Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới

  M
  vipmrbjnh1991 mrbjnh1991 is offline (11 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam , Đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam , nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam . Hơn 75 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc thắng lợi, thống nhất đất nước và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam là một tư tưởng lớn được hình thành ngay sau khi Người bắt gặp chủ nghĩa Mác-Lênin và lựa chọn con đường cách mạng vô sản, nó giữ vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chỉnh đốn và đổi mới Đảng hiện nay, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội, tiếp tục dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là một trong những nhiệm vụ chủ yếu nhất của toàn Đảng, toàn dân ta, là vấn đề then chốt đưa sự nghiệp cách mạng đến thành công. Để Đảng làm tròn sứ mệnh tiên phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam , Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới lại Đảng để Đảng xứng đáng là người lãnh đạo và là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Trước lúc đi xa, trong Di chúc Người căn dặn toàn Đảng: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, để làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”. Từ những lý do trên, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: Tìm hiểu luận điểm: “Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới” trong tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng của Đảng ta vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài Tiểu luận của mình.
  Trả lời · 09-11-2011 lúc 23:02
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  M
  vipmrbjnh1991 mrbjnh1991 is offline (11 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 1,248 Mua 4 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã gửi
  11
  Tài liệu đã bán
  25
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  153078
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. T
  thinnv · Thành Viên KiloBooks · 7 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 09-01-2013 lúc 19:42 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  834049
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

bài tiểu luận đảng thường xuyên tự đổi mới tự chỉnh đốn

vi sao dang phai thuong xuyen doi moi chinh don

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)