Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ Đánh giá hiệu quả kế hoạch huấn luyện vận động viên bóng rổ trẻ lứa tuổi 11 - 13

  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài:
  Đánh giá hiệu quả kế hoạch huấn luyện vận động viên bóng rổ trẻ lứa tuổi 11 - 13
  MỤC LỤC
  Trang
  Trang bìa
  Trang phụbìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục ký hiệu viết tắt trong luận án
  Danh mục các biểu bảng, hình, sơ đồ, đồthịtrong luận án
  Mở đầu 1
  Chương 1. Tổng quan các vấn đềnghiên cứu 4
  1.1. Đặc điểm môn bóng rổqua các công trình nghiên cứu trong và
  ngoài nước
  4
  1.1.1. Đặc điểm chung môn bóng rổ4
  1.1.2. Đặc điểm thi đấu bóng rổhiện đại 6
  1.1.3. Tổng quan vềcác công trình nghiên cứu trong giảng dạy -
  huấn luyện bóng rổ
  9
  1.2. Cơsởlý luận chung vềgiai đoạn chuyên môn hoá ban đầu
  trong môn bóng rổ
  12
  1.2.1. Đặc điểm giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu 12
  1.2.2. Mục tiêu huấn luyện giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu cho
  VĐV bóng rổ
  17
  1.2.3. Chương trình và kếhoạch huấn luyện VĐV bóng rổcủa
  một sốtỉnh
  18
  1.3. Đặc điểm tâm sinh lý VĐV bóng rổtrẻlứa tuổi 11 – 13 21
  1.3.1. Đặc điểm huấn luyện tâm lý VĐV bóng rổtrẻlứa tuổi 11 – 13 21
  1.3.2. Cơsởsinh lý của huấn luyện thểthao thanh thiếu niên 24
  1.4. Lập kếhoạch huấn luyện VĐV môn bóng rổ 25
  1.4.1. Những nguyên lý cơbản vềlập kếhoạch 26
  1.4.2. Phân loại kếhoạch huấn luyện 27
  1.4.3. Phân chia thời kỳhuấn luyện quanh năm 31
  1.5. Tóm tắt chương tổng quan 39
  Chương 2. Đối tượng, phương pháp và tổchức nghiên cứu 41
  2.1. Đối tượng và khách thểnghiên cứu 41
  5
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 41
  2.1.2. Khách thểnghiên cứu 41
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 41
  2.2.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu 41
  2.2.2. Phương pháp phỏng vấn toạ đàm 42
  2.2.3. Phương pháp quan sát sưphạm 42
  2.2.4. Phương pháp kiểm tra sưphạm 43
  2.2.5. Phương pháp kiểm tra y sinh 50
  2.2.6. Phương pháp kiểm tra tâm lý 54
  2.2.7. Phương pháp thực nghiệm sưphạm 58
  2.2.8. Phương pháp toán học thống kê 58
  2.3. Tổchức nghiên cứu 61
  2.3.1. Thời gian nghiên cứu 61
  2.3.2. Địa điểm nghiên cứu 62
  Chương 3. Kết quảnghiên cứu và bàn luận 63
  3.1. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quảhuấn luyện vềthểlực,
  chuyên môn (kỹthuật), tâm sinh lý cho VĐV bóng rổtrẻlứa
  tuổi 11- 13
  63
  3.1.1. Cơsởlý luận và thực tiễn lựa chọn hệthống test đánh giá
  trình độthểlực, chuyên môn, tâm sinh lý cho VĐV bóng rổ
  trẻlứa tuổi 11- 13
  63
  3.1.2. Xác định tính thông báo của hệthống test đánh giá trình độthể
  lực, kỹthuật, tâm sinh lý cho VĐV bóng rổlứa tuổi 11 - 13
  81
  3.1.3. Xác định độtin cậy của hệthống test đánh giá trình độthểlực,
  chuyên môn, tâm sinh lý cho VĐV bóng rổlứa tuổi 11 - 13
  81
  3.1.4. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độthểlực, chuyên môn
  cho VĐV bóng rổtrẻlứa tuổi 11 - 13
  83
  3.1.5. Bàn luận 88
  3.2. Nghiên cứu kếhoạch huấn luyện đối với VĐV bóng rổ11- 13
  tuổi
  91
  3.2.1. Kếhoạch huấn luyện lựa chọn thửnghiệm cho VĐV bóng
  rổ11 – 13 tuổi
  91
  3.2.2. Đối chiếu kếhoạch huấn luyện soạn thảo thửnghiệm nêu
  trên với thực trạng kếhoạch huấn luyện ởmột sốtrung tâm
  ởnước ta
  101
  6
  3.2.3. Bàn luận 107
  3.3. Đánh giá hiệu quảkếhoạch huấn luyện VĐV bóng rổtrẻlứa
  tuổi 11- 13
  110
  3.3.1. Tổchức kiểm tra sưphạm 110
  3.3.2. Ứng dụng các test, chỉtiêu lựa chọn để đánh giá hiệu quả
  thông qua theo dõi diễn biến thành tích của VĐV bóng rổ
  qua các giai đoạn huấn luyện
  110
  3.3.3. Đánh giá hiệu quảhuấn luyện thông qua hiệu quảtuyển
  chọn VĐV sang giai đoạn chuyên môn hoá sâu
  113
  3.3.4. Bàn luận 115
  Kết luận và kiến nghị 118
  A. Kết luận 118
  B. Kiến nghị119
  MỞ ĐẦU
  Từxa xưa dưới các hình thức khác nhau, trò chơi bóng rổ đã xuất hiện
  ởmột sốnước trên thếgiới như: ỞMêhicô có tên là Pok-Tapok; người Astek
  gọi là Ollamalituli. Vào tháng 12/1891 Dr. James Naismith (Mỹ) đã sáng tạo
  ra trò chơi này và soạn thảo "Luật chơi bóng rổ" với 15 điều luật đầu tiên, đến
  nay vẫn được tiếp tục sửdụng.
  Bóng rổ được giới thiệu tại Thếvận hội Berlin vào năm 1936. Đến nay
  bóng rổ đã phát triển đểtrởthành một trong các môn thểthao phổbiến nhất
  trên thếgiới cảvềsốlượng người tập luyện và chất lượng của các giải đấu.
  Bóng rổ đã trởthành môn thểthao Olympic và luôn được thi đấu chính thức
  tại các kỳ đại hội. Từ đó môn bóng rổ đã phát triển rộng rãi trên toàn thếgiới,
  năm 1983 FIBA đã hợp nhất 157 Liên đoàn bóng rổcác quốc gia, đến năm
  1987, FIBA đã bao gồm 168 nước thành viên [31], [61], [62].
  ỞViệt Nam, môn bóng rổdu nhập vào từthập niên 1930 ởcác tỉnh
  thành như: Hà Nội, Thành phốHồChí Minh và chủyếu là phát triển trong
  quân đội và của những người Hoa. Hiện nay, bóng rổ đang thực sựphát triển
  mạnh tại các tỉnh thành như: Hà Nội, Thành phốHồChí Minh, Sóc Trăng,
  Yên Bái, Quảng Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, trong lực lượng vũtrang, các
  trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Chuyên nghiệp, Trung học Phổthông
  và Trung học Cơsở Bóng rổ đã chính thức được đưa vào hệthống thi đấu
  quốc gia và đồng thời đưa vào chương trình giảng dạy của các trường Đại
  học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổthông và trung học cơ
  sở. Ngày 10/6/2005, Uỷban TDTT đã ban hành Luật bóng rổgồm 2 phần 8
  chương và 50 điều được áp dụng trong các cuộc thi đấu bóng rổtừcơsở đến
  toàn quốc và thi đấu Quốc tếtại Việt Nam [10], [51], [54].
  Được sựquan tâm của Đảng và Nhà nước, phong trào tập luyện và thi
  đấu bóng rổ đã đạt được những thành công nhất định, song bên cạnh đó vẫn
  2
  còn những tồn tại cần phải khắc phục, đặc biệt là các công trình nghiên cứu
  khoa học vềbóng rổvẫn còn ởmức độhạn hẹp. Các công trình nghiên cứu
  của tác giảLê Nguyệt Nga [26], Đặng Hà Việt [54], Lưu Thiên Sương [33],
  Phạm Văn Thảo [36], Lê VũKiều Hoa [18], Lê ThếHùng [21], Lê ThịVân
  Anh [1], Nguyễn Hữu Thiệp [37] . và các tác giảkhác từkết quảcho thấy vấn
  đề đánh giá kếhoạch huấn luyện VĐV bóng rổchưa có tác giảnào quan tâm
  nghiên cứu. Đặc biệt, hướng đánh giá hiệu quảkếhoạch huấn luyện VĐV
  bóng rổtrẻlứa tuổi 11 – 13 không được các tác giảtrong các trường không
  chuyên vềTDTT quan tâm nghiên cứu.
  Ởtrong nước, môn bóng rổ được nhiều đối tượng tham gia tập luyện và
  cũng có nhiều trung tâm đào tạo VĐV năng khiếu, tuy nhiên chỉcó một sốít
  tác giả đã nghiên cứu vềbóng rổ: Đinh Can [5], Nguyễn Văn Trung, Phạm
  Văn Thảo [41], Nguyễn Phi Hải [13]. Ngoài ra còn có các tài liệu được các
  tác giảbiên dịch như: "Huấn luyện bóng rổhiện đại", biên dịch: Hữu Hiền
  [15]; "Bóng rổ", biên dịch: Trần Văn Mạnh [31]; Nguyễn Văn Trung,
  Nguyễn Quốc Quân, Phạm Văn Thảo [40]. Trong các cuốn sách, các tác giả
  đã giới thiệu vềcách chơi bóng rổ, phương pháp luận, lý luận cơbản vềgiảng
  dạy, tuyển chọn và huấn luyện bóng rổ, song chưa đi sâu nghiên cứu về đánh
  giá hiệu quảkếhoạch huấn luyện VĐV bóng rổtrẻ ởnước ta.
  Đánh giá hiệu quảkếhoạch huấn luyện dưới góc độchuyên môn bằng
  việc sửdụng các chỉtiêu, chỉsố, test nằm trong quy trình theo dõi và điều khiển
  huấn luyện. Cùng với xu thếphát triển bóng rổhiện đại, việc không đánh giá
  được toàn diện những tác động của kếhoạch huấn luyện đến sựphát triển của
  VĐV sẽlà trởngại lớn đối với các HLV. Chính vì vậy, để đảm bảo việc kiểm
  soát những tác động của kếhoạch huấn luyện một cách khoa học và có hiệu quả,
  chúng tôi lựa chọn đềtài: “Đánh giá hiệu quảkếhoạch huấn luyện VĐV
  bóng rổtrẻlứa tuổi 11 - 13”.
  3
  Mục đích nghiên cứu:
  Biên soạn kếhoạch huấn luyện đối với VĐV bóng rổ11 - 13 tuổi để
  đưa vào thửnghiệm và đánh giá hiệu quảthửnghiệm.
  Mục tiêu nghiên cứu:
  Đểthực hiện mục đích nghiên cứu nêu trên, chúng tôi giải quyết ba
  mục tiêu cơbản sau:
  Mục tiêu 1: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quảhuấn luyện vềthể
  lực, chuyên môn (kỹthuật), tâm sinh lý cho VĐV bóng rổ
  trẻlứa tuổi 11 - 13.
  Mục tiêu 2: Nghiên cứu kếhoạch huấn luyện đối với VĐV bóng rổ11
  - 13 tuổi.
  Mục tiêu 3: Đánh giá hiệu quảkếhoạch huấn luyện VĐV bóng rổtrẻ
  lứa tuổi 11 - 13.
  Giảthuyết khoa học:
  Đào tạo VĐV bóng rổlà quá trình điều khiển liên tục và nhiều năm
  thông qua kếhoạch huấn luyện. Nếu cố định các nguyên nhân khách quan do
  tác động của HLV, cơsởvật chất, chế độ đãi ngộVĐV . là không đổi thì kế
  hoạch huấn luyện chưa gắn kết chặt chẽvà khoa học với đánh giá trình độtập
  luyện là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hiệu quảhuấn luyện VĐV bóng rổ
  trẻlứa tuổi 11 - 13. Một trong các giảthuyết đặt ra là kếhoạch huấn luyện

  VĐV bóng rổtrẻlứa tuổi 11 - 13 hiện đang được các đơn vịáp dụng chưa
  được xây dựng khoa học, chưa có hệthống chỉtiêu, test đánh giá trình độtập
  luyện tin cậy. Điều này đã dẫn đến hiệu quảhuấn luyện chưa đạt được như
  mong muốn, chưa đáp ứng được mục tiêu đào tạo VĐV bóng rổ đặt ra ởtrẻlứa
  tuổi 11 - 13.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Tiếng Việt:
  1. Lê ThịVân Anh (2010), Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độcho
  VĐV bóng rổnữlứa tuổi 14 – 15 tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ,
  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
  2. Phạm Đình Bẩm, Đặng Đình Minh (1998), Giáo trình quản lý TDTT,
  Nxb TDTT, Hà Nội.
  3. VũThịThanh Bình, Phạm Lê Phương Nga (1998), Sinh lý học TDTT,
  Nxb giáo dục, Hà Nội.
  4. Lê Bửu, Nguyễn ThếTruyền (1991), Lý luận và phương pháp thểthao
  trẻ, Nxb TDTT, thành phốHồChí Minh.
  5. Đinh Can (1979), Tập đánh bóng rổ, Nxb TDTT, Hà Nội.
  6. Dương Nghiệp Chí (1983), Đo lường thểthao, Nxb TDTT, Hà Nội.
  7. Nguyễn Ngọc Cừ(1997), “Khoa học tuyển chọn tài năng thểthao”,
  Tài liệu giảng dạy lớp bồi dưỡng cán bộTDTT khu vực phía
  Bắc, Hà Nội.
  8. Lý KếCường (1998), Nghiên cứu hệthống bài tập nâng cao hiệu qủa phối
  hợp tấn công nhằm công phá chiến thuật phòng thủkèm người toàn
  sân của đối phương sửdụng cho đội nam Đại học Mỏ- Địa chất trong
  các giải vộ địch Bóng rổtoàn quốc hạng A1những năm gần đây,
  Luận văn thạc sĩ,Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
  9. Đoàn TDTT Phòng không Không quân (2009), Chương trình đào tạo
  VĐV bóng rổ, Trung tâm đào tạo VĐV, Hà Nội.
  10. Nguyễn Hải Đường (2009), Lựa chọn hệthống bài tập nhằm phát triển sức
  mạnh tốc độcho sinh viên chuyên sâu bóng rổtrường đại học TDTT
  Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
  11. Bùi Quang Hải (2009), Giáo trình tuyển chọn tài năng thểthao, Nxb
  TDTT, Hà Nội.
  12. Nguyễn Phi Hải (2009), Ứng dụng máy móc chuyên môn nâng cao hiệu
  quảphòng thủcho học sinh bóng rổtrường trung học phổthông
  Matxcơva,Luận án tiến sĩ.
  13. Nguyễn Phi Hải (2010), Tuyển chọn VĐV bóng rổ, Nxb TDTT, Hà Nội.
  122
  14. Harre D (1996), Học thuyết huấn luyện, Dịch: Trương Anh Tuấn, Bùi
  ThếHiển, Nxb TDTT, Hà Nội.
  15. Hiệp hội HLV bóng rổthếgiới (2001), Huấn luyện bóng rổhiện đại,
  Dịch Hữu Hiền, Nxb TDTT, Hà Nội.
  16. Lưu Quang Hiệp, Phạm ThịUyên (2003), Sinh lý học TDTT, Nxb TDTT,
  Hà Nội.
  17. Bùi Duy Hiếu (2011), Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ
  thểlực chuyên môn cho nữVĐV bóng rổHà Nội, Luận văn thạc sĩ,
  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
  18. Lê VũKiều Hoa (2007), Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng hệthống bài tập
  phát triển sức mạnh chuyên môn cho đội tuyển bóng rổnữquốc gia,
  Luận văn thạc sĩ,Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
  19. Lê Văn Hồng, Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng (1998), Tâm lý học lứa
  tuổi và tâm lý học sưphạm, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.
  20. ĐỗQuốc Hùng (2002), Nghiên cứu hệthống bài tập nhằm huấn luyện thể
  lực chuyên môn cho đội tuyển bóng rổnam trường Đại học Đà
  Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
  21. Lê ThếHùng (2004), Nghiên cứu xác định một sốnội dung và chỉtiêu
  tuyển chọn VĐV bóng rổNữtỉnh Yên Bái lứa tuổi 13-14, Luận văn
  thạc sĩ, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
  22. Đặng Bá Lãm (2003), Kiểm tra – đánh giá trong dạy - học đại học, Nxb
  Giáo dục, Hà Nội.
  23. Lê Văn Lẫm (1999), "Làm thếnào đánh giá hiệu quảhuấn luyện". Khoa
  học thểthao, thường kỳsố11 (249), tr. 4 – 5.
  24. Nguyễn Văn Lê (1996),Sinh lý vệsinh trẻem, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
  25. Lê Mạnh Linh (2010), Nghiên cứu một sốbiện pháp nhằm nâng cao trình
  độchuyên môn cho sinh viên chuyên sâu bóng rổtrường đại học
  sưphạm TDTT Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học TDTT
  Bắc Ninh.
  26. Lê Nguyệt Nga (2004), Nghiên cứu trình độtập luyện của VĐV bóng rổ
  nam nữcấp cao tại thành phốHồChí Minh, Đềtài của SởKhoa
  học công nghệthành phốHồChí Minh.
  Trả lời · 19-12-2013 lúc 17:27
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
  Xem 352 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Bronze Member
  5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  12,082
  Tài liệu đã gửi
  11819
  Tài liệu đã bán
  10171
  Tài liệu đã mua
  115
  Mã số thành viên
  388746
  Tài khoản thưởng
  3210 đ
 8. phytoplanton · Thành Viên Tích Cực · 4,492 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 21-01-2014 lúc 20:31 #2
 9. Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  4,492
  Tài liệu đã gửi
  4358
  Tài liệu đã bán
  3197
  Tài liệu đã mua
  90
  Mã số thành viên
  645913
  Tài khoản thưởng
  21000 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)