Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TIỂU LUẬN Bước ngoặt trong cách mạng triết học Mácxit và ý nghĩa của nó ở thời đại ngày nay

  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  1
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Tiểu luận triết học cao học đề tài Bước ngoặt trong cách mạng triêt học Macxit và ý nghĩa của nó ở thời đại ngày nay . Ngoài đề tài này các bạn có thể tham khảo thêm bộ sưu tập các đề tài triết học khác tại đây : Tiểu luận triết học cao học để tham khảo tốt hơn .

  LỜI MỞ ĐẦU

  Triết học ra đời và phát triển cho đến nay đã có lịch sử gần 3000 năm. Sự phát triển những tư tưởng triết học của nhân loại là một quá trình không đơn giản. Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, và gắn với nó là cuộc đấu tranh giữa phương pháp nhận thức hiện thực – phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình – tuy là cái trục xuyên suốt lịch sử triết học, làm nên cái “logic nội tại khách quan” của sự phát triển, song lịch sử diễn biến của nó lại hết sức phức tạp.
  Triết học Mác là một hệ thống triết học khoa học và cách mạng, chính vì vậy nó đã trở thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ trong thời đại mới. Triết học Mác đã kế thừa những tinh hoa, từ dó đưa ra những nguyên lý khoa học giúp con người nhận thức đúng và cải tạo thế giới
  Sự ra đời triết học Mác tạo nên sự bến đổi có ý nghĩa cách mạng trong sự phát triển triết học của nhân loại. C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa một cách có phê phán những thành tựu tư duy nhân loại, sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật triết học triệt để, không điều hòa với chủ nghĩa duy tâm và phép siêu hình. Để xây dựng triết học duy vật biện chứng, Mác đã phải cải tạo chủ nghĩa duy vật cũ và cả phép biện chứng duy tâm của Hêghen. Đó là một cuộc cách mạng thật sự trong học thuyết về xã hội, một trong những yếu tố chủ yếu của bước ngoặt cách mạng mà Mác và Ăngghen đã thực hiện trong triết học. Vì vậy em nghiên cứu vấn đề “Bước ngoặt trong cách mạng triết học Mácxit và ý nghĩa của nó ở thời đại ngày nay” cho bài tiểu luận của mình.

  MỤC LỤC

  MỤC LỤC. 1
  LỜI MỞ ĐẦU 2
  NỘI DUNG 3
  I.NHỮNG ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ CỦA SỰ RA ĐỜI TRIẾT HỌC MÁC. 3
  1.1.Điều kiện kinh tế – xã hội 3
  1.1.1.Sự củng cố và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nhĩa trong điều kiện cách mạng công nhiệp 3
  1.1.2.Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử 3
  1.2.Nguồn gốc lí luận và tiền đề khoa học tự nhiên. 4
  1.2.1. Nguồn gốc lí luận. 4
  1.2.2. Tiền đề khoa học tự nhiên. 5
  II BƯỚC NGOẶT CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC MACXIT. 6
  2.1.Khắc phục sự tách rời giữa thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng trong lịch sử triết học trước đó, C.Mác đã tạo nên sự thống nhất hữu cơ không thể tách rời giữa chủ nghĩa duy vật và phương pháp biện chứng - đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng. 6
  2.2. Sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử là biểu hiện vĩ đại nhất của cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác thực hiện. 7

  2.3.Sự ra đời của triết học Mác đã khắc phục được sự đối lập giữa triết học với hoạt động thực tiễn của con người. 9
  2.4.Với việc sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, C.Mác đã khắc phục được sự đối lập giữa triết học với các khoa học cụ thể. 10
  III.Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG TRONG TRONG TRIẾT HỌC MÀ C.MAC VÀ PH.ĂNGGHEN ĐÃ THỰC HIỆN ĐỐI VỚI THỜI ĐẠI NGÀY NAY. 11
  KẾT LUẬN 13

  Tài liệu liên quan :


  Trả lời · 20-03-2012 lúc 19:50
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  T
  tamnguyenhd1 tamnguyenhd1 is offline (7,463 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Xem 1,438 Mua 4 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  T
  Thành Viên Tích Cực
  5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  7,606
  Tài liệu đã gửi
  7463
  Tài liệu đã bán
  21233
  Tài liệu đã mua
  60
  Mã số thành viên
  535031
  Tài khoản thưởng
  11670 đ
 8. P
  phukhang10 · Thành Viên KiloBooks · 6 bài gởi
  Kỳ này tốt nghiệp bằng khá rồi
  Trả lời · 23-03-2013 lúc 22:54 #2
 9. P
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  6
  Tài liệu đã mua
  4
  Mã số thành viên
  937848
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. Phạm Anh Van · Facebook User · 1 bài gởi
  Tài liệu này tham khảo khá tốt
  Trả lời · 27-06-2015 lúc 14:06 #3
 11. Facebook User
  0
  Tham gia ngày
  Jun 2015
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1367778
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)