Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  LUẬN VĂN Chiến lược marketing của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2007-2011

  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  7
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại
  Khóa: 47
  Hà Nội, tháng 5 năm 2012


  LỜI NÓI ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Kể từ khi gia nhập WTO năm 2007 cùng với quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đã có những thay đổi sâu sắc. Hệ thống ngân hàng thương mại đang từng bước cải thiện về quy mô hoạt động cả về số lượng và chất lượng, đa dạng về sở hữu, hướng tới một hệ thống ngân hàng hiện đại, hoạt động đa năng theo tiêu chuẩn quốc tế.
  Tuy nhiên, năm 2011 vẽ ra một bức tranh đáng ngại của thị trường tài chính Việt Nam với sự tăng trưởng nóng của tín dụng kéo theo gia tăng nợ khó đòi ngân hàng (năm 2011 tỷ lệ nợ xấu lên tới 3,3% tổng dư nợ, cao hơn so với mức 2,14% năm 2010)[1] đã bộc lộ nhiều yếu kém của các ngân hàng. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và việc loại bỏ dần các hạn chế đối với hoạt động của các ngân hàng nước ngoài theo cam kết của WTO đã làm cho mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt và đặt ra nhiều thách thức cho các ngân hàng nội địa. Trước tình hình đó, năm 2012, Ngân hàng nhà nước bắt đầu đặt trọng tâm thực hiện đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng để xây dựng thị trường tài chính ngân hàng ngày càng lành mạnh, hiệu quả hơn.
  Như vậy, trước những thách thức của áp lực cạnh tranh cũng như các yêu cầu từ phía Ngân hàng Nhà nước buộc các ngân hàng thương mại phải ra sức nâng cao chất lượng và ứng dụng các hoạt động marketing để xây dựng và phát triển thương hiệu thêm vững mạnh. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng marketing vào lĩnh vực ngân hàng đã bắt đầu được các ngân hàng ở Việt Nam đầu tư thực hiện, tuy nhiên còn khá mới mẻ và còn nhiều tồn tại. Xuất phát từ lý do đó, tôi lựa chọn đề tài: “Chiến lược marketing của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2007-2011” để nghiên cứu sâu hơn việc xây dựng chiến lược và góp phần đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing cho các ngân hàng hiện nay.
  Mục đích nghiên cứu của bài khóa luận này là nhằm nghiên cứu các chiến lược Marketing của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trên cơ sở lý thuyết căn bản của marketing nói chung, và marketing ngân hàng nói riêng trong giai đoạn 2007-2011 khi mà thị trường dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam có nhiều biến chuyển sâu sắc. Từ đó, người viết đưa ra các giải pháp cho việc xây dựng các chiến lược marketing ngân hàng trong thời gian săp tới.
  Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, khóa luận có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
  Thứ nhất, làm rõ khái niệm, đặc điểm của marketing trong lĩnh vực ngân hàng.
  Thứ hai, làm rõ khái niệm, đặc điểm và đặc thù của chiến lược marketing của các ngân hàng thương mại.
  Thứ ba, nghiên cứu việc triển khai chiến lược marketing cúa các ngân hàng thương mại trong giai đoạn vừa qua và định hướng xây dựng trong giai đoạn tiếp.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  Đối tượng nghiên cứu của bài khóa luận là chiến lược marketing của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
  Phạm vi nghiên cứu là tập trung vào ba khối ngân hàng là ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đề tài giới hạn trong phạm vi thời gian từ năm 2007-2011 để thấy được những thay đổi trong xây dựng chiến lược marketing của các ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

  1. Phương pháp nghiên cứu

  Để thực hiện những nội dung trên, người viết đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như:

  • Phương pháp phân tích, tổng hợp
  • Phương pháp diễn giải, quy nạp
  • Phương pháp thống kê
  • Phương pháp mô hình hóa


  1. Kết cấu của đề tài

  Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, phần chính của kháo luận được kết cấu theo 3 chương sau:

  • Chương I: Cơ sở lý luận cho việc xây dựng chiến lược marketing cho các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
  • Chương II: Thực trạng áp dụng chiến lược Marketing cho các ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2007-2011
  • Chương III: Đề xuất một số giải pháp đối với việc xây dựng các chiến lược Marketing ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Với những kiến thức được học và quá trình tìm hiểu và quan sát, người viết đã tổng hợp kiếm thức cơ bản và phân tích thực trạng tình hình để hiểu rõ hơn việc xây dựng chiến lược của các ngân hàng hiện nay, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nào hoàn thiện hơn chiến lược marketing cho các ngân hàng. Do trình độ và thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên bài khóa luận còn nhiều thiếu sót, kính mong nhận được những ý kiến bổ sung và đóng góp từ phía thầy cô và các bạn để bài luận văn có ý nghĩa thiết thực hơn.  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM . 4
  1.1 . Khái quát về Marketing trong lĩnh vực ngân hàng . 4
  1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại và dịch vụ ngân hàng 4
  1.1.2 . Tổng quan về marketing trong lĩnh vực ngân hàng . 5
  1.1.3 . Vai trò của marketing ngân hàng 9
  1.2 . Khái quát về chiến lược Marketing ngân hàng . 10
  1.2.1 . Khái niệm về chiến lược Marketing ngân hàng . 10
  1.2.2 . Một số chiến lược marketing chủ yếu . 11
  1.2.3 . Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing . 13
  1.3 . Nội dung về xây dựng chiến lược marketing ngân hàng . 13
  1.3.1 . Phân tích môi trường marketing . 13
  1.3.2 . Xác định mục tiêu marketing . 16
  1.3.3 . Hoạch định chiến lược marketing . 17
  1.3.4 . Triển khai hoạt động marketing mix . 20
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007-2011 27
  2.1. Bối cảnh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2011 27
  2.1.1 . Khái quát đặc điểm của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam 27
  2.1.2 . Tình hình thị trường ngành ngân hàng trong giai đoạn 2007-2011 28
  2.1.3. Tổng quan về một số chiến lược mà các NHTM sử dụng 33
  2.2. Thực trạng xây dựng chiến lược marketing của một số ngân hàng trong giai đoạn 2007-2011 36
  2.2.1. Chiến lược marketing của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) 36
  2.2.2. Chiến lược marketing của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu . 41
  2.2.3. Chiến lược marketing của ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC 47
  2.3. Đánh giá chung chiến lược marketing của các ngân hàng thương mại giai đoạn 2007-2011 53
  2.3.1. Tổng hợp một vài nét về chiến lược marketing của ba ngân hàng trên . 53
  2.3.2. Đánh giá chung thành tựu và hạn chế về chiến lược marketing của các ngân hàng thương mại ở VN 54
  CHƯƠNG III: TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TỀ . 57
  3.1. Định hướng chiến lược marketing của ngân hàng thương mại trong những năm tới 57
  3.1.1. Dự báo xu hướng phát triển chung của nền kinh tế vĩ mô . 57
  3.1.2. Dự báo thị trường ngân hàng Việt Nam trong những năm tới 59
  3.2 . Cơ hội và thách thức trong thời gian tới của các NHTM ở Việt Nam 61
  3.2.1. Cơ hội 61
  3.2.2. Thách thức . 62
  3.3. Một số giải pháp cho việc xây dựng chiến lược Marketing của các ngân hàng thương mại trong những năm tới 63
  3.3.1. Giải pháp về nghiên cứu môi trường marketing . 63
  3.3.2. Giải pháp về xác định mục tiêu chiến lược . 64
  3.3.3. Giải pháp về việc thiết kế chiến lược . 66
  3.3.4. Giải pháp về xây dựng chương trình marketing mix . 67
  3.4 . Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước . 75
  KẾT LUẬN 78
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79

  DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH

  1. HÌNH ẢNH

  Hình 1.1: Hệ thống cấp bậc chiến lược trong doanh nghiệp . 10
  Hình 1.2: Các chiến lược thị trường . 12
  Hình 1.3: Mô hình năm áp lực cạnh tranh – Michael Potter . 15
  Hình 1.4 : Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu . 19
  Hình 1.5: Các phương pháp phân phối sử dụng công nghệ . 22
  Hình 1.6: Quy trình xây dựng chiến lược marketing . 26
  Hình 3.1: Minh họa về công cụ SEO 71
  Hình 3.2 : Các khía cạnh về năng lực nguồn nhân lực . 72

  1. BẢNG

  Bảng 1.1: Chiến lược tăng trưởng . 13
  Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam 2007-2011 29
  Bảng 2.2: Phân tích SWOT ngân hàng Vietinbank . 37
  Bảng 2.3: Danh mục sản phẩm dịch vụ của Vietinbank . 39
  Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu so sánh NH ACB với một số NH TMCP năm 2009 . 42
  Bảng 2.5: Phân tích SWOT ngân hàng ACB 42
  Bảng 2.6: Danh mục sản phẩm dịch vụ của ACB 44
  Bảng 2.7: Phân tích SWOT ngân hàng HSBC 49
  Bảng 2.8: Mức độ phát triển hệ thống ATM, POS 2007-2011 . 55
  Bảng 3.1: Các chỉ tiêu kinh tế do Chính phủ đề ra . 58

  1. BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 2.1: Số lượng ngân hàng và quy mô tài sản 27
  Biểu đồ 2.2: Thị phần huy động vốn và cho vay của các NHTM 2007-2011 31
  Biểu đồ 2.3: Hệ thống phân phối chi nhánh và phòng giao dịch qua các năm của ACB 45
  Trả lời · 28-10-2012 lúc 22:32
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 2,164 Mua 3 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  7,606
  Tài liệu đã gửi
  7463
  Tài liệu đã bán
  21230
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  535031
  Tài khoản thưởng
  11670 đ
 8. 0
  0beronkt · Thành Viên KiloBooks · 67 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 09-04-2013 lúc 19:41 #2
 9. 0
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gởi
  67
  Tài liệu đã gửi
  54
  Tài liệu đã bán
  33
  Tài liệu đã mua
  15
  Mã số thành viên
  314215
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. R
  realmanhlb · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn.
  Trả lời · 12-04-2013 lúc 15:17 #3
 11. R
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  963225
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

chiến lược marketing của vietinbank

phan tich moi truong mkt cua he thong nhtm

Chiến lược marketing của Vietinbank năm 2007

mo hinh swot cua ngan hang hsbc

marketing ngan hang thuong mai vietinbank

marketing cua vietinbank

marketing ngân hàng vietinbank

chiến lược marketing của ngân hàng vietinbank

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)