Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  ĐỒ ÁN Cầu dầm Thép liên hợp bản BTCT 5x34 m (kèm bản vẽ)

  P
  phuocduy86 phuocduy86 is offline (1,746 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
  8
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. PA 1 : Cầu dầm Thép liên hợp bản BTCT 5x34 m

  PA 2 : Cầu dầm super T căng trước 5x34 m

  Mặt cắt ngang 7.5+2x1.4+2x0.25 . 5 dầm

  Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

  Lời cảm ơn 1
  Nhiệm vụ đồ án .2
  Nhận xét của giáo viên hướng dẫn .3

  Mục lục .5

  PHẦN I: SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

  Chương mở đầu:
  I. Giới thiệu chung. 9
  II. Điều kiện địa chất thủy văn 10
  III.Những điều kiện thực tế 12
  IV. Nhiệm vụ thiết kế. 13
  Phương án I: Cầu giản đơn thép liên hợp bêtông cốt thép
  Chương I:Giới thiệu chung
  I.Bố trí chung toàn cầu 15
  II.Số liệu thiết kế. 15
  Chương II: Các kích thước chủ yếu của kết cầu nhịp
  I. Kết cấu nhịp 17
  Chương III :Tính toán dầm chính(sơ bộ PA1)
  I. Xác định đặc trưng hình học của tiết diện dầm 18
  II.Xác định hệ số phân bố tải trọng theo phương ngang cầu 23
  III.Xác định nội lực tại các mặt cắt 27
  IV. Kiểm tra tiû lệ cấu tạo chung 32
  V. Xác định các lực hóa dẻo trên tiêt diện dầm 33
  VI.Xác định trục trung hoà dẻo(PDA) 34
  VII.Xác định moment dẻo (MP) 35
  VIII.Phân loại tiết diện dầm 35
  IX. Kiểm toán dầm theo TTGHCĐ theo tiết diện dặc chắc 36
  Chương IV : Thiết kế trụ cầu (sơ bộ PA1)
  I. Số liệu thiết kế 39
  II.Tải trọng tính toán 39
  III.Tổ hợp tải trọng 44
  Chương V : Móng cọc cho trụ(sơ bộ PA1)
  I.Số liệu địa chất 46
  II.Số liệu ban đầu 47
  III. Tính toán sức chịu tải của cọc 48
  Chương VI : Tính toán mố cầu(sơ bộ PA1)
  I.Số liệu tính toán 51
  II.Kích thước và hình dạng 51
  III.Tính toán tải trọng tác dụng lên mố 52
  IV. Tổ hợp nội lực 54
  Chương VII : Móng cọc cho mố(sơ bộ PA1)
  I.Số liệu địa chất 55
  II.Số liệu ban đầu 56
  III. Tính toán sức chịu tải của cọc 57
  Phương án II: Cầu dầm giãn đơn BTCT dự ứng lực SUPER- T
  Chương VIII : Thiết kế dầm SUPER-T( sơ bộ PA2)
  I.Số liệu thiết kế 61
  II.Hệ số phân bố hoạt tải 62
  III.Xác định nội lực tại các mặt cắt đặc trưng 66
  IV. Tính toán và bố trí cốt thép 80
  V. Đặc trưng hình học của tiết diện dầm 82
  VI. Kiểm tra dầm chụi uốn ở trạng thái giới hạn cường độ 84
  Chương IX : Thiết kế trụ cầu (sơ bộ PA2)
  I.Các kích thước cơ bản 86
  II.Các điều kiện cơ bản 86
  III.Vật liệu sử dụng 86
  IV.Tải trọng tĩnh tác dụng lên kết cấu 86
  V. Tổ hợp tải trọng 90
  Chương X : Móng cọc cho trụ(sơ bộ PA2)
  I.Số liệu địa chất 92
  II.Số liệu ban đầu 93
  III. Tính toán sức chịu tải của cọc 94
  Chương XI : Tính toán mố cầu(sơ bộ PA2)
  I.Các kích thước cơ bản 96
  II.Các điều kiện cơ bản 98
  III.Vật liệu sử dụng 98
  IV.Tải trọng tác dụng lên mố 98
  V. Tổ hợp tải trọng 102
  Chương XII : Móng cọc cho mố (sơ bộ PA2)
  I.Số liệu địa chất 104
  II.Số liệu ban đầu 105
  III. Tính toán sức chịu tải của cọc 106
  So sánh lựa chọn phương án thiết kế
  PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT
  Chương I:Thiết kế lan can lề bộ hành
  I. Tính toán lan can 111
  II.Tính toán lề bộ hành 115
  III. Kiểm toán va xe cho gờ chắn bánh 118
  IV. Tính lực truyền xuống bản mặt cầu 122
  Chương II:Tính toán bản mặt cầu – dầm ngang
  I. Số liệu tín toán 124
  II.Tính nội lực trong bản hẫng 124
  III.Tính nội lực trong bản giữa 126
  IV.Thiết kế cốt thép cho bản mặt cầu 130
  V. Kiểm tra ở trạng thái giới hạn sử dụng 131
  VI. Tính toán dầm ngang 133
  Chương III:Thiết kế dầm chủ( SUPER- T)
  I. Số liệu thiết kế 138
  II. Thiết kê cấu tạo 139
  III.Tính toán đặc trưng hình học, hệ số phân bố ngang 144
  IV. Xác định nội lực tại các mặt cắt đặc trưng 150
  V. Tính toán và bố trí cốt thép 170
  VI. Tính đặc trưng hình học 172
  VII.Tính toán các mất mát DƯL 174
  VIII.Kiểm toán dầm 177
  IX.Kiểm tra độ võng độ vồng của dầm 183
  X. Tính duyệt theo lực cắt 185
  Chương IV:Tính toán gối cầu19
  I.Giới thiệu chung 190
  II.Chọn các kích thước sơ bộ cho gối 190
  III.Kiểm tra ứng suất nén của cao su 190
  IV. Xác định chiều dày toàn bộ của cao su theo điều kiện chịu lực trượt 191
  V. Xác định góc trượt do lực hãm xe 191
  VI.Kiểm tra độ lún thẳng đứng của gối 191
  VII.Kiểm tra ổn định trượt của gối cầu 191
  Chương V:Tính toán trụ cầu
  I.Các kích thước cơ bản 192

  II.Các điều kiện cơ bản 192
  III.Vật liệu sử dụng 192
  IV.Tải trọng tác dụng lên kết cấu 192
  V. Thiết kế xà mũ theo phương ngang cầu 202
  VI.Thiết kế xà mũ theo phương dọc cầu 208
  VII.Thiết kế thân trụ 213
  Chương VI : Móng cọc cho trụ
  I.Số liệu địa chất 222
  II.Số liệu ban đầu 223
  III. Tính toán sức chịu tải của cọc 224
  IV.Tính toán nội lực cọc 227
  V.Kiểm tra ổn định đất nền quanh cọc 235
  Chương VII:Tính toán mố cầu
  I.Các kích thước cơ bản 237
  II.Các điều kiện cơ bản 238
  III.Vật liệu sử dụng 238
  IV.Số liệu kết cấu phần trên 238
  V Tải trọng tác dụng 239
  VI. Tổ hợp tải trọng 251
  VII. Thiết kế cốt thép cho các mặt cắt 253
  VIII.Thiết kế tường cánh 261
  Chương VIII:móng cọc cho mố
  I.Số liệu địa chất 271
  II.Số liệu ban đầu 272
  III. Tính toán sức chịu tải của cọc 273
  IV.Tính toán nội lực cọc 276
  V.Kiểm tra ổn định đất nền quanh cọc 284
  VI.Thiết kế cốt thép cho bệ 285
  Chương IX:TÍNH TOÁN BẢN LIÊN TỤC NHIỆT
  I.Giới thiệu bản liên tục nhiệt 292
  II. Các thông số ban đầu 292
  III.Tính toán nội lực 292
  IV.Xác định tổ hợp nội lực dùng để kiểm toán 303
  V.Tính thép theo trường hợp cột chụi nén lệch tâm 304
  VI.Kiểm tra nức theo TTGH sử dụng 306
  PHẦN III: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG
  Chương I: BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỦ ĐẠO CÔNG TRÌNH CẦU

  I. Thời gian thi công 309
  II. Mặt bằng công trường 309
  III. Tổ chức thi công 309
  Chương II: Thiết kế thi công trụ
  I. Các số liệu tính toán 315
  II.Tính toán chiều dày lớp bêtông bịt đáy 315
  III.Tính toán cọc ván thép 316
  IV.Tính toán ván khuôn trụ 319
  Tài liệu tham khảo 322
  Trả lời · 01-12-2011 lúc 14:47
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  P
  phuocduy86 phuocduy86 is offline (1,746 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Xem 3,475 Mua 3 Bình luận 1

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  P
  Thành Viên Tích Cực
  3
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài gởi
  1,964
  Tài liệu đã gửi
  1746
  Tài liệu đã bán
  2192
  Tài liệu đã mua
  25
  Mã số thành viên
  128720
  Tài khoản thưởng
  620 đ
 8. L
  levanque2013 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Đề tài khó thật, mãi mới tìm thấy ở đây bài mẫu. Thanks
  Trả lời · 26-06-2013 lúc 18:55 #2
 9. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1013339
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)