Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  CHUYÊN ĐỀ câu hỏi và đáp án môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

  D
  dangkyngay dangkyngay is offline (21 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  4
 3. Chia sẻ
  14
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Vấn đề 1 : Đồng chí hãy phân tích điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam
  Bài làm
  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất, xuất sắc nhất của CNXH khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của Chủ nghĩa Mác. Trước sự khủng hoảng và sụp đổ của CNXH ở Đông Âu và Liên Xô, nhiều người đã bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Các phần tử cơ hội, xét lại và các thế lực thù địch đã lợi dung để tuyên truyền nhằm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhận và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nhất là trong bối cảnh lịch sử hiện nay đang đặt ra một cách bức thiết trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân còn có ý nghĩa rất lớn trong việc hiểu rõ ý nghĩa và nội dung căn bản cụ thể của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn mới – giai đoạn phải thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa
  Vấn đề 2 : Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên CNXH ở Việt Nam khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam” (Cương lĩnh xây dựng đất nước – Nhà xuất bản Sự Thật – 1991, trang 5). Bằng lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học và thực tiễn, đồng chí hãy phân tích làm rõ luận điểm trên.
  Bài làm

  Hơn 8 thập kỷ qua, từ sau cách mạng Tháng Mười Nga (1917) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn, gian khổ và cũng đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang, xây dựng nên một hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn thề giới. Trong cuôc cách mạng xã hội đó, vai trò của Đảng cộng sản là một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của công cuộc cách mạng đó.
  Tuy nhiên, hiện nay khi chủ nghĩa xã hội đang lâm vào giai đoạn thoái trào, sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu đã tác động sâu sắc trên nhiều phương diện, từ kinh tế đến chính trị, tư tưởng, tình cảm, niềm tin lý tưởng vào CNXH và là một thử thách khắc nghiệt bản lĩnh của Đảng Cộng sản các nước XHCN, trong đó có nước ta. Nhiều người đã bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, vấn đề làm sáng tỏ vai trò của Đảng Cộng sản và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng sẽ bảo đảm thắng lợi cho cách mạng Việt Nam là vấn đề hết sức cần thiết, trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn. .

  Vấn đề 3: Đồng chí hãy phân tích tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ . Liên hệ với thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta ?
  BÀI LÀM
  Thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc toàn bộ các lãnh vực đời sống của XH, tạo ra những tiền đề vật chất và tinh thần cần thiết để hình thành một XH mà trong đó những nguyên tắc căn bản của XH XHCN sẽ được thực hiện. Thời kỳ này bắt đầu từ khi giai cấp công nhân giành được chính quyền nhà nước cho đến khi CNXH đã tạo ra được những cơ sở của mình trong các lãnh vực của đời sống XH. Xét về bản chất, mục tiêu nhất quán của các chế độ XH từ khi có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo thì thời kỳ quá độ lên CNXH nằm trong giai đoạn thấp của hình thái KT-XH CSCN
  Trả lời · 06-11-2012 lúc 21:02
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  D
  dangkyngay dangkyngay is offline (21 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  1
  Xem 3,481 Mua 4 Bình luận 4

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  D
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  21
  Tài liệu đã gửi
  21
  Tài liệu đã bán
  61
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  804947
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. N
  nguyenthithituan · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Tài liệu này tôi độc quyền rồi nha ^^
  Trả lời · 28-02-2013 lúc 12:42 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  909215
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. H
  htvn8x · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  nội dung đồ án perfect
  Trả lời · 27-06-2013 lúc 13:03 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1023661
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. T
  thuvienvaokilobooks · Thành Viên KiloBooks · 9 bài gởi
  nhờ hỗ trợ của kilobooks mà mình tìm được tài liệu này. Tk các bạn.
  Trả lời · 16-08-2013 lúc 03:31 #4
 13. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  9
  Tài liệu đã mua
  9
  Mã số thành viên
  1021212
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. D
  datlaidanh · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi
  Trả lời · 06-09-2013 lúc 23:06 #5
 15. D
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  954092
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

bộ câu hỏi có đáp án môn chủ nghĩa xã hội khoa học

câu hỏi và đáp án môn chủ nghĩa xã hội khoa học

dap an môn chủ nghịa xa hoi lop trung cap chinh tri

câu hỏi và đáp án môn chủ nghĩa xã hội

cau hoi va dap an mon chu nghia xa hoi khoa hoc

ngan hang cau hoi mon chu nghia xa hoi khoa hoc

câu hỏi thảo luận môn chủ nghĩa xã hội khoa học đáp án môn chủ nghĩa xã hội khoa học đáp án ngân hàng câu hỏi chủ nghĩa xã hội Hỏi đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học bo cau hoi so sanh ve mon chu nghia xa hoi khoa hoa đề thi và đáp án môn chủ nghĩa xã hội khoa học cac cau hoi ve mon cnxh khoa hoc co ban cau hoi thao luan chu nghia xa hoi khoa hoc cau hoi va dap an mon cnxh de cuong thi chu nghia xa hoi khoa hoc lop trung cap chinh tri cach lien he thuc te mon chu nghia xa hoi khoa hoc bai thi mon chu nghia xa hoi khoa hoc câu hỏi và đáp án chủ nghĩa xã hội khoa học thao luan mon cnxh khoa hoc Tjm kiếm các cau hỏj về khoa hoc và đáp án lien he thuc tien mon chu nghia xa hoi khoa hoc cau hoi lien he thuc tien mon chu nghia xa hoi khoa hoc cach lam bai mon chu nghia xa hoi khoa hoc cau hoi dap an mon chu nghia xa hoi khoa hoc

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)