cấy thuốc xung quanh mình rất nhiều, nó sẽ giúp chúng ta chữa bệnh đơn giản dễ gặp, và ta sẽ yêu thiên nhiên hơn, sống lạc quan yêu đời hơn. Và bạn sẽ yêu đất nước việt nam xinh đẹp