Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Câu hỏi thi vấn đáp cuối kỳ môn nghiên cứu Marketing

  nanaleu1 nanaleu1 is offline (535 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Câu hỏi thi vấn đáp cuối kỳ môn nghiên cứu Marketing (87 câu)
  Đại học Kinh tế Đà Nẵng

  Đề 1 Nêu các nội dung căn bản của quá trình chuẩn bị xử lý dữ liệu.
  Liên hệ với quá trình chuẩn bị để xử lý dữ liệu của nhóm.
  Cung cấp ít nhất 03 ví dụ minh họa từ dự án nhóm nghiên cứu của anh chị.
  Đề 2 Mục đích của việc làm sạch dữ liệu?
  Liên hệ với quá trình làm sạch dữ liệu của dự án nhóm mà anh chị đã thực hiện vừa qua.
  Đề 3 Dữ liệu thô (số liệu chưa được xử lý) thường rơi vào 2 loại lỗi căn bản. Đó là những loại lỗi nào?
  Nêu những phương án khắc phục của nhóm anh/chị trong quá trình triển khai thu thập và làm sạch dữ liệu thu được trong dự án nghiên cứu nhóm
  Đề 4 Mã hóa dữ liệu là gì?
  Nêu các dạng mã hóa phổ biến để xử lý dữ liệu căn bản thu được từ cuộc điều tra của nhóm. Nêu 02 ví dụ minh họa.
  Đề 5 Phân biệt sự khác nhau về cách mã hóa hai dạng câu hỏi đóng và câu hỏi mở.
  Cung cấp ít nhất 04 ví dụ liên hệ với dữ liệu mà nhóm thu thập được từ cuộc khảo sát thông qua bản câu hỏi.

  Đề 6 Có những loại thang đo căn bản nào ?
  Nhóm anh chị đã sử dụng các dạng thức thang đo nào trong dự án nghiên cứu ?
  Cung cấp 02 ví dụ minh họa từ BCH của nhóm.

  Đề 7

  Nên dùng thang đo nào cho các thông tin sau đây
  - Số người thất nghiệp tại các tỉnh thành phố trong cả nước
  - Nơi sinh của đối tượng được nghiên cứu
  Nhóm anh chị đã sử dụng các dạng thức thang đo nào trong dự án nghiên cứu ?
  Cung cấp 02 ví dụ minh họa từ BCH của nhóm.
  Đề 8 Nêu 03 nguyên tắc căn bản khi nhập dữ liệu vào SPSS.
  Anh chị hãy minh họa bằng BCH của nhóm
  Đề 9 Đối với các thang đo định danh (nominal measure), có thể dùng các phương pháp thống kê mô tả dữ liệu nào ?
  Nhóm anh chị đã sử dụng các loại thang đo nào trong dự án nghiên cứu? Hãy giải thích và cung cấp 02 ví dụ minh họa.  Đề 10 Trong một cuộc điều tra về sử dụng kem đánh răng, có 4,17% đối tượng cho là vô ích, 37,5% cho là có ích, 33,33% cho là rất có ích, và 25% cho là tối cần thiết. Anh chị hãy xác định số yếu vị (mode) và khoảng tứ trung vị (interquartile range).
  Dự án nghiên cứu của anh chị đã sử dụng các tham số thống kê nào? Nêu 02 ví dụ minh họa.
  Đề 11 Phân biệt thống kê nhân quả với thống kê mô tả. Nêu các tham số quan trọng và phổ biến trong thống kê nhân quả.
  Nhóm anh chị có áp dụng thống kế nhân quả trong dự án nghiên cứu không ? Tại sao?
  Đề 12 Hãy phân biệt giữa câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu.
  Cung cấp 03 ví dụ về giả thuyết nghiên cứu từ dự án nhóm của anh chị hoặc dự án nhóm mà anh chị biết.
  Đề 13 Giả sử mục tiêu nghiên cứu của dự án là xem xét giới tính có ảnh hưởng như thế nào đến hành vi lựa chọn nước hoa của người tiêu dùng cá nhân. Anh chị hãy chỉ ra các biến số liên quan và thang đo tương ứng.
  Nêu các mục tiêu nghiên cứu chính của nhóm anh chị và các yêu cầu về dữ liệu cần có (nội dung, thang đo).
  Đề 14 Hãy nêu kỹ thuật phân tích tương quan và kiểm định giả thuyết có thể có đối với các trường hợp biến độc lập là biến định danh, biến phụ thuộc là biến định danh
  Cung cấp 02 ví dụ từ dự án nghiên cứu của nhóm hoặc dự án mà anh chị biết.
  Đề 15 Nêu các kỹ thuật phân tích hai biến trong trường hợp biến độc lập là biến định danh và biến phụ thuộc là biến định lượng.
  Cung cấp 02 ví dụ từ dự án nghiên cứu của nhóm hoặc dự án mà anh chị biết.
  Trả lời · 18-05-2013 lúc 21:46
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  nanaleu1 nanaleu1 is offline (535 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 884 Mua 1 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  580
  Tài liệu đã gửi
  535
  Tài liệu đã bán
  504
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  840215
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. Thuan Truong Minh · Facebook User · Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam · 9 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 26-09-2015 lúc 08:55 #2
 9. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2015
  Bài gởi
  9
  Tài liệu đã mua
  9
  Mã số thành viên
  1341047
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)