Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh An Giang

  minhkhoaft minhkhoaft is offline (1,752 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  18
 5. Công cụ
 6. Nền kinh tế càng phát triển càng đòi hỏi các doanh nghiệp cạnh tranh không ngừng để có thể đứng vững trên thị trường. Quy luật cạnh tranh tồn tại trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và cả Ngân hàng, huyết mạch của nền kinh tế.
  Hoạt động trong khu vực có nền kinh tế đang trên đà phát triển, có sự tập trung của nhiều tổ chức tín dụng và khả năng gia nhập cao của các Ngân hàng nước ngoài, Sacombank An Giang phải không ngừng đánh giá năng lực cạnh tranh để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của mình so với các đối thủ. Từ đó Ngân hàng có thể đề ra những giải pháp kịp thời và đúng đắn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.
  Đề tài “Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh An Giang” được thực hiện trong phạm vi thành phố Long Xuyên. Đề tài được dựa trên mô hình năng lực cạnh tranh APP để đánh giá năng lực cạnh tranh của Sacombank An Giang và 4 đối thủ chính trong cùng địa bàn là Agribank CN An Giang, ACB CN An Giang, DongA Bank CN An Giang và MDB An Giang.
  Đề tài được thực hiện theo hai bước là nghiên cứu khám phá và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu khám phá được thực hiện bằng phỏng vấn chuyên sâu các chuyên gia trong ngành nhằm xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Nghiên cứu chính thức được thực hiện nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh của Sacombank An Giang so với các đối thủ.
  Dữ liệu thu thập được cho thấy Sacombank An Giang là Ngân hàng có năng lực cạnh tranh mạnh nhất so với các đối thủ. Điểm mạnh quan trọng của Sacombank là có nguồn nhân lực có trình độ cao, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào hoạt động của Ngân hàng, có khả năng quản lý khách hàng tốt, có dòng sản phẩm dịch vụ cung ứng khá đa dạng, nhận được sự hài lòng của khách hàng khá cao và khả năng sinh lợi cao.
  Bên cạnh những điểm mạnh thì Sacombank An Giang vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Dù có khá nhiều hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu nhưng mức độ nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu Sacombank chưa cao. Bên cạnh đó Ngân hàng còn một số hạn chế về số lượng nhân viên, mạng lưới hoạt động chưa rộng, một số sản phẩm còn hạn chế về tính năng.
  Tuy có sự chênh lệch về năng lực cạnh tranh giữa các Ngân hàng nhưng khoảng cách không quá lớn. Do đó Sacombank An Giang phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để có thể giữ vững vị thế hiện tại và phát triển hơn nữa trong tương lai.
  Đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh An Giang
  SVTH: Mai Thị Xuân Diễn i
  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1 1
  GIỚI THIỆU 1
  1.1.Cơ sở hình thành đề tài: 1
  1.2.Mục tiêu nghiên cứu: 2
  1.3.Phạm vi nghiên cứu: .3
  1.4.Phương pháp nghiên cứu: .3
  1.5.Ý nghĩa của nghiên cứu: .3
  1.6.Cấu trúc bài báo cáo: 4
  CHƯƠNG 2 5
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .5
  2.1. Một số vấn đề chung về ngân hàng thương mại: 5
  2.2. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh: .7
  2.2.1. Cạnh tranh: 7
  2.2.2. Năng lực cạnh tranh: .7
  2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh: .7
  2.3. Mô hình nghiên cứu: .11
  2.4. Tóm tắt: . 11
  CHƯƠNG 3 12
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12
  3.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu: 12
  3.2. Các bước của quy trình nghiên cứu: 13
  3.2.1. Nghiên cứu khám phá: .13
  3.2.2. Nghiên cứu chính thức: 13
  3.2.2.1. Tổng thể, mẫu và phương pháp thu thập dữ liệu: .13
  3.2.2.2. Biến và thang đo: 14
  3.2.2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu: 15
  3.3. Tóm tắt: .16
  CHƯƠNG 4 17
  Đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh An Giang
  SVTH: Mai Thị Xuân Diễn ii
  TỔNG QUAN VỀ NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI AN GIANG VÀ 17
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN .17
  SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH AN GIANG 17
  4.1. Tổng quan về ngành ngân hàng tại An Giang: 17
  4.1.1. Agribank CN An Giang: .17
  4.1.2. ACB CN An Giang: 18
  4.1.3. Đông Á Bank CN An Giang: 18
  4.1.4. MD Bank CN AN Giang: 19
  4.2. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín: .19
  4.2.1. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) : 19
  4.2.2. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh An Giang : .21
  4.3. Cơ cấu tổ chức: 23
  4.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sacombank An Giang: .23
  4.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban: 24
  4.3.2.1. Phòng Doanh nghiệp: .24
  4.3.2.2. Phòng Cá nhân: 24
  4.3.2.3. Phòng Hỗ trợ: .24
  4.3.2.4. Phòng Kế toán và quỹ: 24
  4.3.2.5. Phòng hành chính: 25
  4.4. Kết quả hoạt động của Sacombank An Giang: .25
  4.4.1. Kết quả hoạt động của Sacombank An Giang năm 2008 – 2009: .25
  4.4.2. Nhận xét: 25
  CHƯƠNG 5 27
  ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG .27
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH AN GIANG27
  5.1. Bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng và mức độ quan trọng của các tiêu chí: .27
  5.1.1. Bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh: .27
  5.1.2. Mức độ quan trọng của các tiêu chí: .29
  5.2. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Sacombank An Giang: 31
  5.2.1. Tài sản của Ngân hàng: .32
  Đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh An Giang
  SVTH: Mai Thị Xuân Diễn iii
  5.2.1.1. Uy tín thương hiệu: .32
  5.2.1.2. Nguồn nhân lực: 35
  5.2.2. Các quy trình cạnh tranh: 37
  5.2.2.1. Chất lượng: .37
  5.2.2.2. Khả năng ứng dụng khoa học công nghệ: .38
  5.2.2.3. Quản lý quan hệ khách hàng: . 41
  5.2.2.4.Mạng lưới hoạt động: . 42
  5.2.3. Kết quả thực hiện của Ngân hàng: .43

  5.2.3.1. Sự hài lòng của khách hàng: .43
  5.2.3.2. Thị phần: .45
  5.2.3.3. Dòng sản phẩm, dịch vụ cung ứng: .46
  5.2.3.4. Khả năng sinh lợi: .48
  5.3. Điểm mạnh và điểm yếu của Sacombank An Giang so với một số đối thủ cạnh tranh chủ yếu tại Long Xuyên: 49
  5.4.Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Sacombank An Giang: 55
  CHƯƠNG 6 56
  KẾT LUẬN .56
  6.1. Kết quả của đề tài: .56
  6.2. Hạn chế của đề tài: 57
  Phụ lục 1 58
  ĐỀ CƯƠNG PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU .58
  Phụ lục 2 59
  BẢN CÂU HỎI PHỎNG VẤN .59
  ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC CHUYÊN GIA VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SACOMBANK AN GIANG .61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .62
  Đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh An Giang
  SVTH: Mai Thị Xuân Diễn iv
  DANH MỤC BẢNG
  Trang
  Bảng 3.1. Biến và các loại thang đo 15
  Bảng 4.1. Kết quả hoạt động của Agribank An Giang năm 2008 .18
  Bảng 4.2. Kết quả hoạt động của MDB An Giang năm 2008-2009 20
  Bảng 4.3. Báo cáo kết quả HĐKD của Sacombank Chi nhánh An Giang năm 2007-2009 26
  Bảng 5.1. Mức độ quan trọng của các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh .30
  Bảng 5.2. Trọng số của các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng .31
  Bảng 5.3. Mức độ nhận biết thương hiệu ngân hàng .33
  Bảng 5.4. Mô tả hiện trạng công nghệ của các ngân hàng 39
  Bảng 5.5. Mạng lưới hoạt động của các ngân hàng tại An Giang đến cuối năm 2009 44
  Bảng 5.6. Thị phần của Sacombank trong toàn tỉnh An Giang năm 2008-2009 .47
  Bảng 5.7. Dòng sản phẩm, dịch vụ cung ứng của các ngân hàng 47
  Bảng 5.8. Điểm mạnh, điểm yếu của Sacombank An Giang so với các đối thủ .51
  Bảng 5.9. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Sacombank An Giang .53
  Trả lời · 19-01-2011 lúc 01:10
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  minhkhoaft minhkhoaft is offline (1,752 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 1,912 Mua 18 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  1,789
  Tài liệu đã gửi
  1752
  Tài liệu đã bán
  8298
  Tài liệu đã mua
  34
  Mã số thành viên
  79446
  Tài khoản thưởng
  40 đ
 8. A
  AnhThuNu · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  sao em dơn về lại ko mở ra xem đc????
  Trả lời · 24-10-2011 lúc 14:40 #2
 9. A
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  415192
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. domsang · Thành Viên Tích Cực · Việt Nam · 14,751 bài gởi
  Bạn vui lòng đổi tên lại tài liệu thành tiếng việt không dấu
  Trả lời · 24-10-2011 lúc 20:20 #3
 11. Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  14,751
  Tài liệu đã gửi
  14372
  Tài liệu đã bán
  19934
  Tài liệu đã mua
  144
  Mã số thành viên
  84189
  Tài khoản thưởng
  280 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)