Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Cho ví dụ về một quan hệ pháp luật cụ thể, phân tích yếu tố chủ thể, khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật đó

  vipnk0kme0 nk0kme0 is offline (11 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  6
 4. Thông tin
  5
 5. Công cụ
 6. LỜI MỞ ĐẦU

  Công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ở nước ta đang đặt ra nhiều vấn đề cần được kiến giải về phương diện lý luận và kiểm chứng về mặt thực tiễn, trong đó, hoàn thiện lý luận quan hệ pháp luật, củng cố, mở rộng và phát triển hệ thống quan hệ pháp luật là một trong những vấn đề cơ bản và thiết thực.
  Trong cơ chế điều chỉnh pháp luật, quan hệ pháp luật là một thành tố quan trọng. Nó là tấm gương phản chiếu đời sống pháp lý hiện thực trên tất cả các lĩnh vực của đất nước qua mỗi chặng đường xây dựng và phát triển, đồng thời nó cũng là cơ sở, là môi trường thực tế để đánh giá hiệu quả pháp luật, giá trị xã hội của pháp luật. Điều này cho thấy quá trình nghiên cứu quan hệ pháp luật ngoài việc tiếp tục phát triển lý luận cơ bản, còn đòi hỏi phải có sự ứng dụng vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, đồng thời làm tiền đề để xây dựng hệ thống pháp luật đạt hiệu quả cao, trật tự pháp luật pháp chế chặt chẽ hơn và ngày càng gần gũi với cuộc sống của người dân.
  Nhận thức được điều này, nhóm 3B đã thống nhất và chọn đề tài: “Cho ví dụ về một quan hệ pháp luật cụ thể, phân tích yếu tố chủ thể, khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật đó”.  I. CƠ SỞ LÍ LUẬN:
  -Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội được quy phạm pháp luật điều chỉnh trong đó các chủ thể có những quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định và được Nhà Nước bảo đảm thực
  Trả lời · 26-11-2012 lúc 21:40
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  vipnk0kme0 nk0kme0 is offline (11 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Xem 2,681 Mua 5 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  15
  Tài liệu đã gửi
  11
  Tài liệu đã bán
  13
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  726764
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. H
  honghanh_98 · Thành Viên KiloBooks · 11 bài gởi
  Bài của mình mà điểm cao sẽ hậu tạ cho bạn thật lớn
  Trả lời · 16-03-2013 lúc 22:25 #2
 9. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  11
  Tài liệu đã gửi
  1
  Tài liệu đã mua
  10
  Mã số thành viên
  929081
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. V
  vuminhthanh · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn.
  Trả lời · 17-03-2013 lúc 17:53 #3
 11. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  929813
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. H
  hangnguyen2905 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Chia sẻ để thành công
  Trả lời · 18-03-2013 lúc 18:28 #4
 13. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  930710
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. H
  huyềnhlu · Thành Viên KiloBooks · 5 bài gởi
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá
  Trả lời · 16-11-2013 lúc 17:47 #5
 15. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  1068344
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

ví dụ về quan hệ pháp luật cụ thể

ví dụ về quan hệ pháp luật

lấy ví dụ về quan hệ pháp luật

http:www.kilobooks.comthreads294416-cho-vi-du-ve-mot-quan-he-phap-luat-cu-the-phan-tich-yeu-to-chu-the-khach-the-va-noi-dung-cua-quan-he-phap-luat-do.html

ví dụ về 1 quan hệ pháp luật cụ thể cho ví dụ về một mối quan hệ pháp luật cụ thể lấy ví dụ về 1 quan hệ pháp luật từ một ví dụ thực tiễn phân tích nội dung của quan hệ pháp luật hành chính cho vú dụ về quan hệ pháp luật cho ví dụ về quan hệ pháp luật ví dụ về một quan hệ pháp luật lay 1 vi du ve quan he phap luat ví dụ về mối quan hệ pháp luật lấy ví dụ về một quan hệ pháp luật ví dụ về một quan hệ pháp luật cụ thể ví dụ cụ thể về quan hệ pháp luật cho vi du ve mot quan he phap luat cu the lấy 1 ví dụ về quan hệ pháp luật và phân tích yếu tố về quan hệ pháp luật đó Vi dụ về 1 quan hệ pháp luật http:www.kilobooks.comcho-vi-du-ve-mot-quan-he-phap-luat-cu-the-phan-tich-yeu-to-chu-the-khach-the-va-noi-dung-cua-quan-he-phap-luat-do-294416 ví dụ về quan hệ pháp luật cho 1 ví dụ về quan hệ pháp luật lay mot vi du ve quan he phap luat ví dụ cụ thể về quan hệ pháp luâth ví dụ về mối quan hệ pháp luật

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)