Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU các bài tập và lời giải, trong lập trình c

  T
  vipthien5889 thien5889 is offline (31 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  3
 3. Chia sẻ
  3
 4. Thông tin
  6
 5. Công cụ
 6. 3. Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương của hai số a và b được nhập từ bàn phím. Hiển thị kết quả ra màn hình.
  4. Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn. Với bán kính R được nhập từ bàn phím (pi=3,14).
  5. Viết chương trình tính giá trị của biểu thức sau:

  Trong đó x,y là hai biến được nhập từ bàn phím. Hiển thị kết quả ra màn hình.

  6. Viết chương trình tính lũy thừa (z=xy).
  ----------------Các dạng bài tập sử dụng câu lệnh điều kiện if else .---------------
  7. Viết chương trình giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0. Với a và b được nhập từ bàn phím. Hiển thị kết quả ra màn hình.
  8. Viết chương trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0. Với a, b và c được nhập từ bàn phím. Hiển thị kết quả ra màn hình.
  9. Viết chương trình nhập n2 số a, b từ bàn phím. Xuất ra màn hình số lớn nhất.
  10. Viết chương trình nhập 3 số a, b và c từ bàn phím. Xuất ra màn hình số lớn nhất.
  11. Viết chương trình nhập 2 số a, b từ bàn phím. Xuất ra màn hình số lớn nhất và nhỏ nhất.
  12. Viết chương trình nhập 3 số x, y và k từ bàn phím. Kiểm tra xem k có nằm trong khoảng x  y hay không ?
  13. Viết chương trình nhập một số nguyên từ bàn phím. Kiểm tra đó là số chẵn hay lẽ.
  ----------------Các dạng bài tập sử dụng câu lệnh rẽ nhánh Switch .---------------
  14. Viết chương trình nhập một trong các ký tự A, B, C hoặc D. Xuất ra màn hình ký tự được nhập tương ứng.
  Ví dụ: Nhập “A”  xuất ra màn hình “Do la ky tu A”

  16. Viết chương trình nhập vào thông tin của một người (tên, tuổi, nghề nghiệp). Xuất ra màn hình các thông tin đó.

  ----------------Các dạng bài tập sử dụng câu lệnh vòng lặp For .---------------

  24. Viết chương trình in ra màn hình tam giác thường (a) và cân (b) (với chiều cao h được nhập từ bàn phím)
  *
  * *
  * * *

  * * * *
  * * * * *
  * * * * * *

  25. Viết chương trình tính tổng các số nguyên chẵn và nguyên lẽ từ 1 đến n. Với n được nhập từ bàn phím.

  ----------------Các dạng bài tập sử dụng Mảng .---------------
  26. nhập vào hai ma trân rồi tính tích cả hai ma trận dó
  27.28. Nhập vào một ma trận gồm có n phần tử (n được nhập từ bàn phím). Sắp xếp ma trận theo thứ tự tăng dần.
  29. Nhập vào một mảng gồm có n phần tử. Kiểm tra phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng.
  30. tính số tiền của taxi đi trên đoạn đường . sotien/km
  Trả lời · 16-04-2011 lúc 16:34
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  vipthien5889 thien5889 is offline (31 tài liệu)
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Xem 2,320 Mua 6 Bình luận 3

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên KiloBooks
  1
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài gởi
  35
  Tài liệu đã gửi
  31
  Tài liệu đã bán
  125
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  99134
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 8. M
  manhlt · Thành Viên KiloBooks · 8 bài gởi
  mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt
  Trả lời · 16-03-2013 lúc 12:25 #2
 9. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gởi
  8
  Tài liệu đã mua
  14
  Mã số thành viên
  415757
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Đỗ Đăng Khoa · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  cuối cùng cũng có luận văn mẫu.
  Trả lời · 23-02-2014 lúc 00:38 #3
 11. Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  1091927
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 12. Vuongthuphi · Facebook User · Hanoi, Vietnam, Vietnam · 3 bài gởi
  Đúng là tiền nào của đấy!Có nên giới thiệu cho tụi bạn không nhỉ? )
  Trả lời · 13-06-2014 lúc 16:33 #4
 13. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2014
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  3
  Mã số thành viên
  1179100
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)