Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Tài Liệu Các dạng toán về phương trình lượng giác

  C
  chanhnghia01 chanhnghia01 is offline (22 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  6
 5. Công cụ
 6. PHẦN NỘI DUNG 2
  PHẦN I. 2
  GIỚI THIỆU HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC và MỘT SỐ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 2
  1. Các hàm số lượng giác. 2
  2. Các công thức lượng giác cần nhớ. 3
  B.PHẦN II. 6
  CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 6
  I. Dạng 1: Phương trình lượng giác cơ bản. 6
  I.1 Kiến thức cần nhớ:. 6
  I.2 Bài tập vận dụng. 7
  I.3. Bài tập đề nghị 15
  II. Dạng 2:GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẰNG CÁCH ĐẶT ẨN PHỤ 17
  II. 1. Phương pháp giải 17
  II.2. Các bài tập vận dụng. 19
  II. 3. Bài tập đề nghị 33
  III. Dạng 3: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CỔ ĐIỂN 34
  III.1. Phương pháp giải 34
  III.2. Bài tập vận dụng. 36
  III. 3. Bài tập đề nghị 48
  IV. Dạng 4. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC 50
  IV.1. Kiến thức cơ bản. 50

  IV.2. Các bài tập vận dụng. 51
  IV.3. Bài tập đề nghị 54

  CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  š & ›
  1. 360 bài toán chọn lọc Lượng Giác: Lê Quang Ánh, Nguyễn Thành Dũng, Trần Thái Hùng – Nhà xuất bản Trẻ
  2. Phân loại & hướng dẫn giải toán “ Các vấn đề Lượng Giác”: Huỳnh Công Thái, Lê Mậu Thảo – Nhà xuất bản Hà Nội
  3. Phương trình và bất phương trình Lượng Giác, các phương pháp giải đặc biệt: Võ Đại Mau – Nhà xuất bản Trẻ
  4. Toán nâng cao Lượng Giác 11: TS. Đậu Thế Cấp, Trần Minh Quới, Lương Xuân Tiến, Nguyễn Văn Quí, Trần Thanh Liêm – Nhà xuất bản DDHQG TP.HCM
  Trả lời · 17-12-2011 lúc 07:27
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  C
  chanhnghia01 chanhnghia01 is offline (22 tài liệu)
  Thành Viên Mới
  1
  Xem 1,418 Mua 6 Bình luận 0

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  C
  Thành Viên Mới
  1
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  23
  Tài liệu đã gửi
  22
  Tài liệu đã bán
  59
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  466013
  Tài khoản thưởng
  0 đ

Các từ khoá được tìm kiếm:

giải phương trình lượng giác cỏ mẫu số

phương trình lượng giác cổ điển

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)