Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN CNXH010 - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  9
 3. Chia sẻ
  6
 4. Thông tin
  16
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU

  Lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng, không xây dựng và phát triển nền dân chủ, hệ thống chính trị trong đó có Nhà nước xã hội chủ nghĩa thì không thể thực hiện quyền lực, quyền dân chủ, quyền làm chủ và mọi lợi ích của nhân dân lao động trên thực tế các lĩnh vực của đời sống xã hội trong lao động xã hội chủ nghĩa.
  Trong bài tiểu luận này sẽ trình bày về vấn đề Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta sẽ đi luận giải từng vấn đề nhỏ, từng khía cạnh để hiểu rõ những bản chất, đặc điểm, chức năng nhiệm vụ . của những vấn đề nêu trên.
  Vấn đề đầu tiên cần nghiên cứu đó là bàn về Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (hay còn gọi là chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa).

  Đề tài: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 01:09
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Ghost Ghost is offline (2,101 tài liệu)
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Xem 9,644 Mua 16 Bình luận 9

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU

  I. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa)
  1. Quan niệm về dân chủ
  2. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
  3. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa
  II. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
  1.Quan niệm về nhà nước xã hội chủ nghĩa
  2. Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa
  III. Cải cach Nhà nước trong quá trình đổi mời hệ thống trong chính trị ở Việt Nam hiện nay
  1. Đổi mới hệ thống chính trị nước ta hiện nay
  2. Cải cách Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
  KẾT LUẬN
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 01:09 #2
 9. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Ghost · Sức Mạnh Tri Thức · 5,257 bài gởi
  I. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa)
  1. Quan niệm về dân chủ

  a) Khái lược lịch sử của vấn đề dân chủ
  Từ trước Công nguyên, cách đây hàng ngàn năm, con người đã biết hợp lực với nhau để sản xuất, để chống lại thiên tai, thú dữ và tự tổ chức những hoạt động chung mang tính xã hội, trong đó có việc cử ra những người đứng đầu các cộng đồng người để thực thi những quy định chung và phế bỏ những người đó nếu họ không thực hiện những quy định chung theo ý nguyện, lợi ích chung của cộng đồng . Từ thời Hy Lạp cổ đại, khi có ngôn ngữ, chữ viết thông dụng thì việc" cử ra và phế bỏ những người đứng đầu " là quyền và sức lực của dân.
  Khi xã hội chiếm hữu nô lệ ra đời, giai cấp chủ nô đã lập ra Nhà nước, và lấy tên là Nhà nước dân chủ – tức là Nhà nước dân chủ chủ nô thống trị đại đa số người lao động là giai cấp nô lệ. Và khi đó thì Nhà nước chủ nô mới chính thức sử dụng danh từ "dân chủ ".Có nghĩa là Nhà nước dân chủ chủ nô có “quyền lực của nhân dân.” Nhưng dân ở đây theo quy định vủa Luật pháp do giai cấp chủ nô quy định gồm giai cấp chủ nô, tăng lữ, thương gia, một số tri thức và người tự do, còn đại đa số nhân dân trở thành nô lệ thì không được gọi là dân.Về thực chất, đây là giai cấp tư hữu, áp bức bóc lột đầu tiên lập ra Nhà nước đã dùng Pháp luật và Nhà nước của nó lạm dụng khái niệm dân chủ để chiếm mất quyền lực thực sự của nhân dân lao động.Sau hàng ngàn năm, đã có nhiều Nhà nước và nhiều giai cấp được hình thành nhưng bản chất vẫn là những giai cấp chiếm mất quyền lực của nhân dân lao động ( vd: g/c phong kiến, tư sản, chế độ dân chủ tư sản).
  Đến khi Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga (1917) thắng lợi, đã bắt đầu 1 thời đại mới - một thời đại thực sự của nhân dân lao động. Họ giành chính quyền, tư liệu sản xuất .Họ đã có được quyền dân chủ một cách thực sự và đã lập ra Nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa, thiết lập một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để thực hiện quyền lực của nhân dân.
  Tóm lại, nhân loại từ lâu đã có nhu cầu và bước đầu thực hiện dân chủ và có quan niệm về dân chủ, đó là việc thực thi quyền lực của dân.
  b) Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ.
  - Chủ nghĩa Mác –Lênin kế thừa những nhân tố hợp lí những hoạt động thực tiễn
  và nhận thức của nhân loại về dân chủ, đặc biệt là việc tán thành dân chủ là quyền lực của nhân dân.
  - Mỗi chế độ dân chủ gắn với nhà nước đều mang bản chất giai cấp thống trị xã hội. Lịch sử nhân loại đã chứng minh rõ có các kiểu dân chủ : chế độ dân chủ chủ nô, chế độ dân chủ tư sản, chế độ dân chủ vô sản .
  Do đó, từ khi có chế độ dân chủ thì dân chủ luôn luôn với tư cách một phạm trù lịch sử, phạm trù chính trị.
  - Từ khi có nhà nước dân chủ , thì dân chủ còn với ý nghĩa là một hình thức nhà nước, trong đó có chế độ bầu cử, bãi miễn các thành viên nhà nước, có quản lí cã hội theo pháp luật nhà nước và thừa nhận nhà nước đó “ quyền lực thuộc về nhân dân”, gắn liền với một hệ thống chuyên chính của giai cấp thống trị xã hội.
  - Với một chế độ dân chủ và nhà nước tương ứng, đều do một giai cấp thống trị cầm quyền chi phối tất cả các lĩnh vực của toàn xã hội, do vậy tính giai cấp thống trị cũng gắn liền với và chi phối tính dân tộc, tính chất của chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội . ở mỗi quốc gia, dân tộc cụ thể.
  Sau khi tìm hiểu về thế nào là dân chủ, có từ bao giờ . bây giờ chúng ta đi nghiên cứu về bản chất của nền dân chủ xã hôi chủ nghĩa.
  2. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
  a) Bản chất chính trị
  Chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ rõ: Bản chất chính trị của nên dân chủ xã hội chủ nghĩa là sự lãnh đạo chính trị của giai cấp công nhân thông qua đảng của nó đối với toàn xã hội, nhưng không phải chỉ để thực hiện quyền lực và lợi ích riêng cho giai cấp công nhân mà chủ yếu là để thực hiện quyền lực và lợi ích của toàn thể nhân dân, trong đó có giai cấp công nhân. Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa .do đó về thực chất là của nhân dân, do dân và vì dân. Lênin đã diễn đạt một cách khái quát về bản chất và mục tiêu của dân chủ xã hội chủ nghĩa rằng: đó là nền dân chủ"gấp triệu lần dân chủ tư sản" . Do vậy, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.
  b) Bản chất kinh tế
  Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dù khác về bản chất kinh tế của các chế độ tư hữu, áp bức, bóc lột, bất công, nhưng cũng như toàn bộ nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nó không hình thành từ ‘hư vô’ theo mong muốn của bất kì ai . Kinh tế xã hôi chủ nghĩa cũng là sự kế thừa và phát triển mọi thành tựu nhân loại đã tạo ra trong lịch sử, đồng thời lọc ra những nhân tố lạc hậu, tiêu cực, kìm hãm của các chế độ kinh tế trước, nhất là bản chất tư hữu, áp bức bóc lột, tấn công đối với đa số nhân dân.
  c) Bản chất tư tưởng văn hoá
  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng Mác – Lênin – hệ tư tưởng của giai cấp công nhân làm nền tảng, chủ đạo đối với mọi hình thái ý thức xã hội khác trong xã hội mới như văn học, nghệ thuật, tôn giáo . Đồng thời, dân chủ xã hội chủ nghĩa kế thừa, phát huy những tinh hoa văn hoá truyền thống các dân tộc, tiếp thu những giá trị tư tưởng – văn hoá, văn minh, tiến bộ xã hội . mà nhân loại đã tạo ra ở tất cả quốc gia, dân tộc .
  Do đó đời sống tư tưởng văn hoá của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa rất phong phú, đa dạng, toàn diện và ngày càng trở thành một nhân tố quan trọng hàng đầu, thành mục tiêu và động lực cho quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  Nền dân chủ tư sản đã hoạt động và thể hiện trên thực tế thông qua hệ thống chính trị tư sản, chủ yếu là thực hiện quyền lực và lợi ích của giai cấp tư sản. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa cũng hoạt động và thể hiện trên thực tế thông qua hệ thống chính trị của nó, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp về hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.
  3. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa
  Quan niệm về hệ thống này: Đó là hệ thống các tổ chức chính trị căn bản, có quy mô quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với sự tồn tại, ổn định và phát triển của một nước xã hội chủ nghĩa, được hình thành và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật chung, phù hợp với vai trò , nhiệm vụ, chức năng của mỗi tổ chức và mối quan hệ giữa các tổ chức đó – toàn bộ hệ thống tổ chức này hoạt động là sự thể hiện trên thực tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  Về cấu trúc cơ bản của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, gắn với vai trò, chức năng của từng tổ chức chính trị của nó, quan điểm của Đảng ta chỉ rõ: đó là gồm có Đảng cộng sản, Nhà nước xã hội chủ nghĩa và các đoàn thể của nhân dân.Đảng ta nêu rõ vai trò, chức năng cơ bản của hệ thống các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa một cách khái quát, đúng thực chất và thực tiễn, đó là : Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí và nhân dân làm chủ. Và khi đó thì hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa phải là chế độ nhất nguyên về chính trị – tức là chỉ có một giai cấp và một Đảng duy nhất lãnh đạo xã hội, đó là giai cấp công nhân và Đảng của nó.
  Trên đây chúng ta vừa nghiên cứu xong về Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tiếp sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu những khía cạnh về Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
  Trả lời · 31-10-2010 lúc 01:10 #3
 11. Sức Mạnh Tri Thức
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,257
  Tài liệu đã gửi
  2101
  Tài liệu đã bán
  9190
  Tài liệu đã mua
  29
  Mã số thành viên
  5
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. H
  hachinguyen_99 · Thành Viên Mới · 38 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 06-01-2013 lúc 09:28 #4
 13. H
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  38
  Tài liệu đã gửi
  32
  Tài liệu đã bán
  379
  Tài liệu đã mua
  12
  Mã số thành viên
  736531
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. D
  diep nhuoc ninh · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu có phí à? Thôi kệ đầu tư cho sự học mà
  Trả lời · 07-05-2013 lúc 09:01 #5
 15. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  987459
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. cá sấu · Thành Viên Tích Cực · 222 bài gởi
  Không hối hận khi mua tài liệu này
  Trả lời · 14-01-2014 lúc 21:08 #6
 17. Thành Viên Tích Cực
  2
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Bài gởi
  222
  Tài liệu đã gửi
  107
  Tài liệu đã bán
  1649
  Tài liệu đã mua
  103
  Mã số thành viên
  40767
  Tài khoản thưởng
  1000 đ
 18. Khamphet Khamphet · Facebook User · 2 bài gởi
  Bạn ơi bạn ở đâu vậy, cho mình đến cảm ơn
  Trả lời · 22-05-2014 lúc 15:09 #7
 19. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1173510
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. V
  vtboy7284 · Thành Viên KiloBooks · 40 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi
  Trả lời · 30-12-2014 lúc 15:07 #8
 21. V
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gởi
  40
  Tài liệu đã mua
  45
  Mã số thành viên
  1291922
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. P
  phuc duc · Thành Viên KiloBooks · 20 bài gởi
  Biết sớm mua ở kilobooks rồi
  Trả lời · 25-03-2015 lúc 19:52 #9
 23. P
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Aug 2013
  Bài gởi
  20
  Tài liệu đã mua
  21
  Mã số thành viên
  1043956
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. kentol94 · Facebook User · Hà Nội, Vietnam · 7 bài gởi
  120 xu không uổng mà, tài liệu quá chất lượng
  Trả lời · 14-06-2015 lúc 18:41 #10
 25. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2015
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  1318662
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

Các từ khoá được tìm kiếm:

tieu luan vè dan chu xa hoi chu nghia o viet nam

quan niem cua mac le nin ve nen dan chu xa hoi chu nghia

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)