Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Câu hỏi ôn tập môn kinh tế môi trường

  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  40
 3. Chia sẻ
  19
 4. Thông tin
  117
 5. Công cụ
 6. Bộ môn kinh tế và quản lý Môi trường

  câu hỏi ôn tập môn kinh tế môi trường

  Câu hỏi 1: Trình bầy đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế môi trường.
  Câu hỏi 2: Trình bầy các khái niệm: môi trường, môi trường sống, môi trường sống của con người và hệ sinh thái. Giữa các khái niệm đó có gì giống nhau, khác nhau?
  Câu hỏi 3: Trình bầy những đặc trưng cơ bản của hệ thống môi trường và các cách phân loại môi trường.
  Câu hỏi 4: Trình bầy khái niệm, cách phân loại tài nguyên thiên nhiên. Phân loại tài nguyên thiên nhiên theo khả năng phục hồi và không phục hồi có ý nghĩa thực tiễn gì?
  Câu hỏi 5: Trình bầy các khái niệm: ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và sự cố môi trường. Cho ví dụ.
  Câu hỏi 6: Trình bầy các khái niệm: phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế. Chúng khác nhau ở những chỗ nào?
  Câu hỏi 7: Phân tích những ưu điểm và nhược điểm của các mô hình phát triển kinh tế đã tồn tại trong lịch sử. Chúng đã có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo vệ môi trường?
  Câu hỏi 8: Trình bầy mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam từ sau Đại hội VI của Đảng. Quan điểm bảo vệ môi trường được thể hiện như thế nào trong văn kiện Đại hội VIII của Đảng.
  Câu hỏi 9: Trình bầy khái niệm "phát triển bền vững" và các chỉ số phản ánh sự phát triển bền vững.
  Câu hỏi 10: Phân tích những nhận thức (cũ và mới) về mối quan hệ giữa phát triển và môi trường. Tại sao chất lượng cuộc sống phải được tạo nên bởi 3 cực: kinh tế, xã hội và môi trường?
  Câu hỏi 11: Dựa vào mô hình 1.5 ở trang 23 của giáo trình kinh tế môi trường hãy chứng minh rằng môi trường là một hệ thống mở.
  Câu hỏi 12: Ngoại ứng là gì và bao gồm những loại nào? Tại sao lại nói ngoại ứng là một trong những nguyên nhân gây ra sự thất bại của thị trường? Dùng đồ thị để phân tích cho trường hợp: a) Ngoại ứng tiêu cực, b) Ngoại ứng tích cực.
  Câu hỏi 13: Hàng hoá công cộng là gì? Tại sao lại nói hàng hoá công cộng là một trong những nguyên nhân gây ra sự thất bại của thị trường.
  Câu hỏi 14: Khi nào thì chất lượng môi trường trở thành hàng hoá? Tại sao lại nói chất lượng môi trường là hàng hoá công cộng?
  Câu hỏi 15: Thế nào là chuẩn mức thải, lệ phí thải? Cho ví dụ.
  Câu hỏi 16: Khi nào thì người ta ưa thích lệ phí thải hơn chuẩn mức thải? Cho ví dụ.
  Câu hỏi 17: Khi nào thì người ta ưa thích chuẩn mức thải hơn lệ phí thải? Cho ví dụ.
  Câu hỏi 18: Thế nào là giấy phép xả thải có thể chuyển nhượng? Cho ví dụ.
  Câu hỏi 19: Thế nào là quyền sở hữu tài sản? Dùng đô thị để phân tích sự vận hành của mô hình mặc cả ô nhiễm trong nền kinh tế thị trường. Phát biểu định lý Coase và phân tích những hạn chế của nó.
  Câu hỏi 20: Thế nào là giải pháp kiện đòi bồi thường? Giải pháp đó khác với thuế môi trường ở chỗ nào?
  Câu hỏi 21: Khi nào thì việc khai thác nguồn tài nguyên sở hữu chung có hiệu quả và khi nào thì không có hiệu quả? Cho các ví dụ.
  Câu hỏi 22: Tại sao lại nói hàng hoá công cộng là phí chuyên hữu và phí kình địch? Cho 3 ví dụ về hàng hoá chất lượng môi trường mang tính chất đó.

  Câu hỏi 23: Đánh giá tác động môi trường là gì? Có tầm quan trọng như thế nào? Những đối tượng nào của hoạt động phát triển cần được Đánh giá tác động môi trường ?
  Câu hỏi 24: Thế nào là phân tích chi phí - lợi ích mở rộng? Nêu trình tự tiến hành, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp đó.
  Câu hỏi 25: Trình bầy các nguyên tắc cơ bản của phân tích kinh tế - tài chính đối với một dự án phát triển. Các chỉ tiêu chủ yếu nào được dùng để đánh giá sự phân tích kinh tế - tài chính?
  Câu hỏi 26: Phân tích sự cần thiết và nội dung của công tác quản lý Nhà nước đối với môi trường.
  Câu hỏi 27: Trình bầy các công cụ luật pháp đang được sử dụng để quản lý môi trường trên thế giới và ở Việt Nam.
  Câu hỏi 28: Trình bầy các công cụ kinh tế đang được sử dụng để quản lý môi trường trên thế giới và ở Việt Nam.
  Câu hỏi 29: Các cơ quan chủ yếu nào có chức năng quản lý Nhà nước về môi trường? Nhiệm vụ của các cơ quan đó là gì?
  Câu hỏi 30: Thuế Pigou tối ưu là gì? Nêu cách tính thuế Pigou. Cho ví dụ bằng tính toán cụ thể (với một hàm thiệt hại giả định). Tại sao có thể nói ở mức sản xuất cân bằng tối ưu xã hội thì sẽ có mức ô nhiễm tối ưu?
  Câu hỏi 31: Trình bầy những vấn đề môi trường toàn cầu cấp bách nhất hiện nay. Nêu phương hướng giải quyết những vấn đề đó trong tương lai gần.
  Câu hỏi 32: Trình bầy những vấn đề môi trường cấp bách nhất hiện nay ở Việt Nam. Nêu phương hướng giải quyết những vấn đề đó trong tương lai gần.
  Trả lời · 02-10-2009 lúc 10:57
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  pilot pilot is offline (4,198 tài liệu)
  đang tập lái
  5
  Xem 11,149 Mua 117 Bình luận 40

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  đang tập lái
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài gởi
  5,336
  Tài liệu đã gửi
  4198
  Tài liệu đã bán
  41427
  Tài liệu đã mua
  71
  Mã số thành viên
  2
  Tài khoản thưởng
  22594 đ
 8. H
  hồng sen · 2 bài gởi
  Cảm ơn BQT Kilobooks đã tạo ra sân chơi bổ ích cho mọi người
  Trả lời · 04-01-2013 lúc 13:41 #2
 9. H
  0
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  841012
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. V
  vudhnh · 5 bài gởi
  Mình tải được rồi, cám ơn BQT đã hỗ trợ mình nhiệt tình mặc dù là tài liệu free
  Trả lời · 08-01-2013 lúc 13:52 #3
 11. V
  0
  Tham gia ngày
  Aug 2012
  Bài gởi
  5
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  703399
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. N
  nganguyen85 · Thành Viên KiloBooks · 4 bài gởi
  Down free mà nhanh thật
  Trả lời · 10-01-2013 lúc 12:08 #4
 13. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gởi
  4
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  793236
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 14. S
  sasicumavn · 1 bài gởi
  Chia sẻ tài liệu miễn phí
  Trả lời · 10-01-2013 lúc 20:21 #5
 15. S
  0
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  759622
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 16. V
  vutgiang54dt · 7 bài gởi
  Tài liệu hay thật đấy
  Trả lời · 22-02-2013 lúc 13:46 #6
 17. V
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  7
  Tài liệu đã mua
  7
  Mã số thành viên
  902606
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 18. D
  Dung Thinh · 1 bài gởi
  Kilobooks rất thiết thực cho sinh viên chúng mình
  Trả lời · 07-03-2013 lúc 23:25 #7
 19. D
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  918135
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 20. H
  huynhanhkt · 1 bài gởi
  Cảm ơn kilobooks nhen
  Trả lời · 23-03-2013 lúc 10:51 #8
 21. H
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  937263
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 22. P
  phantanly · Thành Viên Mới · 12 bài gởi
  Có tài liệu này sớm đỡ phải thi lại rồi
  Trả lời · 08-04-2013 lúc 16:50 #9
 23. P
  Thành Viên Mới
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  12
  Tài liệu đã mua
  11
  Mã số thành viên
  904581
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 24. T
  thuyan.sgu · 1 bài gởi
  hi vọng kilobooks nhiều tài liệu free hơn
  Trả lời · 14-04-2013 lúc 10:00 #10
 25. T
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  930213
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks
 • 123 ... >>
 • Các từ khoá được tìm kiếm:

  tài liệu môn kinh tế môi trường

  tai sao noi chat luong moi truong la hang hoa cong cong

  http:www.kilobooks.comthreads4074-cau-hoi-on-tap-mon-kinh-te-moi-truong.html

  các công thức môn kinh tế môi trường

  khai niem o nhiem toi uu

  tai sao noi chat luong moi truong la hang hoa

  tai sao noi ngoai ung tieu cuc la nguyen nhan that bai cua thi truong

  tai sao chat luong moi truong la hang hoa

  tai sao noi ngoai ung tieu cuc va ngoai ung tich cuc deu gay ra that bai thi truong

  tai sao noi o nhiem moi truong la ngoai ung

  on tap mon kinh te moi truong

  tai lieu on tap mon kinh te moi truong

  chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng

  vì sao nói chất lượng môi trường là hàng hóa

  Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)