Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề Phân tích tài chính Công ty cổ phần may Việt Tiến – Công ty cổ phần may Nhà Bè

  T
  truonghuu truonghuu is offline (30 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  14
 3. Chia sẻ
  16
 4. Thông tin
  21
 5. Công cụ
 6. Phần I : Tình hình nền kinh tế vĩ mô và tình hình ngành may mặc Việt Nam năm 2010. 6
  I. Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2010. 6
  1. Tăng trưởng GDP 6
  2. Hoạt động ngân hàng. 7
  3. Tăng trưởng xuất nhập khẩu. 7
  4. Thu hút vốn FDI. 8
  II. Tình hình ngành dệt may 2010. 8
  Phần II : Giới thiệu hai chung công ty và tình hình năm 2010. 11
  I. Công ty cổ phần may Việt Tiến. 11
  1. Giới thiệu về doanh nghiệp. 11
  2. Các nhóm sản phẩm : 12
  3. Môi trường vi mô. 13
  II. Công ty cổ phần may Nhà Bè. 19
  1. Giới thiệu về doanh nghiệp. 19
  2. Các dòng sản phẩm 19
  3. Môi trường vi mô. 20
  Phần III: Phân tích và so sánh báo cáo tài chính 2 công ty. 24
  I. Bảng Cân đối kế toán. 24
  1. Phân tích. 24
  TÀI SẢN 25
  Tiền và tương đương tiền. 26
  Phải thu. 26
  Tài sản cố định. 26
  Tỷ suất đầu tư = ( TSCĐ+ĐTDH) / Tổng TS. 27
  NGUỒN VỐN 27
  Vốn chiếm dụng. 28
  Nguồn hình thành vốn lưu động. 28
  2. So sánh. 36
  TÀI SẢN 36
  -Xét về cơ cấu tài sản trong tổng tài sản của 2 công ty. 36
  NGUỒN VỐN 38
  Cơ cấu nguồn vốn trong tổng nguồn vốn của hai công ty. 38
  II. Báo cáo kết quả kinh doanh. 41
  1. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thông thường : 43
  Doanh thu thuần. 43
  Giảm giá hàng bán, giảm trừ doanh thu. 43
  Giá vốn hàng bán. 44
  Chi phí bán hàng và quản lý. 44
  Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường. 46
  2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính. 46
  Doanh thu, chi phí từ hoạt động tài chính. 46
  Chi phí lãi vay. 47
  Lợi nhuận từ hoạt động tài chính. 48
  3. Lợi nhuận khác. 48
  4. Cơ cấu hình thành nên tổng lợi nhuận chung của doanh nghiệp. 49
  5. Tổng lợi nhuận của Doanh nghiệp. 50
  III. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 51
  Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh. 51
  Dòng tiền từ hoạt động đầu tư. 52
  Dòng tiền từ hoạt động tài chính. 53
  IV. Phân tích các chỉ số tài chính. 55
  1. Nhóm tỷ số phản ánh khả năng thanh toán. 55

  Tỷ số thanh toán ngắn hạn 55
  Tý số thanh toán nhanh . 56
  Tỷ số thanh toán tức thời 57
  2. Nhóm tỷ số phản ánh khả năng cân đối vốn (cơ cấu tài chính). 57
  Hệ số nợ 58
  Hệ số tự chủ tài chính . 58
  Hệ số cơ cấu vốn . 58
  3. Nhóm tỷ số về khả năng hoạt động. 59
  Vòng quay hàng tồn kho 59
  Hàng tồn kho bình quân 59
  Kỳ thu tiền bình quân . 60
  Các khoản phải thu bình quân. 60
  Vòng quay tổng tài sản . 60
  Vòng quay TSCĐ . 61
  Đánh giá: 62
  4. Nhóm tỷ số về khả năng sinh lời 62
  Tỷ số sinh lợi doanh thu (ROS) 62
  Tỷ số sinh lợi tổng tài sản (ROA) . 63
  Tỷ số sinh lợi vốn CSH (ROE) 64
  Điều đo thể hiện qua đăng thức: 64
  Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) 65
  Trả lời · 05-05-2012 lúc 22:15
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  truonghuu truonghuu is offline (30 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Xem 3,201 Mua 21 Bình luận 14

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  66
  Tài liệu đã gửi
  30
  Tài liệu đã bán
  145
  Tài liệu đã mua
  48
  Mã số thành viên
  479648
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. N
  NemNguyen · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 20-03-2013 lúc 08:54 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  933181
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. S
  silvermoon91nv · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 26-04-2013 lúc 19:08 #3
 11. S
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  978867
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. Q
  quangthangcdnl10 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 03-06-2013 lúc 13:52 #4
 13. Q
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  488189
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. H
  hoangdao3692 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Không hối hận khi mua tài liệu này
  Trả lời · 14-07-2013 lúc 12:08 #5
 15. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1030158
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. N
  nhonln10 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  mai có bài để nộp rồi
  Trả lời · 06-09-2013 lúc 19:09 #6
 17. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  806041
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. C
  ChutLon · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 12-10-2013 lúc 09:51 #7
 19. C
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1077029
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. N
  nhile.dl93 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  Trả lời · 13-10-2013 lúc 13:05 #8
 21. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1077457
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. T
  tinhnhanlangle_1988@yahoo · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 23-10-2013 lúc 09:00 #9
 23. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1083428
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. T
  taquangtrung · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Tài liệu hay thế mà giá phải chăng nữa
  Trả lời · 28-10-2013 lúc 08:05 #10
 25. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  403314
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  moi truong vĩ mô cong ty may mac viettien

  phân tích nguồn tài chính của công ty may Việt Tiến

  phan tích ba cao tai chinh cty viettien

  phan tich tinh hinh tai chinh cty cp viet tien

  phân tích báo cáo tài chính công ty việt tiến

  phan tich bao cao tai chinh cong ty det viet tien

  nguon von cua cong ty may viet tien

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)