn đến nhu cầu về đất đai gia tăng, gây sức ép lớn đến quỹ đất cho các ngành kinh tế nói riêng và quỹ đất đai nói chung. Điều này đòi hỏi UBND quận Long Biên phải có những chính sách về quản lý, sử dụng đất đai phù hợp nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đồng thời sử dụng tiết kiệm và hợp lý.
  Nghiên cứu công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Long Biên giúp chúng ta có cái nhìn chi tiết về tình hình quản lý, sử dụng đất, cơ cấu đất đai của từng loại đất, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đai đai.
  Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, được sự phân công của khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội, dưới sự hướng dẫn của cô giáo - PGS.TS Nguyễn Thị Vòng, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội”.
  1.2 Mục đích và yêu cầu
  1.2.1 Mục đích
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận và những căn cứ pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
  - Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội theo 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai quy định tại Luật đất đai năm 2003.

  - Đánh giá tình hình sử dụng các loại đất của quận Long Biên.
  - Đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy các vấn đề tích cực, hạn chế các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất đai, giúp cơ quan quản lý Nhà nước quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất.
  1.2.2 Yêu cầu
  - Nắm được các quy định của Nhà nước đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đặc biệt là 13 nội dung quy định tại điều 6 Luật đất đai.
  - Hiểu và vận dụng tốt các quy trình, quy phạm, văn bản pháp luật về công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
  - Các số liệu điều tra, thu thập chính xác, đầy đủ phản ánh trung thực khách quan công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở địa phương
  - Đưa ra những kiến nghị, đề xuất phù hợp với thực tế, mang tính khả thi cao.
  Trả lời · 07-03-2011 lúc 03:37
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 1,885 Mua 1 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ
 8. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  MỤC LỤC

  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn Ii
  Mục lục iii
  Danh mục viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình vii
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục đích và yêu cầu 3
  2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Tổng quan về nội dung quản lý sử dụng đất đai 4
  2.2 Công tác quản lý sử dụng đất đai ở Việt Nam 10
  3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  3.1 Nội dung nghiên cứu 35
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 35
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37
  4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội quận Long Biên 37
  4.1.1 Điều kiện tự nhiên 37
  4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 38
  4.1.3 Tình hình tổ chức quản lý, sử dụng đất của quận Long Biên 42
  4.2 Tình hình quản lý đất đai 46
  4.2.1 Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó 46
  4.2.2 Công tác xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính 48
  4.2.3 Công tác khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 49
  4.2.4 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 52
  4.2.5 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 54
  4.2.6 Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thống kê, kiểm kê đất đai 59
  4.2.7 Công tác quản lý tài chính về đất đai; Phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản; Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai 67
  4.2.8 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai: 70
  4.3 Tình hình sử dụng đất đai 73
  4.3.1 Tình hình sử dụng đất giai đoạn 2000 - 2005 73
  4.3.2 Tình hình sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2008 75
  4.4 Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn quận Long Biên 82
  4.4.1 Nhóm giải pháp chung 82
  4.4.2 Một số giải pháp cụ thể 83
  5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 85
  5.1 Kết luận 85
  5.2 Kiến nghị 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 88
  PHỤ LỤC 90
  Trả lời · 24-05-2011 lúc 14:43 #2
 9. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 10. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  CNXH : Chủ nghĩa xã hội
  NN : Nhà nước
  UBND : Uỷ ban nhân dân
  HĐND : Hội đồng nhân dân
  TN&MT : Tài nguyên và Môi trường
  VPĐKĐ&N : Văn phòng đăng ký Đất và Nhà
  DTTN : Diện tích tự nhiên
  GCN : Giấy chứng nhận
  KCN : Khu công nghiệp
  HNK : Hàng năm khác
  CTSN : Công trình sự nghiệp
  SXKD : Sản xuất kinh doanh
  MNCD : Mặt nước chuyên dùng
  FAO : Tổ chức lương nông của Liên hiệp quốc

  DANH MỤC BẢNG

  4.1 Tổng hợp số lượng bản đồ địa chính theo Luật đất đai 1993 50
  4.2 Tổng hợp kết quả giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP 55
  4.3 Tổng hợp kết quả giao đất thực hiện các dự án 56
  4.4 Tổng hợp các dự án thu hồi đất 57
  4.5 Tổng hợp các trường hợp Thành phố thu hồi đất do sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai 58
  4.6 Kết quả cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp 61
  4.7 Kết quả cấp GCN quyền sử dụng đất ở và vườn liền kề; Cấp GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 62
  4.9 Tổng hợp diện tích và cơ cấu đất đai theo đối tượng sử dụng 65
  4.10 Thống kê diện tích đất đai qua các năm 2004 - 2008 66
  4.11 Kết quả thực hiện công tác quản lý tài chính quận Long Biên từ năm 2005 đến năm 2008 67
  4.12 Biến động đất đai giai đoạn 2000 - 2005 74
  4.13 Biến động đất đai giai đoạn 2005 - 2008 76

  DANH MỤC HÌNH

  4.1 Cơ cấu các ngành kinh tế trên địa bàn quận Long Biên 41
  4.2 Cơ cấu đất đai năm 2008 quận Long Biên 44
  4.3 Cơ cấu đất đai theo đối tượng quản lý, sử dụng 63
  4.4 Biến động đất đai trên địa bàn quận Long Biên các năm 2005-2006-2007-2008 75
  Trả lời · 24-05-2011 lúc 14:44 #3
 11. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
 12. A Tủn · Kiểm Soát Viên · 2,153 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Đảng cộng sản Việt Nam, “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX”, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia.
  2. Luật đất đai (2003), Nhà xuất bản Bản đồ
  3. Thủ tướng Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ xung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, (2007)
  4. Ban biên tập Bách khoa tri thức phổ thông (2000), “ Bách khoa tri thức phổ thông”, Nhà Xuất bản Văn hoá thông tin.
  5. Ban biên tập Từ điển tiếng Việt của viện Ngôn ngữ học (2002), “Từ điển Tiếng Việt”, Nhà Xuất bản Đà Nẵng- Trung tâm Từ điển học, Hà Nội.
  6. Nguyễn Kim Sơn (2000), “Tổng hợp về chính sách và tình hình sử dụng đất đai của một số nước trong khu vực và trên thế giới”, Báo cáo khoa học chuyên đề 1, Tổng cục địa chính.
  7. Chu Văn Thỉnh (1999), “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách sử dụng và sử dụng hợp lý đất đai ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước”, Báo cáo khoa học, Tổng cục địa chính.
  8. Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Nhật Tân, Nguyễn Đức Minh (2001), “Bài giảng về quy hoạch sử dụng đất (dùng cho học viên cao học)”, Hà Nội.
  9. Vũ Thị Bình, Nguyễn Nhật Tân (2001), “Bài giảng về Quy hoạch tổng thể vùng lãnh thổ (dùng cho học viên cao học)”, Hà Nội.
  10. Nguyễn Đình Bồng (2001), “Hiện trạng sử dụng đất Việt Nam năm 2000 và vấn đề quản lý, sử dụng tài nguyên đất quốc gia trong 10 năm 2001 - 2010”, Tạp chí của Tổng cục Địa Chính.
  11. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2004), “Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005 của cả nước”, Hà Nội.
  12. Bộ Tài nguyên và Môi trường (năm 2006), “Báo cáo tổng quan về kết quả kiểm kê đất đai của cả nước năm 2005 và việc tính diện tích đất đai toàn lãnh thổ”, Hà Nội.
  13.UBND thành phố Hà Nội (2005), “Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Thành phố Hà Nội”, Hà Nội.
  14. UBND thành phố Hà Nội (2008), “Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006 - 2010) của thành phố Hà Nội”, Hà Nội.
  15. Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2010 quận Long Biên, thành phố Hà Nội, (2007)
  16. Báo cáo thuyết minh kiểm kê đất đai năm 2005 quận Long Biên., (2005)
  17. Báo cáo thống kế đất đai năm 2006, 2007, 2008, 2009 của quận Long Biên.
  18. Niên giám thống kê quận Long Biên năm 2008.
  19. FAO (1994), Land evaluation and farming system analysis for land use planning, Working decument.
  20. Nguyễn Văn Xa (2003), Giá đền bù đất phải phù hợp với thực tế chuyển nhượng, http://google.com/ giá đền bù đất, (2008)

  PHỤ LỤC

  Phụ lục 1: Kết quả cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp
  Phụ lục 2: Kết quả cấp GCN quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
  Phụ lục 3: Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đơn vị hành chính
  Phụ lục 4: Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo loại đất
  Phụ lục 5: Tổng hợp chi tiết tăng giảm diện tích do chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2005-2008
  Phụ lục 6: Thống kê diện tích đất năm 2005
  Phụ lục 7: Thống kê diện tích đất năm 2008
  Phụ lục 8: Thống kê diện tích đất theo đơn vị hành chính năm 2008
  Phụ lục 9: Tổng hợp chi tiết biến động đất đai giai đoạn 2005-2008
  Trả lời · 24-05-2011 lúc 14:44 #4
 13. Kiểm Soát Viên
  4
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Bài gởi
  2,153
  Tài liệu đã gửi
  35
  Tài liệu đã bán
  78
  Tài liệu đã mua
  79
  Mã số thành viên
  24888
  Tài khoản thưởng
  20 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)