Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Cơ sở pháp lý trong giáo dục và Quản lý giáo dục - PGS.TSKH Nguyễn Văn Hộ

 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  2
 4. Thông tin
  8
 5. Công cụ
 6. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  (Giáo trình phục vụ học viên cao học thạc sĩ Quản lý giáo dục)
  PGS.TSKH Nguyễn Văn Hộ
  Đại học Thái Nguyên - ĐH Sư phạm
  Tài liệu gồm 168 trang

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  I. NHŨNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT
  II. HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM
  III. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIẾT NAM
  IV. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
  V. PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
  CHƯƠNG II: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QLNN VỀ GD&ĐT
  III. BỘ MÁY QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CHƯƠNG III: CÔNG CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  1. Giáo viên mầm non
  2. Giáo viên tiểu học
  3. Giáo viên trung học
  CHƯƠNG IV: VĂN HOÁ LÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỒNG THỜI LÀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ
  NGHĨA XÃ HỘI
  I. Khái niệm văn hoá
  II.Vai trò, vị trí của văn hoá trong phát triển kinh tế - xã hội
  III. Một số vấn đề cơ bản của văn hóa
  IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SỰNGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM
  V. NỘI DƯNG CHỦ YẾU CỦA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HOÁ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
  CHƯƠNG V: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
  I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA KH, CN VÀ MT
  II. NỘI DUNG CHỦ YẾU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH, CN, MT
  CHƯƠNG VI: MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN GD-ĐT TRONG THỜI KÌ CNH, HĐH
  I. Mục tiêu
  II. Những quan điểm chỉ đạo phát triển GD-ĐT
  CHƯƠNH VII: LUẬT GIÁO DỤC
  I. Luật Giáo dục là gì?
  II. Quá trình thể chế hoá quản lí giáo dục ở nước ta
  III. Nội dung cơ bản của Luật giáo dục
  IV. LUẬT PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC
  CHƯƠNG VIII: LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM
  CHƯƠNG IX: ĐIỀU LỆ NHÀ TRƯỜNG
  I. ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON

  II. ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC
  III. ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC
  CHƯƠNG X: QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở ĐỊA PHƯƠNG
  I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  II. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CÁC CẤP Ở ĐỊA PHƯƠNG


  III. TỔ CHỨC BỘ MÁY, TIÊU CHUẨN BIÊN CHẾ CỦA CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG
  CHƯƠNG XI: QUY CHẾ VỀ THANH TRA, KIỂM TRA CÁC BẬC HỌC ẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC
  I. THANH TRA MỘT NHÀ TRƯỜNG
  II. THANH TRA HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT GIÁO VIÊN CÁC CẤP (TỪ MẦM NON TRỞ LÊN ĐẾN TRUNG HỌC)
  CHƯƠNG XII: QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, TẬP THỂ HỌC SINH, SINH VIÊN
  I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  II. DANH HIỆU THI ĐUA
  III. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
  IV. THẨM QUYỀN VÀ QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG DANH HIỆU THI ĐUA
  V. KHEN THƯỞNG, GIẤY KHEN, BẰNG KHEN
  Trả lời · 08-07-2011 lúc 11:52
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  M
  mh264vn mh264vn is offline (2 tài liệu)
  0
  Xem 1,392 Mua 8 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  M
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2011
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu đã bán
  8
  Mã số thành viên
  355430
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. C
  cobecuaanh · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  Toàn tài liệu chuẩn, down nhanh kẻo lỡ
  Trả lời · 08-01-2013 lúc 14:44 #2
 9. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  8
  Mã số thành viên
  836445
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. N
  nqbnqb · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 07-03-2013 lúc 00:07 #3
 11. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  906307
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. Khánh Trần Văn · Facebook User · 1 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 25-02-2014 lúc 20:10 #4
 13. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2014
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1138614
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. B
  biboy · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 13-09-2014 lúc 10:00 #5
 15. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2014
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1209815
  Tài khoản thưởng
  500 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)