Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  TÀI LIỆU Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi tiếng Anh Lớp 7

  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  2
 3. Chia sẻ
  9
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Định dạng file word

  Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 7

  Period 1+2 . TENSES
  I. Summary (Tóm tắt):
  Tenses Affirmation (KĐ) Negation (PĐ) Interrogation (NV) With
  Present simple
  S + V(s-es)
  (be): am- is- are
  S + don’t/ doesn’t +V1
  S+ am not/ isn’t/ aren’t
  Do/Does + S+V1?
  Am/Is/Are + S+ ?
  Everyday, usually, after school, never, often, sometimes, always, .
  Present
  progressive
  S + am/is/are + V-ing S+am/is/are(not)+V-ing Am/ Is/Are +S+V-ing? Now, at the present, at the moment, at this time, Look! Listen, !Be careful!. Hurry up!
  II. The differences between present simple and present progressive:
  Present simple Present progressive
  1. Hành động có tính bền vững, luôn luôn đúng theo thói quen, phong tục và khả năng:
  - I work in New York.

  2. Nhận thức, tình cảm, tình trạng xảy ra lúc đang nói:
  I know you are busy now.

  3. Thời khoá biểu, lịch trình các chương trình:
  The train for Hanoi leaves at 7.30 tonight.

  4. Chân lý hiển nhi ên:
  - It rains a lot in HCM City.
  1. Hành động có tính tạm thời, không thường xuyên:
  (today, this week, this year .)
  - I’m working in New York for a few weeks.

  2. Không dùng thì này với các hoạt động nhận thức, tình cảm, tình trạng, sở hữu, tồn tại: see, think, believe, feel, look smell, taste, hear, expect, assume

  3. Kế hoạch, sự sắp xếp cho tương lai gần:
  - She is arriving at 11 o’clock.

  4. Dùng kèm với ALWAYS diễn tả sự phàn nàn:
  He is always coming to class late.
  III. Give the correct form of these verbs: (Present simple and present progressive)
  1. The sun (set) in the West. The earth (circle) the Sun once every 365 days.
  2. It usually (rain) in the summer. Rivers usually (flow) to the sea.
  3. They (often build) hotels, but this year they (build) hospitals.
  4. Bees (make) honey.
  5. They (get) on the scale now.
  6. Don’t worry. I (give) him your message when I (see) him.
  7. Look! Jane (play) . the guitar. this afternoon she (play) table tennis.
  8. I (not talk) to her at present.
  9. How often she (go) fishing?

  - She (go) once a year.
  10. your friends (be) students? - Yes, they (be)
  11. the children (play in the park at the moment?
  - No, they aren’t. They (learn) . to play the piano.
  12. .you (go) to school on Sundays? – Yes, I do.
  13. My mother (cook) a meal now. She ( cook) everyday.
  14. What your mother (do) . at this time? - She (make) a dress.
  15. . she often (go) to the cinema every weekend?
  - I don’t know. But she always (go) . to the church on Sundays.
  16. Hurry up! The bus (come) .
  19. The students (not be) in class at present.
  20. She always (wash) the dishes after meals.
  21. What____________ your father usually ____________ (do) in the evenings ?
  22. He usually ____________ (watch)TV. He (not talk) ____________ to her at present.
  23. He____________ (be) out at the moment but he____________ (be) back at about seven o’clock.
  24. I can ____________ (see) the children. They____________ (play) in the yard
  Trả lời · 25-09-2012 lúc 01:35
  #1
 7. Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.
  Bronze Memberkundunvt3 kundunvt3 is offline (11,819 tài liệu)
  Bronze Member
  5
  Xem 4,719 Mua 3 Bình luận 2

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

  Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Bronze Member
  5
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gởi
  12,082
  Tài liệu đã gửi
  11819
  Tài liệu đã bán
  10167
  Tài liệu đã mua
  115
  Mã số thành viên
  388746
  Tài khoản thưởng
  3210 đ
 8. T
  tuyeta4ceh_283 · Thành Viên KiloBooks · 3 bài gởi
  Bạn ơi, bài này làm hồi nào vậy?
  Trả lời · 16-03-2013 lúc 20:22 #2
 9. T
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Bài gởi
  3
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  928947
  Tài khoản thưởng
  0 đ
 10. M
  meo 123 · Thành Viên KiloBooks · 1 bài gởi
  199 xu không uổng mà, tài liệu quá chất lượng
  Trả lời · 19-08-2015 lúc 21:24 #3
 11. M
  Thành Viên KiloBooks
  0
  Tham gia ngày
  Jul 2015
  Bài gởi
  1
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  1376876
  Tài khoản thưởng
  0 đ
social Thư viện điện tử KiloBooks

Các từ khoá được tìm kiếm:

giao an boi duong hoc sinh gioi mon tieng anh 7

giao an boi duong hsg anh 7

giao an boi duong hsg tieng anh lop 7 ki 2

giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 7

ke hoach boi duong hsg tieng anh 7

giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh 7

boi duong hsg tieng anh 7

boi duong hoc sinh gioi mon tieng anh lop 7

giao an boi duong hoc sinh gioi lop 7tieng anh hoc ki 2

chuyen de boi duong hoc sinh gioi tieng anh 7

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7

GIAO AN BDHSG ANH 7

giao an hoc sing gioi anh 7

giao an boi duong hsg mon tieng anh 7

chuyen de boi duong hsg tieng anh 7

Tai lieu boi duong mon tieng anh

ke hoach boi duong hsg anh 7

KE HOACH BD HSG TIENG ANH 7

tai lieu bdhsg anh 7

tai lieu boi duong hsg tien anh 7

de boi duong hoc sinh gioi anh7

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi anh 7

de bdhsgioi mon tieng anh lop 7

tai lieu on hsg anh 7

Từ khóa (tags) Thêm / Sửa từ khóa (tags)

báo cáo báo cáo thực tập bằng boi duong hoc sinh gioi boi duong hoc sinh gioi mon tieng anh lop 7 công ty tư nhân chuyên ngành chuyên đề chưa phân loại cntt cong ty co phan cong ty tnhh danh sách de bdhsgioi mon tieng anh lop 7 de boi duong hoc sinh gioi anh7 giao an boi duong hoc sinh gioi mon tieng anh 7 giao an boi duong hsg anh 7 giải hội hoa giai hoc sinh gioi tieng anh khóa luận tốt nghiệp kiện kinh doanh kinh doanh quốc tế kinh tế chính trị kinh tế môn lâm lênin lịch sử đảng luận án luận án - đồ án luận văn luận văn tốt nghiệp luật dân sự luật hành chính luật hình sự luật học luật sư luật tố tụng dân sự luật tố tụng hành chính luật tố tụng hình hự luật thương mại luật tư pháp môi trường nam nông ngành ngân hàng ngoại thương nhập quản trị quản trị kinh doanh quyết sách so sanh tai lieu boi duong hsg tien anh 7 tai lieu on hsg anh 7 tài liệu tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi anh 7 tài liệu trực tuyến tài liệu điện tử tình huống luật kinh tế thạc sỹ thạc sĩ thư viện trực tuyến thư viện điện tử tiến sĩ tiểu luận tieng anh ôp 7 tieng anh nang cao lop 7 tin học triết học mác viện tài liệu đề án đề án tốt nghiệp đề tài đồ án tai lieu bdhsg anh 7 boi duong hsg tieng anh 7 giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh 7 KE HOACH BD HSG TIENG ANH 7 ke hoach boi duong hsg tieng anh 7 ke hoach boi duong hsg anh 7 Tai lieu boi duong mon tieng anh giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 7 chuyen de boi duong hsg tieng anh 7 giao an boi duong hsg mon tieng anh 7 giao an hoc sing gioi anh 7 GIAO AN BDHSG ANH 7 chuyen de boi duong hoc sinh gioi tieng anh 7 giao an boi duong hsg tieng anh lop 7 ki 2

Xem các từ khóa (tags) khác