Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Câu hỏi ôn tập và đáp án môn kỹ thuật soạn thảo văn bản

  K
  kimoanh280890_bmt kimoanh280890_bmt is offline (7,356 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  214
 3. Chia sẻ
  154
 4. Thông tin
  244
 5. Công cụ
 6. Câu hỏi ôn tập và đáp án môn kỹ thuật soạn thảo văn bản


  Những câu màu xanh học tủ nhá . các câu này thuộc chương 1 và chương 7-hợp đồng
  Đây là kq lao động của bạn Diệp và Linh dựa trên sự năng đông =)) của bạn Hoàng Tuyên Dương
  Câu 1 Tại sao công tác quản lý tổ chức lại cần có 1 hệ thống Vb?
  + Vb là phương tiện là công cụ để thu thập thông tin cần thiết cho tổ chức qlý và người lãnh đạo
  + Có một hệ thống VB hoàn chỉnh giúp tạo ra sự đồng bộ trong các hoạt động qlý,thi hành và hướng các hđ này vào thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổ chức
  + Hệ thống vb giúp cho nhà lãnh đạo nắm chắc đc các chủ trương đường lối của Đảng, nhà nc, nắm bắt đc những thông tin mang tính trọng yếu từ đó giúp cho những quyết định của nhà lãnh đạo trong công tác quản lý đc chính xác hiệu quả hơn
  + Thông qua hệ thống Vb chúng ta có thể phát hiện những bất cập, bẩt hợp lý trong hoạt động quản lý của mỗi cơ quan từ đó khắc phục, sửa chữa để công tác qlý trở nên thống suốt. Đồng thời cho phép đánh giá trình độ tổ chức, khả năng sang tạo, tinh thần chấp hành, ý thức tôn trọng PL, chấp hành những quy định quyết định của cấp trên và sự vận dụng các Vb cấp trên vào thực tiễn chỉ đạo hđ cơ quan đơn vị mình
  + HTVB chỉ rõ cho mỗi cá nhân bộ phận biết đc chức trách và bổn phận của mình trong tổ chức quản lý và hướng họ vào hoạt động thống nhất của DN

  Câu 2: Tại sao nói Vb là phương tiện truyền đạt thông tin quan trọng nhất trong công tác qlý tổ chức?
  Trong Xh văn minh, thông tin trở thành yếu tố quan trọng nhất, chính vì vậy việc truyền tải truyền dạt thông tin phải đầy đủ kịp thời chinh xác. VB là phương tiện truyền đạt thông tin quan trọng nhất vì:
  + Người lãnh đạo có nhu cầu rất lớn về thông tin VB. Nhu cầu sử dụng thông tin vb mỗi cấp bậc trong cơ quan là khác nhau, cấp lãnh đạo càng cao thì phạm vi quan tâm càng lớn. Nhu cầu về thông tin vb càng rộng. Việc cung cấp đầy đủ thông tin Vb giúp cho nhà lãnh đạo nâng cao suất lao động, ra các quyết định qlý kịp thời chính xác
  + Nhà lãnh đạo phải tiếp nhận thông tin, báo cáo từ cấp dưới, đối tác vừa phải chuyển các thông tin của mình tới các bộ phận có lien quan nghĩa là phải trao đổi thông tin, mà việc trao đổi ấy thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống VB
  + Vb trở thành phương tiện truyền đạt các quyết định lãnh đạo. thông qua VB nhà lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện các quyết định, đánh giả đúng hoạt động của các đvị cá nhân thuộc thẩm quyền
  của mình

  Câu 3: Tại sao các văn bản quản lý tổ chức phải có giá trị pháp lý?
  - Chức năng pháp lý của văn bản được thể hiện trong nội dung của các văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật và các quan hệ luật pháp tồn tại trong xã hội, trong việc vận dụng các quy phạm pháp luật vào đời sống thực tiễn cũng như giải quyết các nhiệm vụ có tính bắt buộc theo quy định của pháp luật.
  - Nội dung trong văn bản chính là những phát ngôn chính thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội.
  - Văn bản là cơ sở pháp lý mang tính chuẩn mực và cưỡng chế trong việc vận dụng giả quyết mọi vấn đề nảy sinh trong xã hội, trong đời sống thực tế.
  Vì thế văn bản phải có giá trị pháp lý làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, đơn vị, tổ chức kinh tế xã hội.

  Câu 4: Tại sao nói văn bản là công cụ đắc lực để các nhà lãnh đạo quản lý và điều hành tổ chức:
  - Văn bản là phương tiện chứa đựng và truyền đạt các quy định quản lý
  - Quản lý là 1 quy trình bao gồm nhiều khâu từ hoạch định, xây dựng tổ chức, kiểm tra, đánh giá. Trong tất cả các khâu nói trên khâu nào cũng cần có sự tham gia của văn bản, trong hoạt động quản lý xã hội thì mọi quyết định quản lý đều phải thể hiện bằng văn bản.
  - Người lãnh đạo quản lý luôn phải ra nhiều quyết định quản lý sau khi đã thu thập phân tích xử lý 1 cách đầy đủ toàn diện nhiều thông tin cần thiết qua hệ thống văn bản quản lý.
  - Văn bản là sản phẩm thể hiện sự tuân thủ, thi hành những quyết định của cấp trên cũng như thể hiện sự năng động sang tạo của cấp dưới, thể hiện khả năng tổ chức công việc có khoa học không của mỗi cơ quan, của mỗi người quản lý, của mỗi người lãnh đạo. Nhìn vào hệ thống văn bản ban hành của 1 cơ quan có thể đánh giá trình độ năng lực của nhà lãnh đạo.

  Câu 5: Tại sao nói Vb đã thiết lập QHXH giữa các cá nhân, bộ phân và tổ chức? Hãy chỉ ra 1 số Vb thực hiện chức năng này
  Mọi Vb đều bắt nguồn từ nhu cầu XH, từ yêu cầu của các mqh XH và phản ánh quan hệ XH của các cá nhân tổ chức. Bất kỳ VB mới ra đời đều phải hướng vào phát triển quan hệ chung hoặc quan hệ cụ thể nhất định. Sau khi ra đời vb sẽ điều chỉnh 1 hay 1 số quan hệ Xh nào đó nhằm tạo ra những mqh Xh mới cho phù hợp vs hoàn cảnh và sự tiến bộ XH
  Trong quá trình điều hành quản lý theo các mục tiêu đã định các cấp ngành phải sự dụng hệ thống các loại Vb để thu thập và truyền đạt thông tin từ đối tượng này đến đối tượng khác, giữa các cơ quan, đơn vị tổ chức, giữa cấp trên với cấp dưới, cá nhân với cá nhân. Quá trình quá đó đã làm xuất hiện mối quan hệ xã hội nhiều mặt cần giải quyết

  Câu 6: Tại sao nói Vb là cơ sở của công tác thanh tra kiểm tra
  Kiểm tra là điều kiện kiên quyết và tất yếu nhằm đảm bảo cho bộ máy hoạt động hiệu quả. Thông qua công tác kiểm tra các cấp ngành có thể phát hiện những hiện tượng quan lieu, giấy tờ, đánh giá đúng đắn năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm,tính năng động ý thức chấp hành PL của những cơ quan, cán bộ cấp dưới. Trên cơ sở phát hiện những thiếu sót đó từng cơ quan sẽ ngăn chặn đc những sai lầm và đề ra bp khắc phục
  Với công tác kiểm tra thì HTVB có ý nghĩa hết sức quan trọng vì nó đc xem xét trên các góc độ sau đây:
  + Kiểm tra tính hợp lý của việc xuất hiện hay ban hành Vb. 1 vb mới ra đòi phải xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, phù hợp với đk hoàn cảnh cụ thể nhất định. Nó phải ko trái với nội dung của Vb cấp trên cũng như vs những Vb đã ban hành trc đó

  + Nội dung của Vb là kết quả thực hiện chúng. điều đó có nghĩa là phải xem xét Vb có tính khả thi ko, hay nói cách khác là có phù hợp với yêu cầu của cuộc sống, quyền lợi và khả năng của đối tượng thi hành ko

  Câu 7: Tại sao nói văn bản phản ánh trình độ của cán bộ quản lý và lãnh đạo:
  - Văn bản là phương tiện truyền đạt các quyết định quản lý => việc sử dụng các phương tiện này như thế nào phụ thuộc vào năng lực của các nhà lãnh đạo.
  - Nâng cao hệ thống văn bản giúp cho nhà lãnh đạo nắm được chủ trương đường lối cuộc sống của đảng, từ có có thể 1 mặt thể hiện đúng, tuân thủ đúng , mặt khác có thể vận dụng sang tạo vào những điều kiện hoàn cảnh của cơ quan mình.
  - Qua hệ thống văn bản người lãnh đạo hiểu rõ những yêu cầu mệnh lệnh của cấp trên. Từ đó người lãnh đạo tiến hành yêu cầu cấp dưới thực hiện các quyết định quản lý đã ban hành, kiểm tra hiệu lực của các loại văn bản thông qua kết quả công tác vận dụng vào công tác nghiệp vụ hay thi hành tổ chức.
  => Văn bản là sản phẩm thể hiện sự tuân thủ, thi hành những quyết định của cấp trên cũng như thể hiện sự năng động sang tạo của cấp dưới, thể hiện khả năng tổ chức công việc có khoa học không của mỗi cơ quan, của mỗi người quản lý, của mỗi người lãnh đạo. Nhìn vào hệ thống văn bản ban hành của 1 cơ quan có thể đánh giá trình độ năng lực của nhà lãnh đạo.

  Câu 8: Tại sao nói Vb phản ánh bản chất các sự vật hiện tượng trong tổ chức ở những đơn vị không gian và thời gian nhất định
  Mỗi vb ra đời đều dựa trên cầu của XH tại thời điểm và không gian nhất định chúng phản ánh những biến cố đã hoặc đang xảy ra. Thông qua HTVB đó ng ta nhận biết đc những sự kiện, những vấn đề kinh tế, chính trị, VH XH của thời điểm ban hành văn bản. Những VB chứa đựng chúng được lưu giữ qua thời gian và trở thành vật chứa sử liệu quan trọng. Những Vb đó đc lưu giữ và nó phản ánh mọi hđ của từng cơ quan đơn vị qua các mốc thời gian một cách trọn vẹn ko hề thêm bớt hay bóp méo

  Câu9: Tại sao phải phân loại Vb? sự phân loại VB có ý nghĩa gì với công tác soạn thảo VB?
  HTVB rất phong phú, phức tạp cần phải phân loại chúng để có phương pháp soạn thảo và quản lý chúng 1 cách thích hợp
  Ý nghĩa của phân loại văn bản đối với công tác soạn thảo
  Soạn thảo vb là rất quan trọng đòi hỏi 1 quy trình cụ thể bao gồm: cách thức tiến hành, các bước công việc đc sắp xếp theo trình tự cụ thể để tạo ra văn bản 1 cách khoa học nhất
  Mỗi vb thì có yêu cầu riêng về hình thức, nội dung và thể thức. Đặc biệt về nội dung, tùy theo từng lọai Vb mà người soạn thảo lựa chọn kết cấu, xử lý thông tin đưa vào cho phù hợp. Vì vậy phân loại vb có vai trò quan trọng trong việc định hướng lựa chọn thể thức, tìm kiếm thông tin và cách thức trình bày thích ứng để làm rõ những vấn đề cơ bản, phù hợp với những yêu cầu mà vb để ra
  Trả lời · 21-11-2011 lúc 16:06
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  K
  kimoanh280890_bmt kimoanh280890_bmt is offline (7,356 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 20,282 Mua 244 Bình luận 214

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  K
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  7,336
  Tài liệu đã gửi
  7356
  Tài liệu đã bán
  8695
  Mã số thành viên
  383874
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. V
  vodanh123456 · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  thanks chủ thớt nhiều
  Trả lời · 17-12-2012 lúc 20:48 #2
 9. V
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  854845
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. P
  phan huyen · 1 bài gởi
  thank you verry much
  Trả lời · 22-12-2012 lúc 00:58 #3
 11. P
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  858851
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. V
  vanphongdienkhanh · 2 bài gởi
  xin cảm ơn nhìu về tài liệu này
  Trả lời · 30-12-2012 lúc 10:04 #4
 13. V
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  864907
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. T
  tanghuy · 1 bài gởi
  cám ơn bạn đã up tài liệu rất hay
  Trả lời · 31-12-2012 lúc 11:27 #5
 15. T
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  865404
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. P
  phongphudl · 2 bài gởi
  thank you verry much
  Trả lời · 03-01-2013 lúc 20:47 #6
 17. P
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  867824
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. T
  tuongvanchin · 1 bài gởi
  Các bạn đã vất vả rồi, cám ơn nhé!
  Trả lời · 09-01-2013 lúc 22:08 #7
 19. T
  0
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  603606
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. T
  thanhthuy2411 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  thank you very much ơn này xin nghi lòng tạc dạ
  Trả lời · 10-01-2013 lúc 09:45 #8
 21. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  872917
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. H
  hung140582 · 1 bài gởi
  Em cảm ơn các bác nhiều nha :x
  Trả lời · 14-01-2013 lúc 21:49 #9
 23. H
  0
  Tham gia ngày
  Jan 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  878611
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. G
  gacon24 · Thành Viên KiloBooks · 60 bài gởi
  Chia sẽ thêm nhiều tài liệu hay nhen
  Trả lời · 25-01-2013 lúc 00:20 #10
 25. G
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Aug 2012
  Bài gởi
  60
  Tài liệu đã gửi
  8
  Tài liệu đã bán
  5
  Tài liệu đã mua
  74
  Mã số thành viên
  718589
  Tài khoản thưởng
  600 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 12311 ... >>
 • Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách

  Các từ khoá được tìm kiếm:

  đề thi môn soạn thảo văn bản có đáp án

  đề thi môn kỹ thuật xây dựng văn bản

  đề thi soạn thảo văn bản có đáp án

  câu hỏi và đáp án môn khoa học hành chính

  architect http:www.kilobooks.comthreads151891-cau-hoi-on-tap-va-dap-an-mon-ky-thuat-soan-thao-van-ban.html cau hoi on tap soan thao van ban trac nghiem mon soan thao van ban cau hoi trac nghiem mon soan thao van ban http:www.kilobooks.comcau-hoi-on-tap-va-dap-an-mon-ky-thuat-soan-thao-van-ban-151891 bài tập môn soạn thảo văn bản cau hoi ky thuat soan thao van ban môn kỹ thuật soạn thảo văn bản câu hỏi ôn thi môn khoa học hành chính câu hỏi và đáp án thi môn kỷ thuật soạn thảo văn bản cau hoi trac nghiem ky thuat soan thao van ban dap an mon xay dung van ban phap luat cau hoi va dap an mon ky thuat xay dung van ban taj sao noj vb la cong cu dac luc de nha djeu hanh va quan ly to chuc De cuong on tap mon ky thuat soan thao van ban đề thi môn soạn thảo văn bản và đáp án Cau hoi on tap mon ki thuat xay dung va ban hanh van ban de thi soan thao van ban co dap an đề cương môn soạn thảo văn bản đề thi trắc nghiệm môn soạn thảo văn bản

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

  câu hỏi ôn thi môn khoa học hành chính cau hoi thi va dap an mon soan thao van ban cau hoi trac nghiem mon soan thao van ban de cuong on tap mon soan thao van ban cau hoi on tap mon soan thao van ban cau hoi va dap an mon xay dung van ban phap luat nhan dinh dung sai mon ki thuat soan thao van ban tai lieu mon ki thuat soan thao van ban de thi soan thao van ban co dap an môn kỹ thuật soạn thảo văn bản de thi mon soan thao van ban va quan li nha nuoc nhung cau hoi trac nghiem ve soan thao van ban ôn tập môn kĩ thuật xây dựng văn bản nhan dinh mon xay dung van ban phap luat mon ky thuat xay dung van ban pl Cau hoi thi mon khoa hoc hanh chinh mon kt xay dung van ban pl bai tap mon kt xay dung van ban pl cau hoi ky thuat soan thao van ban mon hoc ky thuat soan thao van ban co y nghia gi y nghia mon hoc ky thuat soan thao van ban cau hoi môn xây dựng văn bản pháp luật on tap mon ki yhuat soan thao van ban Ý nghĩa Môn học soạn thảo văn bản trac nghiem mon soan thao van ban câu hỏi môn văn bản pháp luật Câu hoi và đap an soan thao van ban phap luat câu hoi ôn tập mon soan thảo văn bản Câu hỏi và đáp án soan thao van pháp luât câu hỏi ôn tập môn khoa học hành chính cau hoi mon xay dung van ban đề thi môn soạn thảo văn bản Đề thi môn Soạn thảo văn bản hỏi và đáp môn văn bản pháp luật giai dap mon khoa hoc hanh chinh cau hoi nhan dinh mon kt xay dung van ban nhan dinh dung sai mon soan thao van ban de thi va dap an mon ky thuat xay dung van ban de thi het mon ky thuat soan thao van ban ôn thi soạn thảo văn bản ôn thi xây dựng văn bản pháp luật cau hoi on tap mon quan ly soan thao van ban hoi-dap ve soanthaovanban de thi mon van ban soan thao van ban co dap an de thi mon KY THUAT soan thao van ban co dap an de thi co dap an mon ky thuat soan thao van ban bai tap on thi mon ky thuat soan thao van ban de thi va dap an ky thuat soan cong van tai lieu on tap mon ki thuat xay dung van ban cau hoi dung sai cua mon soan thao van ban cau hoi mon khoa hoc hanh chinh cau hoi trac nghiem he soan thao van ban va dap an học soan thao van bản qua câu hoi trac nghiem cau hoi mon ky thuat xay dung van ban de thi mon ki thuat soan thao va xay dung van ban đề thi môn kỹ năng soạn thảo văn bản đe cương môn kỹ thuat soạn thao vân ban đề thi kĩ thuật soạn thảo văn bản nhan dinh dung sai mon xay dung van ban phap luat de thi mon xay dung van ban phap luat ôn tập soạn thảo văn bản đáp án môn soạn thảo văn bản cau hoi va đap an mon ky thuat to chuc cong so cau hoi dung sai mon soan thao van ban hoi dap mon ky thuat saon thao van ban phap luat cau hoi kiem tra mon soan thao van ban bài tập môn soạn thảo văn bản cau hoi nhan dinh mon xay dung vanban phap luat De cuong on tap mon ky thuat soan thao van ban hoi dap mon khoa hoc hanh chinh cau hoi nhan dinh dung sai mon khoa hoc hanh chinh cau hoi on tap mon ky thuat soan thao van ban de thi thuc hanh soan thao tren may dap an thi thuc hanh soan thao trac nghiem ky thuat soan thao van ban Nhung cau hoi ve mon soan thao van ban Trac nghiem mon xay dung van ban phap luat cau hoi on thi mon khoa hoc hanh chinh bai tap mon ky thuan van ban ôn thi môn kỹ năng lãnh đạo quản lý cau hoi nhan dinh ve ky thuat soan thao van ban cau hoi mon ky thuat soan thao va ban hanh van ban Đap an bai tong ket va ôn tâp ki thuat 8 cau hoi kiem tra mon ki thuat soan thao van ban tai sao noi van ban la cong cu dac luc cau hoi va dap an mon ky thuat xay dung van ban câu hỏi môn kỹ thuật thi công cau hoi soan thao van ban cau hoi trac nghiem mon ky nang soan thao van ban tai lieu on tap mon ky thuat soan thao van ban de thi dap an dai cuong soan thao van ban de thi dap an dai cuong saoan thao van ban cau hoi va dap an mon ky thuat thi cong cau hoi on tap soan thao van ban De thi mon soan thao Van ban co dap an đap an de thi soan thao van ban trung cap cau hoi mon soan thao van ban Đề thi môn soạn thảo văn bản bai tap trac nghiem ky nang soan thao van ban cau hoi trac nghiem ve soan thao van ban dap an mon xay dung van ban phap luat bai tap ky thuat soan thao van ban soan văn câu hỏi ôn tập đề thi cuoi ki mon soan thao van ban co đap an câu hỏi ôn tập môn soạn thảo văn bản cau hoi trac nghiem ky thuat soan thao van ban De thi co dap an mon soan thao van ban ôn thi môn xây dựng văn bản pháp luật đề thi soạn thảo văn bản có đáp án cau hoi mon xay dung van ban phap luat thi trac nghiem luat soan thao van ban ôn tập môn xây dựng văn bản lời giải môn soạn thảo cau hoi dap an mon khoa hoc hanh chinh bai tap nhan dinh mon ky thuat xay dung van ban de thi mon ky thuat soan thao van ban de thi mon ky thuat xay dung van ban Cau hoi on thi mon xay dung vbpl nhan dinh dung sai trong mon ky thuat van ban cau hoi va dap an mon soan thao van ban bai tap xay dung vb phap luat cau hoi on thi tot nghiep mon xdvbpl cau hoi on tap va dap an mon soan thao van ban de kiem tra thuc hanh soan thao van ban câu hỏi đúng sai môn stvb giải đề thi môn Xây dựng VBPL Bai tap mon soan thao van ban cau hoi trac nghiem soan thao van ban hanh chinh trac nghiem soan thao van ban de thi môn soạn thảo văn bản co dap an cau hoi trac nghiem soan thao van ban nhưng c trac nghiem mon soan thao van ban phap luat bai tap va dap an soan thao van ban soam thao van ban cau hoi trac nghiem co dap an đề kiêm tra trac nghiem mon soan thao van ban đề thi môn kỹ thuật xây dựng văn bản kiêm tra trac nghiem mon soan thao van ban đề thi môn soạn thảo văn bản trac nghiem mon ky thuat soan thao van ban ôn thi soan thao van ban trắc nghiệm môn soạn thảo văn bản cau hoi on thi mon ky thuat soan thao van ban nhung cau hoi on thi soan thao trắc nghiệm môn kĩ thuật soan cac cau hoi ve môn ky nang soan thao van ban ôn tập môn soạn thảo văn bản đề cương môn soạn thảo văn bản bai tap xay dung van ban phap luat đề thi soạn thảo văn bản nhan dinh dung sai ky thuat soan thao van ban

  Xem các từ khóa (tags) khác