Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề môn học chuyên ngành quản trị kinh doanh:" chiến lược marketing-tung sản phẩm mới-bia sông trà ra thị trường"

  thanhsonboss thanhsonboss is offline (39 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  4
 4. Thông tin
  21
 5. Công cụ
 6. CHUYÊN ĐỀ ĐẠT 9 ĐIỂM. ĐÂY LÀ CHUYÊN ĐỀ CỰC KỲ QUAN TRỌNG CỦA CÁC BẠN KHỐI NGÀNH KINH TẾ- MARKETING. TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN BỞI "THANHSONBOSS"

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu:
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  I.Những vấn đề cơ bản về sản phẩm
  1. Khái niệm sản phẩm
  2. Cấp độ các yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm
  3. Khái niệm sản phẩm mới:
  II. Những vấn đề cơ bản về chiến lược sản phẩm mới:
  1.Chiến lược của công ty:
  2.Chiến lược marketing cho sản phẩm mới:
  III. Quy trình phát triển sản phẩm mới:
  CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG VÀ KẾ HOẠCH ĐƯA SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY NƯỚC GIẢI KHÁT QUẢNG NGÃI TẠI THỊ TRƯỜNG QUẢNG NGÃI
  I. Tổng quan về Công ty:
  1. Lịch sử hình thành:
  2. Quá trình phát triển:
  II. ĐĂC ĐIỂM CƠ CẤU QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY:
  1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
  2. Nhiệm vụ và chức năng từng bộ phận:
  3. Tình hình sử dụng nguồn lực của công ty:
  4. Thực trạng sản xuất của Công ty:
  5. Chiến lược tung sản phẩm bia Sông Trà ra thị trường
  6. Đánh giá thực trạng:
  CHƯƠNG III: NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRONG VIỆC THỰC HIỆN TUNG SẢN PHẨM BIA SÔNG TRÀ CỦA CÔNG TY
  I. Những định hướng:
  1. Thị trường mục tiêu:
  2. Phân tích vì sao chọn thị trường mục tiêu
  3.Phân tích các đối thủ cạnh tranh hiện nay trên thị trường
  4. Đối tượng khách hàng công ty sẽ khai thác
  5. Chiến lược giá:
  6. Chiến lược phân phối:
  7. Doanh số và mục tiêu đạt được
  II. Nhóm giải pháp khi tung sản phẩm bia Sông Trà:
  1. Lợi thế giá cả hợp lý:
  2. Tạo ra hoặc tăng thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm
  3. Các chiến dịch khuyến mãi, quảng cáo
  III. Nhóm giải pháp xây dựng các kế hoạch phụ trợ:
  1. Giới thiệu sản phẩm:
  2. Quan hệ với báo chí:
  PHẦN KẾT LUẬN
  TÓM TẮT ĐỀ TÀI
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  MỤC LỤC BIỂU MẪU
  Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm
  Bảng thu nhập bình quân của nhân viên Công ty
  Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty
  Bảng tình hình sử dụng lao động của Công ty
  Bảng lực lượng lao động phân theo trình độ
  Mô hình chung kênh phân phối
  Mô hình cụ thể cho từng thị trường
  Mẫu bảng giả dành cho nhà phân phối
  Bảng kế hoạch doanh số các năm
  Bảng phân bố doanh số các vùng
  Bảng phân bổ doanh số tháng cho từng tỉnh
  Sơ đồ tổ chức bán hàng theo cơ cấu lãnh thổ
  Mẫu báo cáo ngày của nhân viên bán hàng  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng luôn tìm kiếm các sản phẩm mới để hấp dẫn người tiêu dùng, nhưng mấy ai dám chắc được thành công là bao nhiêu phần trăm khi nó được tung ra trên thị trường? Điều này chỉ có được khi nhà sản xuất có một chiến lược cụ thể. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả nhất ba mục tiêu lợi nhuận, vị thế và an toàn.
  Xuất phát từ yêu cầu trên, nhóm đã chọn đề tài “Xây dựng chiến lược tung sản phẩm bia Sông Trà ra thị trường Quảng Ngãi”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Qua việc nghiên cứu tình hình tiêu thụ bia và thực trạng sử dụng các chính sách marketing của công ty để phát hiện những nguyên nhân tồn tại cũng như nguy cơ trong tiến trình mở rộng thị trường, gia tăng sản phẩm. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp giúp công ty nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm, thu hút lôi cuốn được nhiều khách hàng đến với công ty, đưa hoạt động công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thị trường tiêu thụ bia tại Quảng Ngãi và thực trạng sử dụng các chính sách marketing của Công ty nước giải khát Quảng Ngãi.
  Pham vi nghiên cứu của đề tài chỉ đề cập đến chương trình tung sản phẩm bia Sông Trà ra thị trường Quảng Ngãi.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, lấy ý kiến khách hành, . về tình hình thị trường tiêu thụ bia tại Quảng Ngãi. Nhận định đánh giá nhu cầu và khả năng kinh tế của khách hàng.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  - Ý nghĩa khoa học: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm và vai trò của các chính sách marketing trong việc nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
  - Ý nghĩa thực tiễn: Các giải pháp được nêu ra trong đề tài là kết quả của sự đúc kết, tổng hợp các vấn đề có tính tổng quát chung trong việc xây dựng và triển khai các chính sách marketing vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại các đơn vị sản xuất và kinh doanh bia của công ty.
  6. Bố cục của chuyên đề:
  Ngoài Lời mở đầu và phần kết luận, bài tiểu luận gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận.
  Chương II: Thực trạng sản xuất và chiến lược tung sản phẩm mới ra thị trường của Công ty nước giải khát Quảng Ngãi.
  Chương III: Những định hướng, giải pháp trong việc thực hiện chiến lược sản phẩm mới của Công ty nước giải khát Quảng Ngãi ra thị trường
  Trả lời · 24-03-2011 lúc 13:42
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  thanhsonboss thanhsonboss is offline (39 tài liệu)
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Xem 11,797 Mua 21 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Chính Thức
  1
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài gởi
  50
  Tài liệu đã gửi
  39
  Tài liệu đã bán
  956
  Mã số thành viên
  170131
  Tài khoản thưởng
  10 đ
 8. J
  jovialbrat · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Oh my god, tìm mãi mới thấy. Thanks
  Trả lời · 07-03-2013 lúc 12:01 #2
 9. J
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  917350
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. N
  nnp2811 · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 18-05-2013 lúc 20:20 #3
 11. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  998075
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

chuyen de mon hoc nganh quan tri kinh doanh

cac mau bao cao chuyen de mon hoc

chuyen de mon hoc

chuyên đề môn học ngành quản trị kinh doanh chuyên đề ngành quản trị kinh doanh chuyên đề môn học quản trị kinh doanh tai lieu tham khao chuyen de mon hoc chuyen de mon nghien cuu marketing Chuyen de mon hoc nganh qtkd bao cao chuyen de mon hoc nganh quan tri kinh doanh chuyen de mon hoc mon quan tri ban hang mau bao cao chuyen de mon hoc chuyen de quan tri kinh doanh chuyen de mon hoc nghanh quan tri

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)