Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó cơ sở nao quyêt định bản chất cách mạng và khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?

  ngockho ngockho is offline (15 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  73
 5. Công cụ
 6. TÓM TẮT:  LỜI MỞ ĐẦU
  Đất nước ta, con người Việt Nam ta đang được sống dưới mái nhà bình yên, được độc lập tự do, từ đâu mà chúng ta có được điều đó đây? Đó chính là nhờ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta, Người đã vạch ra con đường cứu nước đúng đắn, Người không chỉ khai thông bế tắc trong đường lối giải phóng dân tộc, mà còn giải quyết đúng đắn, sáng tạo và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các vấn đề trọng yếu nhất của cách mạng nước ta. Chính đường lối cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Người đã tạo nên sức mạnh tổng hợp và phát huy tác dụng, đưa tới những thắng lợi rực rỡ của cách mạng nước ta

  NỘI DUNG
  I.Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh

  II.Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
  1.Cơ sở khách quan
  2. Cơ sở chủ quan

  III. Mối quan hệ giữa nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan trong cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Cơ sở quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

  KẾT LUẬN
  Tính khoa học và tính cách mạng sáng tạo của Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được lịch sử kiểm chứng. Trải qua những biến động của thời cuộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh càng chứng tỏ giá trị và sức sống mãnh liệt của nó. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tinh hoa của dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của Đảng ta và nhân dân ta. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân càng vững tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo.  Trả lời · 27-12-2010 lúc 18:47
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ngockho ngockho is offline (15 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  0
  Xem 14,457 Mua 73 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Mới
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  17
  Tài liệu đã gửi
  15
  Tài liệu đã bán
  133
  Tài liệu đã mua
  30
  Mã số thành viên
  85496
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. N
  ngodao1 · 1 bài gởi
  dit me chung may k cho copy tai lieu
  Trả lời · 18-01-2011 lúc 12:46 #2
 9. N
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  1
  Mã số thành viên
  113341
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  hnam7672395 · Thành Viên KiloBooks · 15 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi
  Trả lời · 09-04-2013 lúc 21:57 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  15
  Tài liệu đã mua
  16
  Mã số thành viên
  910755
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

tieu luan co so hinh thanh tu tuong ho chi minh

de tai co so chu quan va khach quan hinh thanh thanh tu tuong ho chi minh

thảo luận cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh

phan tich co so hinh thanh tu tuong ho chi minh.trog nhung co so do co so nao quyet dinh ban chat ho chi minh

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)