Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  BÁO CÁO Công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh

  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đồ án hoàn thành ngày 9 tháng 5 năm 2011

  MỤC LỤC


  MỤC LỤC trang 1
  PHẦN I: BÁO CÁO VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP. TỔNG QUAN VỀ QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH trang 3
  1. Quá trình thực tập trang 3
  2. Tổng quan về Quận 6 trang 4
  2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trang 4
  2.2. Cơ cấu tổ chức, vị trí chức năng, nhiệm vụ Phòng Văn hóa và Thông tin
  Quận 6 trang 6
  2.2.1. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, vị trí chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 6 trang 6
  2.2.2. Mối quan hệ Phòng Văn hóa và Thông tin với các phòng, ban khác trang 8
  PHẦN II: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
  CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH trang 9
  Chương 1: Cơ sở lý luận trang 9
  1.1. Khái niệm trang 9
  1.2. Sự cần thiết của quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình trang 13
  1.3. Hiệu quả quản lý nhà nươc đối với công tác phòng, chống bạo lực
  gia đình trang 16
  1.4. Các hình thức quản lý phòng, chống bạo lực gia đình trang 17
  1.4.1. Ban hành và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trang 17
  1.4.2. Ban hành kế hoạch, chính sách trang 19
  1.4.3. Tổ chức bộ máy quản lý trang 21
  1.4.4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá trang 21
  Chương 2: Công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Quận 6 thành
  phố Hồ Chí Minh trang 23
  2.1. Thực trạng công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Quận 6 trang 23
  2.1.1. Thực trạng công tác quản lý trang 23
  2.1.1.1. Ban hành và áp dụng văn bản pháp luật trang 23
  2.1.1.2. Công tác truyền thông, giáo dục, vận động trang 24
  2.1.1.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng trang 27
  2.1.1.4. Tổ chức bộ máy trang 27
  2.1.1.5. Công tác giám sát, thu thập thông tin, kiểm tra xử lý trang 29

  2.1.2. Nhận xét chung về thực trạng trang 30
  2.2. Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình của Quận
  năm 2011 trang 37
  Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác phòng
  chống bạo lực gia đình trên địa bàn Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh trang 39
  3.1. Đối với các văn bản qui phạm pháp luật trang 39
  3.2. Đối với công tác truyền thông, vận động trang 40
  3.2. Đối với tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực
  gia đình trang 42
  3.4. Đối với mạng lưới trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình trang 43
  3.5. Đối với hoạt động giám sát, kiểm tra, xử lý trang 45
  3.6. Các chính sách hỗ trợ phát triển gia đình trang 45
  PHỤ LỤC trang 47
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO trang 48
  Trả lời · 11-05-2011 lúc 17:14
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  bintran bintran is offline (16,723 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 1,290 Mua 0 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  17,143
  Tài liệu đã gửi
  16723
  Tài liệu đã bán
  20687
  Tài liệu đã mua
  121
  Mã số thành viên
  247998
  Tài khoản thưởng
  18660 đ

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)