Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất tại thị trấn EaKar, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2010

  D
  vipdinhtrang82 dinhtrang82 is offline (513 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. PHẦN 1. MỞ ĐẦU

  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
  Đất đai là tài sản Quốc gia, là tư liệu sản xuất chủ yếu là đối tượng lao động và cũng là sản phẩm lao động. Quá trình khai thác sử dụng đất đai luôn gắn liền với sự phát triển xã hội. Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất ngày càng cao, trong khi đó đất lại có hạn và ngày càng trở nên quý giá.
  Đất đai giữ vị trí và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – là điều kiện chung đối với mọi quá trình sản xuất trong các ngành kinh tế quốc dân và hoạt động của con người.
  Theo luật đất đai năm 1993 đã khẳng định: “Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng”. Đất đai là loại tài nguyên không thể tái tạo được. Do đó để sử dụng đất đai một cách hợp lý tiết kiệm và khoa học thì phải có sự quản lý chặt chẽ toàn bộ quỹ đất. Từ hiến pháp năm 1980 đến hiến pháp năm 1992; từ luật đất đai năm 1987 đến luật đất đai năm 2003, Nhà nước ta khẳng định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu”. Khi nắm chắc được quỹ đất, từ đó chi phối cho mọi hoạt động của xã hội. Cho nên để quản lý tốt Nhà nước về đất đai thì phải thống nhất quản lý từ Trung ương đến địa phương, trên từng đối tượng sử dụng đất, tiết kiệm, hợp lý và khoa học.
  Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả, đồng thời có sự cho phép của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh ĐăkLăk, UBND huyện Ea Kar, UBND thị trấn Ea Kar và sự phân công của Khoa Tài nguyên đất và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tôi thực hiện đề tài: “Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất tại thị trấn EaKar, huyện EaKar, tỉnh ĐăkLăk trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2010”.
  MỤC LỤC


  Phần 1. Mở đầu 1
  1.1 Đặt vấn đề 1
  1.2. Mục tiêu của đề tài. 2
  1.3. Giới hạn đề tài: 2
  Phần 2: Tổng quan tài liệu nghiên cứu 3
  2.1. Khái quát công tác quản lý nhà nước về đất đại trước và sau cách mạng tháng tám năm 1945: 3
  2.2. Tổng quan tình hình sử dụng đất đai ở Việt Nam 5
  2.3. Khái quát lịch sử hình thành thị trấn EAKAR, huệyn EAKAR, tỉnh ĐĂKLĂK: 6
  Phần 3: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 7
  3.1. Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 7
  3.2. Nội dung nghiên cứu 7
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 7
  Phần 4: Kết quả và thảo luận 9
  4.1. Đánh giá tổng quan điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thực trạng phát triển kinh tế xã hội: 9
  4.1.1. Điều kiện tự nhiên: 9
  4.1.1.1. Vị trí địa lý: 9
  4.1.1.2. Khí hậu: 9
  4.1.1.3. Mạng lưới thuỷ văn: 10
  4.1.1.4. Địa hình: 10
  4.1.1.5. Tài nguyên đất 11
  4.1.2. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế của thị trấn: 12
  4.1.2.1. Tình hình chung: 12
  4.1.2.2. Đánh giá chung tình hình sản xuất của các ngành kinh tế: 14
  4.1.3. Thực trang phát triển các lĩnh vực kinh tế – xã hội: 15
  4.1.3.1. Tình hình đời sống xã hội: 15
  4.1.3.2. Dân số: 15
  4.1.3.3 Nguồn lao động và việc làm: 16
  4.1.3.4. Giáo dục – đào tạo: 17
  4.1.3.5. Y tế: 18
  4.1.3.6. Văn hoá – thể dục thể thao (VH-TDTT): 18
  4.1.4. Đánh giá được thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng: 18
  4.1.4.1. Mạng lưới giao thông: 18
  4.1.4.2. Mạng lưới điện: 19
  4.1.4.3. Nước sinh hoạt: 20
  4.1.4.4. Thông tin liên lạc: 20
  4.2. Hiện trạng sử dụng đất của thị trấn EAKAR: 21
  4.2.1. Đất nông nghiệp: 22
  4.2.2. Đất phi nông nghiệp: 24
  4.2.2.1 Đất ở tại đô thị 24
  4.2.2.2. Đất chuyên dùng: 25
  4.2.3. Đất chưa sử dụng: 26
  4.2.4. Tình hình biến động đất đai: 26
  4.3. Tình hình quản lý theo 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai: 28
  4.3.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó:28
  4.3.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính: 30
  4.3.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng và bản đồ quy hoạch sử dụng đất: 30
  4.3.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 32
  4.3.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 36

  4.3.6 Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 38
  4.3.6.1. Công tác đăng ký quyền sử dụng đất: 40
  4.3.6.2. Công tác xét duyệt: 41
  4.3.6.3 Công tác lập hồ sơ địa chính: 42
  4.3.6.4. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ): 42
  4.3.7. Thống kê, kiểm kê đất đai: 43
  4.3.8. Quản lý tài chính về đất đai: 43
  4.3.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản: 44
  4.3.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất: 45
  4.3.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai46
  4.3.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất48
  4.3.13 Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất: 49
  4.4. Đề xuất, định hướng hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai và sử dụng đất hợp lý 50
  4.4.1. Đề xuất định hướng hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai: 50
  4.4.2. Định hướng sử dụng đất hợp lý, khoa học: 50
  4.4.2.1.Tiềm năng đất đai thị trấn EaKar: 50
  4.4.2.2. Định hướng sử dụng đất: 51
  Phần 5: Kết luận và đề nghị 53
  5.1. Kết luận: 53
  5.2. Đề nghị 55
  Tài liệu tham khảo 56

  Trả lời · 22-04-2012 lúc 09:55
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  D
  vipdinhtrang82 dinhtrang82 is offline (513 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  3
  Xem 1,447 Mua 4 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  D
  Thành Viên KiloBooks
  3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  552
  Tài liệu đã gửi
  513
  Tài liệu đã bán
  273
  Tài liệu đã mua
  35
  Mã số thành viên
  163051
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. M
  minhtuanmda · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo được
  Trả lời · 05-04-2013 lúc 15:03 #2
 9. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  674772
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. mylinh07 · Facebook User · Quy Nhơn, Vietnam · 2 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo khá tốt
  Trả lời · 15-02-2014 lúc 08:02 #3
 11. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2014
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1133704
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. mylinh07 · Facebook User · Quy Nhơn, Vietnam · 2 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  Trả lời · 23-02-2014 lúc 08:03 #4
 13. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2014
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1133704
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

danh gia su dung dat eakar

đất nông nghiệp ở eakar

thuê đất nông nghiệp eakar tinh daklak

bat dong san eakar

Dieu kien tu nhien eakar

ban do hien trang huyen EaKar tinh Đaklak nam 2010

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)