Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  THẠC SỸ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  29
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. I/Cơ sở lí luận:
  1.Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa:
  Cách mạng xã hội chủ nghĩa được hiểu theo hai nghĩa:
  -Nghĩa rộng: là một quá trình cải biến cách mạng toàn diện,triệt để
  lâu dài,bao gồm hai giai đoạn:
  + Giai đoạn 1: bắt đầu từ khi giai cấp công nhân thông qua chính đảng
  của mình lãnh đạo nhân dân lao động dùng bạo lực đập tan nhà nước của giai cấp bóc lột ,giành chính quyền,thiết lập nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
  +Giai đoạn 2 : giai cấp công nhân sử dụng nhà nước của mình để làm công cụ cải tạo xã hội cũ,xây dựng xã hội mới :xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.Qúa trình cải biến xã hội này chỉ kết thúc khi xã hội mới được tạo lập một cách vững chắc.
  -Nghĩa hẹp: cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc đấu tranh chính trị ,kết thúc bằng việc giai cấp công nhân giành được chính quyền ,thiết lập chuyên chính vô sản,hoặc còn được hiểu là sự chuyển biến từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở các nước thuộc địa sau khi giành độc lập.
  2. Nguyên nhân của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa:
  Cũng như các cuộc cách mạng xã hội đã từng diễn ra trong lich sử ,cách mạng xã hội chủ nghĩa là kết quả tất yếu của sự phát triển các mâu thuẫn và là con đường giải quyết mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản.
  +Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất đã đạt tới trình độ xã hội hóa cao với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.
  +Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức với
  giai cấp tư sản.
  +Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa xuất hiện thêm những mâu thuẫn :mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với chủ nghĩa đế quốc. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc.
  Những mâu thuẫn này phát triển đến mức gay gắt đòi hỏi phải được giải
  quyết.Cách mạng xã hội chủ nghĩa nổ ra là tất yếu nhằm giải quyết những mâu thuẫn đó.
  Cách mạng xã hội chủ nghĩa không thể diễn ra một cách tự phát mà là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài ,gian khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chủ động ,tạo ra tình thế chớp lấy thời cơ cho cách mạng nổ ra và giành thắng lợi.
  Hiện nay,nhờ có cách mạng khoa học công nghệ phát triển,chủ nghĩa tư bản ứng dụng những thành tựu mới của khoa học công nghệ trong sản xuất nên tạo ra bước nhảy vọt trong phát triển kinh tế.Điều đó góp phần giúp chủ nghĩa tư bản có điều kiện điều chỉnh những vấn đề xã hội,giúp chủ nghĩa tư bản tồn tại trong giới hạn của nó.Nhưng cũng chính sự phát triển ở mức độ cao đó ,chủ nghĩa tư bản đồng thời cũng đang tạo ra những tiền đề vật chất quan trọng,ngày càng chín muồi cho cách mạng xã hội chủ nghĩa.Nó bộc lộ những mâu thuẫn vốn có của nó,nội tại của nó ngày càng sâu sắc hơn (lực lượng sản xuất ngày càng phát triển làm cho giai cấp công nhân tăng cả về số lượng lẫn chất lượng-yếu tố quyết định đến sự tồn tại hay không tồn tại của chủ nghĩa tư bản,tệ nạn phân
  biệt chủng tộc,phân biệt giàu nghèo ).Đây chính là những yếu tố khách quan phủ nhận chủ nghĩa tư bản thông qua cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  -Mục tiêucao nhất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là giải phóng
  con người,giải phóng xã hội đem lại hạnh phúc cho người lao động. Do đó,cùng với việc xóa bỏ chế độ tư hữu,giai cấp công nhân lãnh đạo nhân dân lao động lật đổ chế độ áp bức,bóc lột, từng bước xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất,xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản,tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện.
  -Cách mạng xã hội chủ nghĩa là nhằm giải phóng tất cả những người lao
  động và do chính những người lao động thực hiện dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng của nó.
  +Do mục đích của cách mạng xã hội chủ nghĩa và do địa vị kinh tế-xã
  hội của mình mà giai cấp công nhân là giai cấp giữ vai trò vừa là động lực chủ yếu,vừa là người tổ chức lãnh đạo cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  +Ở các nước có nền kinh tế chậm phát triển,nông dân còn chiếm số đông
  trong dân cư thì giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng hết sức to lớn.Vì vậy, giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông dân hợp thành động lực trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.Trí thức là một bộ phận tiêu biểu cho trí tuệ của đất nước,có vai trò hết sức to lớn và là lực lượng quan trọng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  Trả lời · 23-02-2011 lúc 15:42
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  ocnhoi88 ocnhoi88 is offline (4,784 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Xem 9,895 Mua 4 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Thành Viên Tích Cực
  4
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  4,918
  Tài liệu đã gửi
  4784
  Tài liệu đã bán
  3145
  Tài liệu đã mua
  215
  Mã số thành viên
  109553
  Tài khoản thưởng
  60 đ
 8. N
  nh0x_buon_kt · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Không hối hận khi mua tài liệu này
  Trả lời · 21-02-2013 lúc 16:26 #2
 9. N
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  901742
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. L
  lekhacchien · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  Thư viện hoạt động cần kinh phí chứ các bạn, chúng ta có đóng góp gì nhiều đâu. Đây là cách giúp thư viện kilobooks ngày càng vững mạnh.
  Trả lời · 08-04-2013 lúc 18:01 #3
 11. L
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  957862
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. Y
  yuka · Thành Viên KiloBooks · 2 bài gởi
  cũng may có bài mẫu. Mình hoàn thành luận văn cuối năm rồi.
  Trả lời · 05-02-2014 lúc 20:02 #4
 13. Y
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Feb 2014
  Bài gởi
  2
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  1131277
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

cách mạng XHCN ở Việt Nam

cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hien nay http:www.kilobooks.comcach-mang-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam-24214 cach mang xa hoi chu nghia o viet nam liên hệ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam Cuoc cach mang xa hoi chu nghia o viet nam lien he cmxhcn o viet nam nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam cmxhcn ở việt nam cách mạng xã hội ở việt nam cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay cmxhcn o viet nam cach mang xa hoi chu nghia viet nam liên hệ cách mạng xhcn ở việt nam tien trinh cach mang xa hoi chu ngia o viet nam lien he cach mang xa hoi chu nghia o viet nam cuộc cách mạng xhcn ở việt nam cách mạng xã hội chủ nghĩa tại việt nam cach mang xa hoi chu nghia thưc tien o viet nam cach mang xa hoi chu nghia o viet nam hien nay cách mạng xhcn ở nước ta lien he thuc tien cmxhcn viet nam

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

báo cáo cách chủ chuyên đề hội luận án luận văn luận văn thạc sỹ luận văn tiến sỹ mạng nam nghĩa tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử thạc sỹ thư viện tài liệu thư viện trực tuyến thư viện điện tử tiến sỹ tiểu luận việt đề án đồ án cach mang xa hoi chu nghia viet nam cách mạng xã hội chủ nghĩa việt nam lien he dong luc cmxhcn o viet nam cách mạng xhcn tại việt nam cm xhcn lien he cm vn quá trình tiến hành CM XHCN ở VN cach mang xa hoi chu nghia o viet nam cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam viet nam dien ra cmxhcn cmxhcn o viet nam lien he cmxhcn o viet nam lien he qua trinh cmxhcn o viet nam cmxhcn ở việt nam Cách mạng XHCn ở việt nam 2 giai đoạn của cmxhcn ở việt nam cmxhcn ở viet nam cách mạng XHCN ở Việt Nam tai lieu ve cach mang viet nam xhcn cuộc cách mạng xhcn ở việt nam cuoc CMXHCN o VN cach mang xa hoi ơ viet nam lien he thuc tien cmxhcn viet nam Cuoc cach mang xa hoi chu nghia o viet nam cach mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam cách mạng xhcn ở nước ta cuoc cach mang xhcn o viet nam lien he dong luc cmxhcn vn lien he cach mang xa hoi chu nghia o viet nam cach mang xa hôi chu nghia ở việt nam Liên he cmxhcn ở viet nam cach mang xa hoi o viet nam Lien he voi cuoc cmxhcn o viet nam CMXHCN Viet Nam Cach mang xhcn o viet nam tieu luan CMXHCN noi dung cmxhcn o viet nam hien nay noi dung cmxhcn o viet nam lien he cmxhcn viet nam cm xhcn o vn cm xhcn ở việt nam cach mang xa hoi chu nghia o viet nam hien nay cách mạng xhc cach mang xhcn va lien he viet nem cach mang xhcn o viet nam cmxhcn vn cmxh cn ở việt nam nội dung của cách mạng xhcn ở việt nam cuộc cách mạng xhcn ở nước ta hiện nay cmxhcn ở Vn hiệnnay cuộc cách mạng xhcn ở việt nam hiện nay khai niem ben van hoa lien he cach mang xa hoi chu nghia viet nam cuộc cách mạng xhcn o viet nam cuộc cm xhcn o việt nam tính cấp thiết của cmxncnvn lien he cuoc cach mang xa hoi o viet nam lien he cach mang xa hoi o viet nam tien trinh cach mang xa hoi chu ngia o viet nam cmxh cn ở việt nam Cuoc cach mang xhcn o nuoc viet nam cach mang xa hoi viet nam hien nay cách mạng xhcn ở việt nam hiện nay cách mạng chủ nghĩa xã hội ở việt nam cac giai doan cach mang xhcn o viet nam Cách mạng xã hôi ở viêt nam Các cuộc cách mạng xã hội ở Việt Nam liên hệ cách mạng xhcn ở việt nam cách mạng xã hội ở việt nam cach mang xa hoi chu nghia thưc tien o viet nam cach mang xa hoi va lien he voi cach mang viet nam liên hệ cách mạng xã hội ở việt nam cách mạng xãhội ở việt nam cách mang xã hoi chủ nghĩa o viet nam Cuộc Cách mạng xã hội ở nước ta cách mạng xã hội chủ nghĩa ở viet cac cuoc cmxh o viet nam nội dung của cm xhcn ở việt nam hiện nay cach mang xa hoi o vie cách mạng xã hội việt nam liên hệ cmxhcn ở việt nam nội dung cmxhcn ở việt nam hiện nay cach mang xa hoi chu nghia o viêt nam noi dung cua cach mang xhcn o viet nam hien nay

Xem các từ khóa (tags) khác