Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc khmer ở sóc trăng từ năm 1992 đến nay

  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. Đề tài: CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở SÓC TRĂNG TỪ NĂM 1992 ĐẾN NAY


  Luận văn dài 60 trang

  Chương 1:
  THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER
  VÀ CHỦ CHƯƠNG XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA ĐẢNG CỘNG
  SẢN VIỆT NAM TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER
  1.1. LÝ LUẬN VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO:
  1.1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc:
  1.1.2. Quan điểm của Đảng về vai trò và tầm quan trọng của công tác
  xóa đói giảm nghèo:
  1.2. TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG CỦA ĐỒNG BÀO KHMER NAM BỘ
  1.2.1. Thực trạng đời sống kinh tế - xã hội đồng bào Khmer Nam Bộ:
  1.1.2. Nguyên nhân nghèo trong đồng bào Khmer Nam Bộ:
  1.3. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ XÓA ĐÓI
  GIẢM NGHÈO VÙNG ĐỒNG BÀO KHMER:
  1.3.1 Chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về xóa đói giảm
  nghèo đồng bào Khmer ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL):
  1.3.2. Định hướng hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho
  cộng đồng dân tộc Khmer ở ĐBSCL:
  1.3.3. Các giải pháp về xóa đói giảm nghèo đồng bào Khmer ở Đồng
  Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL):


  Chương 2:
  QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
  TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở SÓC TRĂNG
  TỪ NĂM 1992 ĐẾN NAY
  2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỈNH SÓC TRĂNG VÀ TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG
  ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở SÓC TRĂNG:
  2.1.1. Khái quát chung về tỉnh Sóc Trăng:
  2.1.2. Thực trạng đời sống kinh tế - xã hội đồng bào Khmer ở Sóc Trăng
  hiện nay:
  2.1.3. Nguyên nhân nghèo trong đồng bào Khmer ở Sóc Trăng:

  2.2. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRONG ĐỒNG
  BÀO KHMER Ở SÓC TRĂNG TỪ NĂM 1992 ĐẾN NAY: - 35 -
  2.2.1. Các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo vùng
  đồng bào Khmer của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Sóc Trăng:
  2.2.2. Kết quả công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào Khmer ở
  Sóc Trăng từ 1992 đến nay:
  2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÙNG
  ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở SÓC TRĂNG:
  2.3.1 Những thuận lợi:
  2.3.2. Một số mặt còn hạn chế:  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
  Trả lời · 03-05-2011 lúc 08:28
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  kiloshare kiloshare is offline (7,334 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 2,261 Mua 5 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  7,280
  Tài liệu đã gửi
  7334
  Tài liệu đã bán
  3925
  Mã số thành viên
  195226
  Tài khoản thưởng
  70 đ
 8. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài:

  Vấn đề nghèo đói là một hiện tượng xã hội đặc biệt tác động hết sức phức tạp
  và sâu sắc đối với đời sống nhân loại. Việt Nam là một quốc gia có rất nhiều dân tộc
  cùng sinh sống. Với một đất nước khá đông dân tộc như vậy, việc chăm lo cho cuộc
  sống đồng bào dân tộc là một việc làm cần thiết có vai trò quan trọng góp phần đưa
  đất nước phát triển. Thông qua cơ chế phù hợp thì việc đề ra và thực hiện các chính
  sách về xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc là vấn đề quan trọng, không
  những ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân mà còn tác động không
  nhỏ đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.
  Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những thành công
  của quá trình phát triển kinh tế xã hội. Theo đánh giá của Liên hiệp quốc nước ta đã
  đạt được mục tiêu thiên niên kỉ đề ra cho năm 2015, đó là giảm ½ số người nghèo
  so với năm 1990 và nếu nước ta duy trì và làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo như
  thời gian qua, tỷ lệ nghèo của Việt Nam đến năm 2015 chỉ còn rất thấp khoảng
  0.7% [24].
  Tuy nhiên, nước ta là một trong những nước nghèo trên thế giới. Vẫn còn
  một bộ phận dân cư sống trong cảnh nghèo đói, đặc biệt là dân cư vùng nông thôn,
  miền núi, vùng dân tộc thiểu số . để giảm nghèo nhanh và phát triển bình đẳng hơn
  thì rất cần công tác xóa đói giảm nghèo để giúp tái phân phối các nguồn lực và bổ
  sung trực tiếp cho các đối tượng nghèo và góp phần phát triển đất nước.
  Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo và chăm lo đời sống
  đồng bào dân tộc, nhận thức rõ điều đó trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng
  Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Đảng
  và Nhà nước ta luôn đề ra đường lối đúng đắn và quan tâm giải quyết đúng mức vấn - 3 -
  đề xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của cả nước nói chung trong
  đó có đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng nói riêng.
  Sóc Trăng là một trong 3 tỉnh nghèo ở khu vực phía Nam kinh tế vùng là độc
  canh cây lúa dân số sống chủ yếu bằng nghề nông. Tỷ lệ hộ nghèo trong Tỉnh còn
  cao so với các tỉnh khác của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo
  của Sóc Trăng là 17,05% trong đó các hộ Khmer nghèo chiếm 28,48% trên tổng số
  hộ nghèo của Tỉnh [15]. Xoá đói giảm nghèo trong đồng bào Khmer ở Sóc Trăng
  đang là chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt công tác xoa
  đói giảm nghèo trong đồng bào khmer ở Sóc Trăng sẽ góp phần sẽ góp phần nâng
  cao dân trí cải thiện đời sống kinh tế xã hội góp phần tạo nên sự phát toàn diện về
  chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  nói riêng và cả nước nói chung. Xuất phát từ vai trò và ý nghĩa quan trọng như vậy
  cũng chính là lý do mà tôi chọn đề tài: “Công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng
  bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng từ năm 1992 đến nay
  ” để làm luân văn này
  2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề:
  Vấn đề xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng đã
  được nghiên cứu rất nhiều như: Nghiên cứu của Thạc sĩ Nguyễn Việt Thảo với đề
  tài “ phân tích đánh giá thực trạng nghèo đói và các giải pháp xoá đói giảm nghèo
  cho tỉnh Sóc Trăng”, nghiên cứu Ông Mai Phước Hưng Sở Kế Hoạch Đầu Tư về
  “Xóa đói giảm nghèo đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng”. Nguyễn Xuân Châu
  với “Công tác xoá đói giảm nghèo vùng đồng bào Khmer Nam Bộ thực trạng,
  nguyên nhân và giải pháp”. Và nhiều bài báo cáo nghiên cứu khác của Ban dân tộc
  tỉnh Sóc Trăng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng về tình hình đời sống thực trạng,
  nguyên nhân và giải pháp xóa đói giảm nghèo trong đồng bào Khmer. Riêng đề tài
  của tôi chỉ nghiên cứu thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân
  tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng trong khoảng thời gian thành lập tỉnh (1992) đến nay,
  và tìm ra một số giải pháp xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer ơ Sóc
  Trăng hiện nay. Bên cạnh đó trong đề tài tôi củng có kế thừa và chọn lọc các thành
  quả nghiên cứu của các tác giả này.
  3. Phương pháp nghiên cứu: - 4 -
  Trong quá trình nghiên cứu luận văn tôi đã dựa trên cơ sở các quan điểm
  chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
  Nam và những chính sách nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc
  Trăng. Đồng thời có kế thừa những thành tựu nghiên cứu các nhà nghiên cứu ở
  nước ta trong những năm gần đây. Để thực hiện luận văn nay tội sử dụng kết hợp
  nhiều phương pháp trong đó phương pháp chính là phương pháp phân tích lịch sử,
  phương pháp tổng hợp logic. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: thu
  thập tài liệu, phân tích, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch .
  4. Mục đích và phạm vi nghiên cứu:
  Mục đích nghiên cứu luận văn này là tìm hiểu công tác xóa đói giảm nghèo
  trong đồng bào dân tộc Khmer và ở phạm vi tỉnh Sóc Trăng từ khi thành lập tỉnh
  (năm 1992) đến nay. Qua đó, nhằm tìm hiểu thiêm sự lãnh đạo nhất quán, đúng đắn
  toàn diện của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng và các kết quả đạt được đối với vấn đề này.
  5. Ý nghĩa đề tài:
  Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer ở
  tỉnh Sóc Trăng có ý nghĩa rất quan trọng. Vì thực hiện tốt công tác xóa đói giảm
  nghèo trong đồng bào dân tộc sẽ góp phần nâng cao dân trí cải thiện đời sống kinh
  tế xã hội góp phần tạo nên sự phát toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và
  an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng và cả nước nói chung.
  Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo có ý nghĩa rất lớn đối với đồng bào dân
  tộc sẽ làm cho họ yên tâm lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế và đời sống
  xã hội ngày càng được nâng cao, thất chặt tình đoàn kết với các dân tộc khác. Từ đó
  họ sẽ góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng thêm giàu đẹp. Cũng như góp phần
  xây dựng đất nước Việt Nam văn minh, hiện đại và giàu mạnh.
  6. Kết cấu luận văn:
  Đề tài này được trình bày trong 3 phần:
  phần mở đầu
  phần nội dung (gồm 2 chương, 6 tiết)
  Chương1:Thực trạng đời sống đồng bào dân tộc Khmer và chủ truơng xóa đói
  giảm nghèo của Đảng cộng sản Việt Nam trong đồng bào dân tộc Khmer.
  - 5 -
  1.1. Lý luận về xóa đói giảm nghèo.
  1.2. Tình hình đời sống đồng bào Khmer Nam Bộ.
  1.3. Chủ trương xóa đói giảm nghèo trong đồng bào Khmer.
  Chương 2: Quá trình thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào
  Khmer ở Sóc Trăng (1992 – Nay).

  2.1. Khái quát tỉnh Sóc Trăng và tình hình đời sống đồng bào Khmer ơ Sóc
  Trăng
  2.2. Kết quả công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào Khmer ở Sóc
  Trăng.
  2.3. Đánh giá về công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào Khmer ở Sóc
  Trăng.
  Phần kết luận: Kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục.
  Trả lời · 03-06-2011 lúc 23:12 #2
 9. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
 10. Mr BA · Trùm Bựa · 4,684 bài gởi
  TÀI LIỆU THAM KHẢO:
  1. Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb Chínhtrị Quốc gia Hà Nội. Năm 2002. Tập 4.
  2. Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb Chínhtrị Quốc gia Hà Nội. Năm 1995. Tập 5.
  3. Nguyễn Bá Học. Những định hướng chiến lược của chương trình mục tiêu
  Quốc gia về giảm nghèo giai đoan 2006 – 2010. Nxb Lao động – Xã hội. Năm
  2004.
  4. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII. Nhiệm kỳ
  1992-1995.
  5. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX. Nhiệm kỳ
  1996 – 2000.
  6. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ X. Nhiệm kỳ - 55 -
  2001 – 2005.
  7. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI. Nhiệm kỳ
  2005 – 2010.
  8. Nghị quyết 05_NQ/TW ngày 5/4/2002 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
  bộ tỉnh Sóc Trăng đối vớicông tác dân tộc vùng đồng bào dân tộc Khmer.
  9. Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI. Nhiệm kỳ
  2005 – 2010.
  10. Báo cáo tổng kết 5 năm (2001- 2005) Thực hiện chương trình mục tiêu
  quốc gia xóa đói giảm nghèo và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2006 – 2010. UBND
  Tỉnh Sóc Trăng số 18/BC-UBT.
  11. Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo và Chương
  trình 135/TTg Giai đoạn II (2006- 2007), tỉnh Sóc Trăng. UBND Tỉnh Sóc Trăng
  Số 53/BC-UBND.
  12. Báo cáo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2007 Và phương hướng, nhiệm
  vụ công tác năm 2008. UBND Tỉnh Sóc Trăng, Ban Dân Tộc tỉnh Sóc Trăng.
  13 Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2008 Và phương hướng, nhiệm vụ
  công tác năm 2009. UBND Tỉnh Sóc Trăng, Ban Dân Tộc tỉnh Sóc Trăng.
  14. Báo cáo hội thảo công tác xóa đòi giảm nghèo cho đồng bào dân tộc
  Khmer. Ngày 02/12/2008. Do sở Kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng và dự án CDEEP
  phối hợp tổ chức.
  15. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm
  2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009.Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Sóc
  Trăng.
  16. Báo cáo Tham luận công tác xóa đòi giảm nghèo cho đồng bào dân tộc
  Khmer tỉnh Sóc Trăng thực trạng, nguyên nhân, giải pháp. UBND tỉnh Sóc Trăng,
  sở Kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng.
  17. Thống kê kết quả điều tra xác định hộ nghèo năm 2005. Ban chỉ đạo điều
  tra xác định hộ nghèo tỉnh Sóc Trăng.
  18. Đề tài nghiên cứu. Phân tích đánh giá thực trạng nghèo đói và các giải
  pháp xoá đói giảm nghèo cho tỉnh Sóc Trăng Ths. Nguyễn Việt Thảo - 56 -
  19. Kết quả công tác xoá đói giảm nghèo và những giải pháp cho giai đoạn
  2006 - 2010 ở vùng đồng bào dân tộc. TS. Đàm Hữu Đắc. Thứ trưởng Bộ Lao động
  Thương binh và Xã hội.
  20. Tìm hiểu đời sống đồng bào Khmer ĐBSCL trong quá trình xây dựng khối
  đại đoàn kết dân tộc. Phạm Văn Búa. Đại học Cần Thơ.
  21. Tham luận hội thảo về “Chính sách đối với người Khmer của Nhà nước”.
  Sơn Phước Hoan Vụ trưởng Vụ địa phương III thuộc ủy Ban Dân tộc.
  22. Giải pháp xóa đói giảm nghèo đồng bào Khmer ở Đồng Bằng Sông Cửu
  Long. Tạp chí Lao động và Xã hội, Số 282/2006.
  23. Nguyễn Xuân Châu. Công tác xoá đói giảm nghèo vùng đồng bào Khmer
  Nam Bộ thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. Tạp chí lý luân Uỷ Ban Dân Tộc.
  Giấy phép số 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày
  18/10/2004.
  24. Bài viết tổng hợp về Nghèo. Tạp chí Đảng Cộng Sản Việt Nam.
  25. Xóa đói giảm nghèo là sự nghiệp của toàn dân. Nguyễn Thị Ngọc Cầm.
  Tạp chí Đảng Cộng Sản Việt Na.
  26. Một số thông tin khác từ trang web: Google.com.vn.
  Trả lời · 03-06-2011 lúc 23:13 #3
 11. Trùm Bựa
  4
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  4,684
  Tài liệu đã gửi
  2526
  Tài liệu đã bán
  10797
  Tài liệu đã mua
  154
  Mã số thành viên
  43
  Tài khoản thưởng
  50 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)