Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Câu hỏi tình huống môn quản trị học có đáp án hay

  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  26
 3. Chia sẻ
  179
 4. Thông tin
  28
 5. Công cụ
 6. Định dạng file word
  Những câu đưa ra nhiều lần là những câu có nhiều đáp án

  Câu 1
  : Khái niệm Quản trị? Vì sao nói quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Lấy một ví dụ thực tiễn để làm rõ. (3 đáp án)
  Câu 2: Nhà quản trị phân tích môi trường kinh doanh và đưa ra các quyết định. Hãy lấy một ví dụ thành công và 1 ví dụ thất bại trong việc phân tích môi trường kinh doanh phân và ra quyết định của nhà quản trị. Hãy nêu 5 sai lầm trong phân tích môi trường kinh doanh.
  Câu 3: Chọn 1 công ty thành công mà em biết rõ nhất, tóm tắt về công ty đó và phân tích để làm rõ cách quản lý lãnh đạo của công ty đó?
  Câu 4: Chọn 1 công ty thất bại và phân tích để làm rõ những sai lầm trong quản lý và lãnh đạo.
  Câu 5: Một vài so sánh giữa người lãnh đạo và nhà quản lý (tham khảo)
  .Câu 5: Phân biệt giữa Quản lý và Lãnh đạo? DNVN thường có những sai lầm trong quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp.
  Câu 5: Phân biệt giữa quản lý và lãnh đạo? Doanh nghiệp Việt Nam thường có những sai lầm gì trong quản lý và lãnh đạo Doanh Nghiệp?
  Câu 6: Nếu là trưởng phòng/ phó phòng, Anh/ chị làm gì để khuyến khích và dộng viên cấp dưới?
  Câu 6: Giả sử em là trưởng phòng, phó phòng, em có thể làm gì để động viên khuyến khích nhân viên cấp dưới
  Câu 6: Giả sử em là Trưởng hoặc Phó phòng thì em có thể làm gì để động viên khuyến khích nhân viên cấp dưới.
  Câu 6: Giả sử em là Trưởng hoặc Phó phòng thì em có thể làm gì để động viên khuyến khích nhân viên cấp dưới.
  Câu 7: Khái niệm ra quyết định? Những sai lầm mà các nhà quản trị của doanh nghiệp VN thường gặp phải trong việc ra quyệt định. (5 sai lầm-> phân tích). Nêu ví dụ thực tiễn minh họa.
  Câu 8: Những lỗi thường gặp trong công tác hoạch định của các doanh nghiệp Việt Nam .Nêu vd minh họa
  Câu 9: Phân tích mối quan hệ giữa hoạch định và kiểm soát. Các Doanh nghiệp Việt Nam thường nhấn mạnh vào công tác nào?
  Câu 10: Hãy đánh giá công tác phân quyền của cac DNVN. Nêu ví dụ thực tiễn để minh hoạ.
  Câu 11: Hãy nêu 5 phẩm chất quan trọng của Giám đốc DN vừa và nhỏ GĐ của những công ty có quy mô rất lớn. Lãnh đạo của các tập đoàn ở Việt Nam đã có những năng lực đó hay chưa. Hãy nêu ví dụ thực tiễn để minh họa.
  Câu 12: Những yếu tố ảnh hưởng đến cách quản lý, lãnh đạo của một giám đốc. GĐ có cần điều chỉnh cách quản lý, lãnh đạo cho phù hợp với những yếu tố đó hay không?


  Bài làm
  Câu 1: Khái niệm Quản trị? Vì sao nói quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Lấy một ví dụ thực tiễn để làm rõ.
  Cách 1:
  A/ Khái niệm: Quản trị là quá trình làm việc với con người và thông qua con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn luôn thay đổi, trọng tâm của quá trình này là sử dụng có hiệu quả nguồn lực có giới hạn.
  è Giải thích: Khi cá nhân tự mình hoạt động thì không cần phải làm những công việc quản trị. Trái lại, công việc quản trị lại cần thiết khi có các tổ chức. Bởi vì nếu không có kế hoạch, không có tổ chức, không có sự kích thích động viên nhau, cũng như không có một sự kiểm tra chu đáo công việc của mỗi người, thì mỗi người, mỗi bộ phận trong cùng một tổ chức sẽ không biết phải làm gì, và mục tiêu chung sẽ không bao giờ đạt được. Tổ chức nào cũng cần làm những hoạt động quản trị, dù tổ chức đó là một công ty liên doanh, hoặc là một xí nghiệp cơ khí.
  B/ Vì sao nói Quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật?
  1. Quản trị mang tính khoa học: Quản trị là một khoa học vì nó có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương pháp phân tích và có lý thuyết xuất phát từ các nghiên cứu. Quản trị học là một khoa học liên ngành vì nó sử dụng nhiều trí thức của nhiều ngành học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học
  2. Quản trị là một nghệ thuật: Người ta xem quản trị là một nghệ thuật còn người quản trị là ngưởi nghệ sĩ tài năng chính vì xuất phát từ những cơ sở sau:
  - Quản trị là quá trình làm việc với con người và thông qua con con người.
  - Quản trị được học thông qua kinh nghiệm thực tiễn, mà kinh nghiệm thực tiễn lại được hoàn thiện bởi những con người có tài năng tương ứng.
  C/ Lấy một ví dụ thực tiễn để làm rõ:

  Cách 2:
  A/ Khái niệm: như trên
  B/ Vì sao nói Quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật?
  1. Quản trị là một khoa học: Tính khoa học của quản trị thể hiện các đòi hỏi sau

  Phải dựa trên sự hiểu biết sâu sắc các quy luật khách quan chung và riêng (tự nhiên, kỹ thuật và xã hội). Đặc biệt cần tuân thủ các quy luật của quan hệ công nghệ, quan hệ kinh tế, chính trị; của quan hệ xã hội và tinh thần. Vì vậy, quản trị phải dựa trên cơ sở lý luận của ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật như toán học, điều khiển học, tin học, công nghệ học, v.v . cũng như ứng dụng nhiều luận điểm và thành tựu của các môn xã hội học, tâm lý học, luật học, giáo dục học, văn hoá ứng xử .
  Phải dựa trên các nguyên tác tổ chức quản trị (về xác định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn; về xây dựng cơ cấu tổ chức quản trị; về vận hành cơ chế quản trị, đặc biệt là xử lý các mối quan hệ quản trị).
  Phải vận dụng các phương pháp khoa học (như đo lường định lượng hiện đại, dự đoán, xử lý lưu trữ dữ liệu, truyền thông, tâm lý xã hội .) và biết sử dụng các kỹ thuật quản trị (như quản lý theo mục tiêu, lập kế hoạch, phát triển tổ chức, lập ngân quỹ, hạch toán giá thành sản phẩm, kiểm tra theo mạng lưới, kiểm tra tài chính).
  Phải dựa trên sự định hướng cụ thể đồng thời có sự nghiên cứu toàn diện, đồng bộ các hoạt động hướng vào mục tiêu lâu dài, với các khâu chủ yếu trong từng giai đoạn.
  2. Quản trị là một nghệ thuật:

  Tính nghệ thuật của quản trị xuất phát từ tính đa dạng, phong phú của các sự vật và hiện tượng trong kinh tế, kinh doanh và trong quản trị; hơn nữa còn xuất phát từ bản chất của quản trị. Những mối quan hệ giữa con người (với những động cơ, tâm tư, tình cảm khó định lượng) luôn đòi hỏi mà quản trị phải xử lý khéo léo, linh hoạt. Tính nghệ thuật của quản trị còn phụ thuộc vào kinh nghiệm và những thuộc tính tâm lý cá nhân của từng người quản lý; vào cơ may và vận rủi, v.v .

  Nghệ thuật quản trị là việc sử dụng có hiệu quả nhất các phương pháp, các tiềm năng, các cơ hội và các kinh nghiệm được tích luỹ trong hoạt động thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu đề ra cho tổ chức, doanh nghiệp. Đó là việc xem xét động tĩnh của công việc kinh doanh để chế ngự nó, đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại, ổn định và không ngừng phát triển có hiệu quả cao. Nói cách khác, nghệ thuật quản trị kinh doanh là tổng hợp những “bí quyết”, những “thủ đoạn” trong kinh doanh để đạt mục tiêu mong muốn với hiệu quả cao.

  Nghệ thuật quản trị không thể tìm thấy được đầy đủ trong sách báo; vì nó là bí mật kinh doanh và rất linh hoạt. Ta chỉ có thể nắm các nguyên tắc cơ bản của nó, kết hợp với quan sát tham khảo kinh nghiệm của các nhà quản trị khác để vận dụng vào điều kiện cụ thể.
  C/ Lấy một ví dụ thực tiễn để làm rõ:

  Cách 3:
  - Quản trị vừa là khoa học vừa là một nghệ thuật cao.
  Bởi quản trị không những đòi hỏi phải hoàn thành các mục tiêu đã đề ra mà phải hoàn thành chúng với hiệu quả cao nhất có thể được.
  a-Tính khoa học của Quản trị thể hiện:
  - Thứ nhất, quản trị phải đảm bảo phù hợp với sự vận động của các qui luật tự nhiên, xã hội. Điều đó đòi hỏi việc quản trị phải dựa trên sự hiểu biết sâu sắc các qui luật khách quan chung và riêng của tự nhiên và xã hội.
  - Thứ hai, trên cơ sở đó mà vận dụng tốt nhất các thành tựu khoa học, trước hết là triết học, kinh tế học, toán học, tin học, điều khiển học, công nghệ học, và các kinh nghiệm trong thực tế vào thực hành quản trị.
  - Thứ ba, quản trị phải đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi tổ chức trong từng giai đoạn cụ thể. Điều đó cũng có nghĩa, người Quản trị vừa phải kiên trì các nguyên tắc vừa phải vận dụng một cách linh hoạt những phương pháp, những kỹ thuật Quản trị phù hợp trong từng điều kiện, hoàn cảnh nhất định.
  b-Tính nghệ thuật của quản trị thể hiện:
  Nghệ thuật là kỹ năng, kỹ xảo, bí quyết, cái “mẹo” của quản trị. Nếu khoa học là sự hiểu biết kiến thức có hệ thống thì nghệ thuật là sự tinh lọc kiến thức để vận dụng phù hợp trong từng lĩnh vực, trong từng tình huống. Ví dụ:
  - Trong nghệ thuật sử dụng người. trước hết phải hiểu đặc điểm tâm lí, năng lực thực tế của con người, từ đó sử dụng họ vào việc gì, lĩnh vực gì, ở cấp bậc nào là phù hợp nhất; có như vậy mới phát huy hết khả năng và sự cống hiến nhiều nhất của mỗi cá nhân cho tập thể.
  - Nghệ thuật giáo dục con người. Giáo dục một con người có thể thông qua nhiều hình thức: khen – chê, thuyết phục, tự phê bình và phê bình, khen thưởng và kỷ luật đều đòi hỏi ở tính nghệ thuật rất cao. Áp dụng hình thức, biện pháp giáo dục không phù hợp chẳng những giúp cho người ta tiến bộ hơn mà ngược lại làm phản tác dụng, tăng thêm tính tiêu cực trong tư tưởng và hành động.
  - Nghệ thuật giao tiếp, đàm phán trong kinh doanh. Cũng đòi hỏi tính nghệ thuật rất cao. Trong thực tế không phải người nào cũng có khả năng này, cùng một việc như nhau đối với người này đàm phán thành công còn người khác thì thất bại.
  - Nghệ thuật ra quyết định quản trị. Quyết định quản trị là một thông điệp biểu hiện ý chí của nhà quản trị buộc đối tượng phải thi hành được diễn đạt bằng nhiều hình thức như: văn bản chữ viết, lời nói, hành động, Ngoài đặc điểm chung của quyết định quản trị mang tính mệnh lệnh, cưỡng chế ra thì mỗi hình thức của quyết định lại có những đặc điểm riêng, chẳng hạn như quyết định bằng lời không mang tính bài bản, khuôn mẫu như quyết định bằng văn bản chữ viết nhưng lại đòi hỏi ở tính sáng tạo, thích nghi và tính thuyết phục hơn.
  -Nghệ thuật quảng cáo. Trước hết là gây ấn tượng cho người nghe, người đọc. Nhưng trong thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng làm được điều đó. Có những quảng cáo chúng ta xem thấy vui vui, thích thú, có cảm tình sản phẩm của họ. Nhưng cũng có quảng cáo lại thấy chán ngán, gây bực bội, phiền muộn cho người nghe, người đọc, Vì sao như vậy? Đó chính là nghệ thuật quảng cáo. “Nghệ thuật vĩ đại nhất của nghề quảng cáo, là ấn sâu vào đầu óc người ta một ý tưởng nào đó nhưng bằng cách thức mà người ta không nhận thấy được điều đó - khuyết danh” (trích trong “Lời vàng cho các nhà doanh nghiệp” – nhà xuất bản trẻ năm 1994)
  - Nghệ thuật bán hàng: “Nghệ thuật bán tức là nghệ thuật làm cho người mua tin chắc rằng họ có lợi khi họ mua - SHELDON” (trích: “Lời vàng cho các nhà doanh nghiệp” – nhà xuất bản trẻ năm 1994).
  Nghệ thuật là cái gì đó hết sức riêng tư của từng người, không thể “nhập khẩu” từ người khác. Nó đòi hỏi ở người quản trị (mà trước hết là người lãnh đạo) không những biết vận dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học hiện có vào hoàn cảnh cụ thể của mình mà còn tích lũy vốn kinh nghiệm của bản thân, của người khác để nâng chúng lên thành nghệ thuật – tức biến nó thành cái riêng của mình.
  Trả lời · 12-10-2012 lúc 00:17
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
  Xem 17,961 Mua 28 Bình luận 26

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Bronze Member
  5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  12,082
  Tài liệu đã gửi
  11819
  Tài liệu đã bán
  10168
  Tài liệu đã mua
  115
  Mã số thành viên
  388746
  Tài khoản thưởng
  3210 đ
 8. se7en213 · Thành Viên KiloBooks · 46 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 05-04-2013 lúc 13:28 #2
 9. Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Jul 2012
  Bài gởi
  46
  Tài liệu đã gửi
  31
  Tài liệu đã bán
  333
  Tài liệu đã mua
  13
  Mã số thành viên
  678554
  Tài khoản thưởng
  260 đ
 10. H
  hoangdatcom · Thành Viên KiloBooks · 12 bài gởi
  Không hối hận khi mua tài liệu này
  Trả lời · 06-05-2013 lúc 20:57 #3
 11. H
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  12
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  608009
  Tài khoản thưởng
  150 đ
 12. J
  junnie vo · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  nội dung luận văn perfect
  Trả lời · 13-06-2013 lúc 23:05 #4
 13. J
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã gửi
  3
  Tài liệu đã bán
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  622498
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. L
  lebinh291 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo được
  Trả lời · 27-06-2013 lúc 22:50 #5
 15. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1018129
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. T
  ThanhDang1312 · Thành Viên KiloBooks · 20 bài gởi
  Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  Trả lời · 24-10-2013 lúc 17:12 #6
 17. T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Bài gởi
  20
  Tài liệu đã mua
  21
  Mã số thành viên
  835927
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. B
  bjjb0o1111 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 17-11-2013 lúc 07:21 #7
 19. B
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1097288
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. N
  nhatrang4so9 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 20-12-2013 lúc 16:24 #8
 21. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  632200
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. M
  minipham · Thành Viên KiloBooks · 25 bài gởi
  Cảm ơn bạn, cho mình xem tham khảo nhé
  Trả lời · 20-12-2013 lúc 16:57 #9
 23. M
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  25
  Tài liệu đã mua
  31
  Mã số thành viên
  790471
  Tài khoản thưởng
  640 đ
 24. L
  lyheo.09 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 11-01-2014 lúc 14:50 #10
 25. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2014
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1125405
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  bài tập tình huống quản trị học có đáp án

  bài tập tình huống quản trị học có lời giải

  tình huống quản trị học có đáp án

  vì sao hoạt động quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật

  http:www.kilobooks.comcau-hoi-tinh-huong-mon-quan-tri-hoc-co-dap-an-hay-277767

  tình huống quản trị học có lời giải bài tập tình huống môn quản trị học có lời giải xử lý tình huống quản trị học câu hỏi tình huống quản trị học có đáp án câu hỏi tình huống môn quản trị học có đáp án hay bài tập tình huống quản trị học đại cương cau hoi tu luan quan tri hoc ví dụ về quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật http:www.kilobooks.comthreads277767-cau-hoi-tinh-huong-mon-quan-tri-hoc-co-dap-an-hay.html câu hỏi quản trị học có đáp án cau hoi va dap an tu luan chuong 2 mon quan tri hoc bài tập tình huống môn quản trị học đại cương bai tap tinh huong mon quan tri hoc co dap an Tinh huong quan tri hoc co dap an dap an ngan hang cau hoi on thi mon quan tri hoc tình huống tổ chức trong quản trị học có lời giải bai tap tinh huong quan tri hoc dai cuong co dap an Quan tri dai cuong tinh huong bai tap tinh huong nguyen lý quản trị co dap an

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  báo cáo chuyên đề chuyên đề tốt nghiệp danh sách kế toán kiểm toán kinh doanh luận án luận văn luận văn tốt nghiệp quản trị quản trị kinh doanh tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử thực tập tốt nghiệp thư viện tài liệu thư viện trực tuyến thư viện điện tử tiểu luận đề án đề tài đồ án Neu vi du thuc tien ve quan tri vua mang tinh khoa vua mang tinh nghe thuat cau hoi tu luan va dap an mon quan tri hoc vi du quan tri la mot khoa hoc Giai quyet tinh huong quan tri hoc co dap an Tinh huong quan tri hoc co dap an bai tap tinh huong mon quan tri hoc co dap an Bai tap tu luan quan tri tai chinh co dap an ngan hang tinh huong quan tri hoc co dap an các tình huống quản trị học cac tinh huong quan tri hoc co dap an câu hỏi tình huống môn quản trị học tinh huong trong mon quan tri hoc tình huống quản trị học có đáp án cau hoi tinh huong mon quan tri hoc các tình huống hay trong quản trị học yahoo hoi dap mon quan tri hoc chuong 2 xử lý tình huống quản trị học cau hoi tu luan quan tri hoc Tình huống số 14 quan tri hoc Tình huống số 14 quan tri hoc liên diêp tình huống môn quản trị học ví dụ quản trị mang tính nghệ thuật bai tap tinh huong mon quan tri hoc co loi giai câu hỏi tự luận môn quản trị học các tình huống trong môn quản trị học dap an xu ly tinh huong trong mon quan tri hoc bai tap tu luan mon quan tri hoc co dap an nhung cau hoi quan tri hoc co dap an lấy ví duthực tính nghệ thuật cau hoi on tap quan tri hoc co dap an câu hỏi tự luận quản trị học cau hoi on tap mon quan tri hoc co dap an bai tap giai quyet tinh huong mon quan tri hoc dap an bai tap tinh huong mon quan tri hoc Dap an tinh huong mon quan tri hoc 82 cau hoi mon Quan tri hoc cau hoi quan tri hoc co dap an 82 tình huống quản trị học đáp án 82 câu hỏi môn quản trị học bai tap quan tri hoc co dap an cau hoi tinh huong quan tri hoc co dap an Câu hỏi tự luận quản trị học 82 cau hoi quan tri hoc bài tập có lời giải môn quản trị hoc câu hỏi quản trị học dap an mot so tinh huong mon quan tri hoc tình huống quản trị học xu ly tinh huong trong quan tri hoc các tình huống môn quản trị học tinh huong va dap an quan tri hoc cau hoi tinh huong co dap an mon quan tri hoc bài tập quản trị học có lời giải cac tinh huong va cach tra loi quan tri dai cuong tình huống môn quản trị sự thay đổi bài tập quản trị học có đáp án tinh huong quan tri hieu sach dap an bai tap tinh huong so 4 mon quan tri hoc sach hay ve quan tri hoc câu hỏi quản trị học có đáp án giải đáp các tình huống quản trị học Tình huồng về tâm lý quản trị cau hoi on tap quan tri hoc co loi giai Quan tri dai cuong tinh huong cau hỏi tình huong mon quản trị học tình huống quản trị học có lời giải giai bai tap quan tri hoc bai tap tinh huong quan tri hoc dai cuong bai tap tinh huong quan tri hoc co dap an nhung tinh huong va dap an quan tri hoc tra loi bai tap ve quan tri hoc giai bai tap tinh huong quan tri hoc đáp án 14 tình huống quản trị học de thi quan tri hoc tu luan cac tinh huong quan tri hoc giai bai tap tinh huong mon quan tri hoc dai cuong bai tap tinh huong co dap an mon quan tri hoc cau hoi tu luan quan tri hoc co dap an hoi dap ve quan tri hoc giải bài tập tình huống quản trị học tra loi tinh huong 16 trong quan tri hoc cau hoi tu luan thuong gap mon quan tri hoc cau hoi va dap an chuong quyet dinh quan tri dap an ngan hang cau hoi on thi mon quan tri hoc ngan hang 82 cau hoi mon quan tri hoc co dap an cau hoi tinh huong phan hoach dinh mon quan tri cac tinh huong co loi giai mon quan tri hoc cau hoi va dap an mon quan tri hoc 82 tinh huong mon quan tri giai bài tập tình huống quản trị học cau hoi tinh huong mon quan tri kilobook.com bai tap tinh huong quan tri hoc va dap an xử lý tình huống trong quản trị học 16 cau hoi tinh huong quan tri hoc co dap an trả lời 82 cau hỏi quản trị

  Xem các từ khóa (tags) khác