Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Công nghệ 6 Bài 25: Thu nhập của gia đình bài 26: Chi tiêu trong gia đình

  jiasheng2717 jiasheng2717 is offline (1,806 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Ngày soạn :
  Ngày dạy :
  Tiết 65 - Bài 25: THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNH


  I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải:
  1.Kiến thức:Biết được thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra.
  2.Kĩ năng:Biết được các nguồn thu nhập của gia đình:bằng tiền và hiện vật.
  3.Thái độ: HS xác định được những việc mà bản thân có thể làm để giúp đỡ gia đình.
  II./ Chuẩn bị:
  1.GV:
  * Nghiên cứu kỹ SGK và các tài liệu liên quan.
  * Tranh vẽ:Phóng to các hình vẽ 4.1 và 4.2 SGK.
  2.Học sinh: Đọc trước bài 25:Thu nhập của gia đình.
  III./ Tiến trình lên lớp.
  1./Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số - VS . (1 phút)
  2./ Kiểm tra bài cũ:
  3./ Bài mới.
  Giới thiệu bài1/) Con người sống trong xã hội cần phải làm việc và nhờ có việc làm mà họ có thu nhập để trang trải cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày.Trong tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu thu nhập của gia đình là gì?Mỗi gia đình có những khoản thu nhập nào?

  Tg
  Hoạt động của HS
  Trợ giúp của GV Nội dung  19
  Phút
  20
  phút
  Hoạt động 1Tìm hiểu thu nhập của gia đình là gì?
  - HS quan sát hình vẽ.
  - HS:may mặc,ăn uống,giải trí
  - Phải làm việc để có tiền hoặc tạo ra lúa,bắp
  - Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc bằng hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra.

  Hoạt động 2Tìm hiểu các nguồn thu nhập của gia đình
  - HS trả lời theo thực tế thu nhập của gia đình.
  - HS trả lời: tiền phúc lợi,tiền hưu trí,tiền trợ cấp xã hội

  - HS thảo luận nhóm,trả lời.
  - Các nhóm khác nhận xét,bổ sung.

  - HS trả lời theo thực tế thu nhập của gia đình.

  - GV hướng dẫn HS quan sát hình đầu chương 4 SGK về thu,chi trong gia đình.
  - Nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình bao gồm những gì?
  - Để đáp ứng những yêu cầu đó,mỗi người trong gia đình phải làm những gì?
  - Mỗi người đều phải làm việc sử dụng bàn tay,khối óc,đó là lao động chân chính để tạo ra nguồn thu nhập chính đáng.
  - Vậy thu nhập của gia đình là gì?


  - GV giới thiệu có 2 hình thức thu nhập chính:bằng tiền và bằng hiện vật.
  - Thu nhập bằng tiền của gia đình em có từ những nguồn nào?
  - Hãy bổ sung thêm những nguồn thu nhập mà em biết vào hình 4.1?
  - Giải thích các hình thức thu nhập trên?
  - GV yêu cầu:Quan sát hình 4.2, điền tiếp những ô sản phẩm còn trống?
  - Gia đình em trực tiếp sản xuất ra những sản phẩm nào?
  - Những thu nhập bằng hiện vật có thể sử dụng trực tiếp cho nhu cầu hàng ngày của gia đình đồng thời đem bán lấy tiền chi tiêu cho các nhu cầu khác.
  I-Thu nhập của gia đình là gì?
  - Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc bằng hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra.

  II-Các nguồn thu nhập của gia đình:
  1. Thu nhp bng tin
  - Tiền lương,tiền công, tiền thưởng,tiền làm ngoài giờ
  - Tiền lãi bán hàng
  - Tiền lãi tiết kiệm
  - Tiền bán sản phẩm
  - Tiền trợ cấp xã hội
  2.Thu nhập bằng hiện vật:các sản phẩm tự sản xuất ra như:
  - Ngô,khoai,lúa
  - Gia súc(trâu,bò )
  - Gia cầm(gà,vịt )
  - Thủy sản (tôm ,cá )
  - Sản phẩm thủ công mỹ nghệ

  4./ Củng cố( 3 phút)
  - Gọi 1HS trả lời câu 1 SGK:
  + Thu nhập của gia đình là gì?
  + Có những loại thu nhập nào?
  5./ Dặn dò (1 phút)
  - Đọc trước phần còn lại của bài.
  KINH NGHIM
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ngày soạn :
  Ngày dạy :
  Tiết 66 - Bài 25 :
  THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNH (tt)

  I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải:
  1.Kiến thức: HS biết được thu nhập của các hộ gia đình ở Việt Nam.
  2.Kĩ năng: Biết cách làm tăng thu nhập của gia đình.
  3.Thái độ: HS xác định được những việc có thể làm để giúp đỡ gia đình.
  II./ Chuẩn bị:
  1.GV: * Nghiên cứu kỹ SGK và các tài liệu liên quan.
  2.Học sinh: Đọc trước phần III và IV bài 25:Thu nhập của gia đình.
  III./ Tiến trình lên lớp.
  1./Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số - VS . (1 phút)
  2./ Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
  - Thu nhập của gia đình là gì? Trình bày các nguồn thu nhập của gia đình.
  - Nêu các nguồn thu nhập của gia đình em(HS trả lời theo thực tế gia đình).
  3./ Bài mới.
  * Giới thiệu bài1/) Chúng ta đã biết mỗi gia đình có thu nhập khác nhau,từ các nguồn khác nhau.Cụ thể ở nước ta,các gia đình có những hình thức thu nhập như thế nào?Và làm thế nào để có thể tăng thu nhập cho gia đình?Đó chính là nội dung của tiết học hôm nay.

  Tg
  Hoạt động của HS
  Trợ giúp của GV Nội dung  17
  Phút
  17
  phút
  Hoạt động 1Tìm hiểu về nguồn thu nhập của các loại hộ gia đình ở Việt Nam
  - HS: gia đình công nhân viên chức, gia đình sản xuất,buôn bán, dịch vụ
  - HS trả lời theo thực tế của gia đình.
  - HS thảo luận nhóm,trả lời:
  - HS:Thu nhập của gia đình sản xuất: bằng hiện vật
  - Thu nhập của gia đình công nhân viên chức bằng tiền
  - Thu nhập của người buôn bán, dịch vụ bằng tiền
  - HS:thu nhập của các gia đình thành phố chủ yếu bằng tiền còn thu nhập của các hộ ở nông thôn chủ yếu bằng sản phẩm do họ làm ra.

  Hoạt động 2Tìm hiểu các biện pháp tăng thu nhập của gia đình
  - HS thảo luận nhóm,trả lời:
  a) tăng năng suất lao động,tăng ca sản xuất,làm thêm giờ
  b) làm kinh tế phụ,làm gia công tại gia đình
  c)dạy kèm(gia sư),tận dụng thời gian tham gia quảng cáo,bán hàng.
  - Các nhóm khác nhận xét,bổ sung.
  - HS trả lời theo hiểu biết cá nhân.
  - HS :tham gia sản xuất,làm vệ sinh nhà ở,làm một số công việc nội trợ trong gia đình


  - Hãy kể tên các loại hộ gia đình ở Việt Nam?
  - Gia đình em thuộc loại hộ gia đình nào? Thu nhập của gia đình từ những nguồn nào?Ai là người tạo ra thu nhập chính cho gia đình?
  - Em hãy chọn những từ trong khung bên phải để điền vào chỗ trống của các mục a,b,c,d,e?
  - Vậy nguồn thu nhập của các gia đình kể trên thuộc hình thức thu nhập nào?
  - Thu nhập của gia đình thành phố có gì khác so với nông thôn?
  - Hãy chọn những nội dung thích hợp ở bảng bên điền vào chỗ trống của các mục a,b,c trong SGK tr.126?

  - Theo em,ngoài các biện pháp nêu trên còn có biện pháp nào khác để góp phần tăng thu nhập cho gia đình?
  - Em có thể làm gì để góp phần tăng thu nhập cho gia đình?
  III- Thu nhập của các loại hộ gia đình ở Việt Nam:
  1. Thu nhập của gia đình công nhân viên chức: tiền lương,tiền thưởng,lương hưu, lãi tiết kiệm,trợ cấp xã hội

  2. Thu nhập của gia đình sản xuất:lúa,ngô, khoai, sắn, lợn,gà,hàng thủ công mỹ nghệ

  3. Thu nhập của người buôn bán, dịch vụ: tiền lãi, tiền công
  IV-Biện pháp tăng thu nhập của gia đình:
  - Tăng năng suất lao động, tăng ca sản xuất, làm thêm giờ
  - Làm kinh tế phụ,làm gia công tại gia đình
  - Dạy kèm(gia sư),tận dụng thời gian tham gia quảng cáo,bán hàng

  4./ Củng cố( 3 phút)
  - Gọi 1 HS đọc phần Ghi nhớ.
  - Hãy nêu các biện pháp tăng thu nhập của gia đình?
  - Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập cho gia đình?
  5./ Dặn dò (1 phút)
  - Về nhà học bài,áp dụng những điều đã học vào thực tế gia đình và xem trước bài 26: Chi tiêu trong gia đình.
  KINH NGHIM
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Ngày soạn :
  Ngày dạy :
  Tiết 67 - Bài 26 :
  CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH

  I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải:
  1.Kiến thức:HS biết được chi tiêu trong gia đình là gì và các khoản chi tiêu trong gia đình
  2.Kĩ năng:Biết tính toán chi tiêu cá nhân
  3.Thái độ: Có ý thức làm một số việc trong gia đình và tiết kiệm.
  II./ Chuẩn bị:
  1.GV: Nghiên cứu kỹ SGK và các tài liệu liên quan.
  2.Học sinh: Đọc trước bài 26:Chi tiêu trong gia đình.
  III./ Tiến trình lên lớp.
  1./Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số - VS . (1 phút)
  2./ Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
  - Nêu sự khác nhau về thu nhập của gia đình công nhân viên chức với gia đình sản xuất?
  - Nêu một số biện pháp tăng thu nhập cho gia đình?Em đã làm gì để tăng thu nhập cho gia đình?
  3./ Bài mới.
  * Giới thiệu bài:Trong điều kiện kinh tế hiện nay,để có sản phẩm vật chất tiêu dùng cho gia đình và bản thân,người ta phải chi một khoản tiền nhất định để mua sắm hoặc trả công dịch vụ .

  Tg
  Hoạt động của HS
  Trợ giúp của GV Nội dung  17
  Phút
  17
  phút
  Hoạt động 1Tìm hiểu chi tiêu trong gia đình là gì?
  - HS:Con người cần ăn,mặc,ở và các vật dụng phục vụ cho cuộc sống.
  - HS trả lời dựa vào thông tin SGK.
  Hoạt động 2Tìm hiểu các khoản chi tiêu trong gia đình
  - HS thảo luận nhóm,trả lời: ăn,mặc, ở,đi lại,khám chữa bệnh
  - HS :mua thức ăn,quần áo
  - HS trả lời theo thực tế của gia đình.
  - HS:học tập,nghỉ ngơi,giải trí,giao tiếp xã hội
  - Con người cần có nhu cầu gì trong cuộc sống?
  - Muốn đáp ứng những nhu cầu đó cần phải có thu nhập để chi tiêu trong gia đình
  - Vậy em hiểu chi tiêu trong gia đình là gì?
  - GV kết luận.
  - Con người có 2 loại nhu cầu cơ bản không thể thiếu đó là các nhu cầu vật chất và văn hóa tinh thần.
  - Em hãy kể các khoản chi cho nhu cầu vật chất?
  - Em hãy kể các khoản chi của gia đình cho việc ăn uống,may mặc?
  - Em đi đến trường bằng phương tiện gì?Còn bố mẹ đi làm bằng phương tiện gì?
  - Khi bị đau ốm thì em có đi khám bệnh và uống thuốc?
  - Em hãy kể những khoản chi cho nhu cầu văn hóa,tinh thần?
  I-Chi tiêu trong gia đình là gì?
  - Chi tiêu trong gia đình là các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ.

  II-Các khoản chi tiêu trong gia đình:
  1. Chi cho nhu cầu vật chất: ăn, mặc, ở , đi lại, khám chữa bệnh
  2.Chi cho nhu cầu văn hóa,tinh thần:học tập,nghỉ ngơi,giải trí,giao tiếp xã hội

  4./ Củng cố( 3 phút)
  Chi tiêu trong gia đình là gì?
  - Em hãy kể tên các khoản chi tiêu trong gia đình?

  5./ Dặn dò (1 phút)
  Về nhà học bài;đọc phần còn lại của bài,tìm hiểu về chi tiêu của các hộ gia đình ở Việt Nam và biện pháp cân đối thu chi trong gia đình.

  KINH NGHIM
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trả lời · 05-01-2012 lúc 17:46
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  jiasheng2717 jiasheng2717 is offline (1,806 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 2,232 Mua 2 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  1,803
  Tài liệu đã gửi
  1806
  Tài liệu đã bán
  9306
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  477181
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Sơn Béo · Facebook User · 1 bài gởi
  Mình xem bình thường mà. Thanks nhìu
  Trả lời · 22-04-2014 lúc 11:46 #2
 9. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1166084
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

bai 25 cong nghe 6

soan cong nghe lop 6 bai 25

soan bai cong nghe : Thu nhap gia dinh

công nghệ lớp 6 bài 25

công nghệ 6 bài 25

giai cong nghe lop 6 bai 26

cong nghe 6 bai 26 chi tieu trong gia dinh

huong dan soan bai cong nghe 6 bai25

cong nghe lop 6 bai 25

Mon cong nghe 6 bai 26

bai 26 mon cong nghe lop 6

bai 25 mon cong nghe 6

bai 25 thu nhap cua gia dinh

môn công nghệ lớp 6 bài 25

cong nghe 6 bai 25 thu nhap cua gia dinh

tai lieu cong nghe 6 bai 25

bai 25 cong nghe 6 thu nhap cua gia dinh

giai bat cong nghe bai 26 lop6 soạn bài chi tiêu trong gia đình em can lam gi de gop phan tang thu nhap cho gia dinh cong nghe lop 6 cong nghe lop 6bai25 sgk xem công nghệ lớp 6 bài 25 cong nghe bai 25 lop 6 cong nghe bai 26 lop6 bai 25 thu nhap cua gia dinh (tiet 2)

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)